Intencje mszalne 10 – 16 maja 2021r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

****************** 

********************

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2020/2021

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.
 ********************

Poniedziałek

18.oo Dni Krzyżowe

Wtorek

18.oo Dni Krzyżowe

Środa

19.oo Dni Krzyżowe

Czwartek dzień Fatimski

17.35 Różaniec Fatimski

18.oo +Zofię Łobodę 16r.śm – od córek 

18.oo Zebranie rodziców z dziećmi komunijnymi

Piątek, św. Macieja Apostoła

13.oo Msza pogrzebowa śp. Mieczysławę Andrysiak 84 lata

18.oo Za zmarłych:

śp. ks. Floriana Maćkowiaka  śp. ks. Karola Mazurka

śp. ks. Zdzisława Graczyka śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Helenę Markowską

śp. Katarzynę Molka, śp. Wandę Durdyn

śp. Michała Garczarka, śp. Kamila Kaczmarka

śp. Stanisława Jadwigę Olejnik, śp.Czesława Janinę Woźniaków

śp. Mieczysławę Świtała, śp. Zbigniewa Dudkę

śp. Pawła Grzelaka -od kuzyna Kazimierza Walczaka Sylwii Blanki z rodz.

śp. Stanisława Stodolnego -od Jolanty i Wiesława Stodolnych

śp. Kazimierza Klimka -od rodz. Wojciechowskich z Raszkowa

śp. Helenę Kwiatkowską -od rodz. Derów ze Szczurawic

śp. Ryszarda Stefańskiego -od Jana Janiny Cerekwickich

śp. Franciszka Kasprzaka -od rodz. Wawrzyniaków ze Szczur

-od rodz. Gwoździów

śp. Czesława Noweta -od rodz. Jankowskich ze Szczur

śp. Edwina Kwiatkowskiego -od rodz. Wielebskich Danuty Iwony Dawida Tomczak

śp. Elżbietę Idziorek -od Anielę i Zygmunta Latańskich

śp. Mariannę Zaleśną -od Sobczaków i Brzezińskich z Lewkowa

śp. Mirosława Pilarskiego -od Łyskawków że Szczur

śp. Walentynę Goplarek -od rodz. Tęsiorowskich

śp. Urszulę Grzesiak -od Marcina z żoną i dziećmi

śp. Stanisława Krysztofiak -od Konrada Gwoździa z rodz.

śp. Czesławę Smętek -od siostrzeńców Zbyszka Karola z rodz.

śp. Stanisława Kalemba -od Iwony Kasprzak

śp. Bolesława Gołembiowskiego -od Karola Puka z rodz.

-od Grzesiaków ze Słaborowic

śp. Stanisława Stodolnego -od Małgorzaty Usarek z rodz.

śp. Jana Włosika -od szwagrów Jana Andrzeja Grzesiak że Słaborowic

śp. Bolesława Woźniaka -od Iwony Janusza Zembskich Marioli Jarosława Pauliny Juliusza z rodz.

śp. Jana Grzegorowskiego -od rodz. Stodolnych

śp. Mariana Woźniaka z Wałbrzycha

śp. Stanisława Stanisławę Mieszałów Franciszka Stodolnego Agnieszkę Stodolną Agnieszkę Woźniak Henryka  Stróżyńskiego

Sobota

17.oo +Józefa Kupajczyka 11r.śm zm. z rodz.

NIEDZIELA Powołaniowa 

Gościmy kleryka

Ewangelia 

7.55 wymienianki i dziesiątka różańca 

8.oo +Mirosława Pilarskiego – od córki Patrycji z rodz.

9.35 różaniec i wymienianki

10.oo +Bolesława Gołembiowskiego od wnuczki Aldony z rodz. wnuków Konrada i Michała z Klaudią 

11.25 wymienianki i dziesiątka różańca 

11.3o Dziękczynna z ok. 85 urodzin p. Markowskiego

********************

Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. Oddał życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Jego ofiara wymaga naszej odpowiedzi, dlatego zachęcajmy się nawzajem do autentycznego życia wiarą na co dzień. Tak żyły pierwsze wspólnoty. Trwajmy w radości Wielkiej Nocy.

********************

W tym tygodniu patronuje nam:

– w piątek 14 maja – św. Maciej, apostoł, wybrany przez apostołów do ich grona, zajął miejsce Judasza.

********************

Maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Zapraszam na nabożeństwo majowe, na modlitwę, którą zakończony apel maryjny przy figurce lub w kościele.

********************

20 maja o godz. 16.oo pierwsza spowiedź dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pana Jezusa

********************

Zapowiedzi:

(III) Andruszkiewicz Mateusz zam. Szczury 65

Krawczyk Monika Anna zam. Moszczanka 60

(III) Gołosz Damian Tomasza zam. Lewków

Szukalska Oliwia Maria zam. Słaborowice 5

********************

Sprzątanie kościoła 16.05.2021:

Barczyński T. 34

Barczyński S. 34

Nękała G. 35

Walczak M. 39h

********************

Wszystkie nekrologi wywieszamy w gablocie. Proszę zaprzestać „ozdabiania” nowych sztachetek pinezkami.

********************

Razem z Maryją uwielbiajmy Pana Boga za dar słowa Bożego i Ciała Pańskiego, które przyjęliśmy w czasie Eucharystii. Umocnieni spotkaniem z żywym Bogiem wyruszmy do naszych domów i dzielmy się wiarą i radością z bliźnimi. Błogosławionego tygodnia życzę.

********************

WYMIENIANKI ROCZNE 2021
SOBOTA
-Jana Szóstaka zm. rodz. Szóstaków i Kajetanków -Stanisława Tomczaka Edmunda Nowackiego Eleonorę Franciszka Sztukowskich Marię Pryńczyńską – Sławomira Sznajder Bożenę Marciniