Intencje mszalne 26 – 2 października 2022r.

 

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

******************

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2021/2022

Kościół w Polsce kontynuuje program pogłębiania tajemnicy Eucharystii, pod hasłem „Eucharystia daje życie”, w oparciu o nauczanie papieża Benedykta XVI, który Eucharystię postrzega jako tajemnicę wyznawaną, celebrowaną i świętowaną. W III roku duszpasterskim 2021/22, który rozpoczniemy od pierwszej niedzieli Adwentu 2021, akcent położony jest na problematykę świętowania Dnia Pańskiego oraz skutków udziału we Mszy Świętej. Hasło tego roku, „Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole. Określenia papieża Benedykta XVI: „życie na sposób dnia Pańskiego” czy „eucharystyczny styl życia” wyznaczają kierunek pracy.

********************

****************

Poniedziałek, Adoracja

10.oo Różaniec, Adoracja Będzieszyn i Młynów do 11.oo

15.oo Różaniec, Adoracja Szczury do 16.oo

18.oo Różaniec, Adoracja Słaborowice do 19.oo

20.oo Msza św. w intencji Parafian, Adoracja Szczurawice

21.oo Apel Jasnogórski

Wtorek

10.oo Różaniec i litania

Środa

18.4o Różaniec

19.oo +Jana Goplarek -od siostry Teresy z rodz. Nowenna

Czwartek

17.4o Różaniec

18.oo +Mariannę Zaleśną 2r.śm.

Piątek

18.4o Różaniec

19.oo Za zmarłych

śp. ks. Zdzisława Graczyka śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka,  śp. ks. Krzysztofa Nawrockiego

śp. ks. Krzysztofa Nojmana, śp. ks. Marka Pyca

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Helenę Markowską

śp. Urszulę Mieczysława Majchrzak zm. rodz. Majchrzaków i Przygodów

śp. Katarzynę Molka, śp. Wandę Durdyń

śp. Michała Garczarka, śp. Kamila Kaczmarka

śp.Czesława Janinę Woźniaków, śp. Jana Prajznera

śp. Stanisława Nowickiego, śp. Mieczysławę Świtała

śp. Stanisława Jadwigę Olejnik, śp. Zbigniewa Dudkę

śp. Franciszka Kasprzaka, śp. Bolesława Gołembiowskiego

śp. Elżbietę Idziorek -od Ignasiaków ze Szczur

śp. Stanisława Krysztofiaka -od rodz. Gruszczyńskich i od rodz. Ziętków z Lewkowa

śp. Bożenę Borsuk -od rodz. Kranców z Raszkowa

śp. Józefę Niefej -od Piotra Wojtczaka z rodz.

śp. Stanisława Jaskułę -od rodz. Zaleśnych

-od Bogusława Połczyńskiego z rodz.

śp. Edmunda Tomczaka -od rodz. Szyszków i Gajów ze Szczurawic

śp. Czesławę Jędrzejak -od Szostaków z Będzieszyna

śp. Zbigniewa Zielińskiego -od Marka z rodz. ze Skrzebowy

śp. Stanisława Niefej -od rodz. Kępasów i Rysiów

śp. Marię Narankiewicz -od rodz. Skałeckich

śp. Czesławę Wawrzyniak -od Janiny Wajrauch i rodz. Panas

śp. Mieczysława Siwińskiego -od Wandy Klimek, rodz. Wojciechowskich i Sójków

-od rodz. Szyszków i Gaj ze Szczurawic

śp. Czesławę Wojciechowską -od Cecyli Ciemniak i rodz. Duczmalów z Moszczanki

śp. Teresę Głowacką -od Elżbiety Błaszczyńskiej z rodz.

śp. Natalię Czubak -od rodz. Gulczów z Raszkowa

-od rodz. Przybyłów z Górzna

śp. Ryszarda Lech -od szwagra Darka i Beni Latańskich

śp. Mirosława Mocka -od rodz. Banachowiczów, Latańskich i Wawrzyniaków

śp. Marię Idziorek -od Iwony Jagodzińskiej

śp. Beatę Twardowską -od sąsiadów Stanków, Idzików i Janiaków

śp. Beatę Twardowską -od Troszczyńskich, Cichoradzkich i Grobelnych

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Pierwsza Sobota miesiąca

16.oo +Czesława Siwińskiego -od wnuka Bartosza z żoną i dziećmi

17.oo Dziękczynna 70 lat p. Jadwigii

Litania i różaniec

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia Łk  1

7.35 okazja do spowiedzi

7.55 wymienianki i dziesiątka różańca

8.oo +Natalię Czubak –od syna Janusza z żoną

9.35 różaniec i wymienianki 

10.oo +Piotra Bubula –od Magdaleny z córką

11.25 wymienianki i dziesiątka różańca

11.3o  +Elżbietę Idziorek 2r.śm. –od córki Heleny z rodz.

********************

Dziś dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Po raz kolejny (108) obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Modlitwą wspieramy wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań i innych trudności musieli opuścić rodzinny kraj, aby doświadczali życzliwości i odpowiedniej pomocy w nowych środowiskach.

********************

We wtorek, 27 września, przypada Światowy Dzień Turystyki. W czasie różańca będziemy modlić się za wszystkich zaangażowanych w działalność turystyczną i pielgrzymkową.

********************

W czwartek, 29 września, przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Święci Archaniołowie to szczególni Boży posłańcy. Niech ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę.

Msza odpustowa ku czci patrona Parafii w niedzielę.  Serdecznie zapraszam.

********************

W piątek, 30 września, w liturgii wspominamy Świętego Hieronima, który całe życie poświęcił poznawaniu Pisma Świętego. Przetłumaczył Biblię z języka greckiego na język łaciński (tzw. „Wulgata”). Pozostawił ważną myśl, że „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

********************

W najbliższą sobotę rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym codziennie. Osoby, które nie mogą przybyć na tę modlitwę do świątyni, zapraszam, aby modlić się na różańcu w domu.

********************

Tego dnia w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, nazywaną Małą Tereską, patronkę misji. Jest to jednocześnie Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. Naszą modlitwą będziemy wspierać siostry zakonne zaangażowane w pracę misyjną.

********************

W sobotę przypada także pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – serdecznie zapraszam!

********************

W sobotę, 1 października, przypada również początek roku akademickiego. Wszystkim studentom życzę gorliwości w zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom akademickim i profesorom Bożego światła i cierpliwości w pracy akademickiej.

********************

W ostatnim tygodniu Bóg powołał do siebie śp. BeatęTwardowska i śp. Marię Idziorek. Niech miłosierny Bóg da wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w światłości wiekuistej.

********************

W tym tygodniu patronują nam:

– wtorek, 27 września – Święty Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, założyciel Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytek), patron dzieł miłosierdzia;

– środa, 28 września – Święty Wacław (ok. 903-929), książę czeski, męczennik za wiarę, patron Czech;

– czwartek, 29 września – Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, niebiescy wysłańcy, którzy zrealizowali szczególne zadania w historii zbawienia;

– piątek, 30 września – Święty Hieronim (ok. 345-420), prezbiter, doktor Kościoła, autor przekładu Pisma Świętego na język łaciński (Wulgata);

– sobota, 1 października – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich.

********************

Czasami nie umiemy docenić tego, co mamy, i dziękować za to Panu Bogu. Warto dostrzec dobro wokół siebie i być za nie Bogu wdzięcznym.

 Życzę błogosławionego tygodnia

********************

Od roku 2022 o cmentarz dbają parafianie:

2022 Szczury

2023 Szczurawice

2024 Słaborowice

2025 Będzieszyn

2026 Młynów

2027 Szczury itd

Najważniejsza sprawa to wykoszenie trawy, pielęgnacja chodnika, usuwanie chwastów…

Brama na cmentarzu będzie zamykana na klucz. Klucze mają: proboszcz, p. Jola i p. Józef. Przypominam, że obowiązuje zakaz parkowania we wjeździe/ bramie.

********************

Sprzątanie kościoła: 02.10.2022:

Kurtyka J. 44

Teodorczyk D. 44

Goplarek K. 45

Mikołajczyk S. 46

(została zaktualizowana listy na sprzątanie kościoła, ewentualne błędy lub braki proszę zgłosić w zakrystii)

********************

 

********************

WYMIENIANKI ROCZNE 2022

SOBOTA

-Sławomira Sznajder, Bożenę Marciniak -Piotra Emilię Jarosława Ratajów, Gerarda Stanisławę Ratajów, Franciszka Antoninę Zdzisława Kajetanków, Pawła Grzelaka -Jana Szóstaka zm. rodz. Szóstaków Kajetanków -Zofię Mariana Kieliba, Helenę Czesława Dera zm. rodz. Michalskich Kielibów, Krystynę Jarmuszczak, Waldemara Agatę Jarmuszczak -Stefanię Franciszka Jakubowskich Stanisława Grzęda -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza -Tomasza Bednarczyka, zm. rodz. Bednarczyków, Rafała Zycha, Helenę Pietrawską zm. z rodz. Pietrawskich -Józefę Henryka Gołąbek, Franciszkę Antoniego Franciszka Natalię Ryszarda Wiktora Czubaków, Marka Wojciechowskiego, Krystynę Janinę Ryszarda Stefańskich -Barbarę Siedlecką zm. z rodz. Szóstaków –

NIEDZIELA 8.oo

-Kamila Kaczmarka -Kazimierę Kazimierza Grzegorza Biela, Zofię Stanisława Maciaszek -Janinę Stefana Katarzynę Wilhelma Molków, Wandę Czesława Durdyń -Petronelę Edmunda Krowickich -Mariannę Adama Kupaj -Andrzeja Finger zm. rodz. Gwoździów  Galińskich -Leonarda Teresę Mikołajczyk -Edwina Helenę Kwiatkowskich -Marię Władysława Tomasza Cegła, Antoninę Stanisława Janickich -Krystynę Jana Chlasta -Mieczysława Kazimierę Wincentego Kurtyków -Teodozję Stefana Woźniaków -Mariannę Leona Stodolnych, Pelagię Czesława Wojtczaków -Alojzego Szyszkę zm. rodz. Szyszków Nowickich -Stanisława Kusińskiego, Józefa Gwóźdź zm. rodz. Kusińskich, Gwóździów  Łobodów -zm. rodz. Garcarków  Zachwyców -Kazimierza Pelagię Nabzdyków, Annę Garbarek, Franciszka Sadalskiego, Bożenę Pietrzak, Romana Kowalczyka -Kazimierza Wawrzyniaka -Mariana Marię Szyszkiewiczów zm. rodz. Szyszkiewiczów i Lubojańskich -Jana Stefanię Nowaków, Stefana Karola Mariusza Nowickich, Violetę Waszak -zm. rodz. Sójków Kasołków -Janinę Tadeusza Drygasów zm. rodz. Drygasów  Jędrzejaków -Leokadię Stanisława Mieczysława Jacka Kępasów zm. rodz. Turków -Katarzynę Stefana Ludwiczaków -Teresę Marcjanne Karola Józefa Tułaczów, Stanisławę Jana Michalczaków zm. rodz. Boniów -Kazimierza Mariannę Jana Latańskich, Anielę Szczepana Stasieckich -Natalię Kajetanek zm. rodz. Kociembów -Lucjana Puk, Martę Mariana Mirosława Kaźmierczaków -Władysława Czesławę Marka Idzik, Sławomira Wiktora Cicharzewskich -zm. rodz. Boniów Szymczaków, Zofię Łoboda  -Stanisława Nowickiego, zm. rodz. Nowickich, Wasilewskich, Kałużnych Matuszczaków -Joannę Władysława Matuszaków -Marię Wojciecha Molskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza –

Niedziela 10.oo

-Helenę Stefanię Alicję Antoniego Kujawa, zm. rodz. Kujawów Wierzbickich -Józefa Józefę Bławutów zm. rodz. Wodniczaków -Zofię Tadeusza Franciszka Skrzypek, Zdzisława Andrzeja Plota -Wojciecha Pawlaka, Kazimierę Władysława Szóstaków -zm. rodz. Gwoździów i Raczaków -Władysława Józefę Olejników, zm. rodz. Rosadów -Władysława Adama Narankiewiczów, Urszulę Stefana Składnik -Helenę Hadrych -Bożenę Janinę Wiktora Eugeniusza Borsuk, Mariannę Franciszka Mariana Wachowiaków -Stanisławę Stanisława Mieszałów, Franciszka Stodolnego, Agnieszkę Stodolną, Agnieszkę Woźniak, Henryka Stróżyńskiego -Helenę Jana Stanisława Stodolnych -Helenę Stanisława Stanisława Krysztofiaków,  Franciszkę Stanisława Barczyńskich, Mariana Głowackiego zm. rodz. Jezierskich -Czesława Banaszaka zm. rodz. Banaszaków i Smółków – Annę Józefa Marka Rejmanów -Eugeniusza Liberskiego, Mariana Marię Liberskich, Mariana Zofię Sójka -Grzegorza Piasecznego zm.rodz. Piasecznych -zm.rodz. Niefejów i Kędziorów -Leokadię Mariannę Józefa Stanisława Idziorków -Bolesława Gołembiowskiego zm. rodz. Gołębiowskich Kaźmierczaków -Stanisława Jaskułę -Kazimierza Wojciechowskiego, Stanisława Franciszkę Demskich -Franciszka Franciszka Antoninę Wiolettę Kasprzak, Mariannę Pawła Michalaków, Józefę Franciszka Garbarczyków -Michała Garczarka,  Bronisława Wiertelaka -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków -Zofię Łoboda -Hannę Kazimierza Walczaków -Weronikę Antoninę Józefa Zygmunta Kupajczyków -Andrzeja Marcelego Troszczyńskich Salomeę Stanisława Drygałów -Aleksandra Kmieciaka Józefa Leokadię Józefa Przybyłów -Reginę Jerzego Spychała -Mariana Teresę Marię Grzegorza Zybałów -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków -Mirosława Pilarskiego Stanisławę Michała Nowickich -Leona Weronikę Grzesiak  Franciszka Józefa Strzelec, Jana Włosika -Filomenę Franciszka Godziszewskich zm. rodz. Bubulów -Adelę Władysława Kruszyków zm. rodz. Kruszyków Kępasów Stefana Stasiaka -Barbarę Jadwigę Kazimierza Teodora Klimków Bronisławę Franciszka Lechów -Józefa Czupryn zm. rodz. Czuprynów Doboszów -Stanisława Stodolnego -Lucjana Kościelnego zm. rodz. Twardowskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza -Reginę Wacława Juszczaków -Stanisława Tomczaka, Edmunda Nowackiego, Eleonorę Franciszka Sztukowskich, Stanisławę Józefa Lewickich, Marię Pryńczyńską -Natalię Stanisława Bodylskich, Walentynę Józefa Goplarek –Mariannę Wiktora Mikołajczyków-

Niedziela 11.3o

-Anielę Szczepana Stasieckich, Janinę Stanisława Struzików -Halinę Łucję Wacława Połczyńskich -Henryka Krzykosa – ks. Zygfryda Jabłońskiego, Jadwigę Jana Tadeusza Łuczaków, Janinę Adama Michalaków -Mariannę Dyczak zm. rodz. Dyczaków i Kubiaków -Annę Stanisława Sójków, Tadeusza Sobczaka -Czesława Józefę Cwynar, Agnieszkę Jana Zmyślonych -Jana Kupczyka zm. rodz. Kupczyków  Skowronków -Stanisława Janusza Liberskich zm. rodz. Błochów, Romana Nowaka -Elżbietę Józefę Ignacego Tadeusza Idziorek, Zofię Kazimierza Urszulę Stadnik, Czesława Nowackiego, Helenę Franciszka Przybyłów zm. rodz. Stenderów  Kluczyków -Henryka Demskiego  zm. rodz. -Urszulę Mieczysława Marię Jana Majchrzak, Zofię Kazimierza Marka Jadwigę Przygoda  Stefanie jej pomordowane dzieci Marię Janinę Wandę Henryka Antoninę i Helenę Markowską -Jana Irenę Rapier, Władysława Adama Marię Narankiewiczów -Czesława Stefana Józefa Marię Grzesiak -Józefa Koniecznego zm. rodz. Muchów -Jana Prajzner Józefę Jana Edwarda Błach -Marię Franciszka Tadeusza Biegalskich -Lecha Różyńskiego zm. rodz. Podgórskich Dudziaków -Stanisławę Józefa Kazimierza Ludwika Kościelnych, Mariannę Józefa Zaleśnych -zm. rodz. Danielewiczów Bodylskich -Janinę Czesława Józefę Jana Woźniaków zm.rodz. Idziorków, Jadwigę Stanisława Olejnik zm. rodz. Fabisiaków Olejników -Michała Garczarka zm. rodz. Wolarzów  Wiertelaków -Zbigniewa Mariannę Czesława Dudków Mariannę Lucjana Andrzeja Koszelów Marię Reginę Zygmunta Krzymańskich -Józefę Józefa Monach zm.rodz. Manachów Wojtczaków Janinę Antoniego Dolskich -Marię Józefa Maciak -Stanisława Garczarka Mieczysławę Henryka Świtała zm.rodz. Brdęków -Mieczysława Władysławę  Siwińskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza -Stanisława Wojtczaka Janinę Franciszka Głowackich Mariana Matysiaka -zm.rodz. Ignasiaków i Stabrawów –

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl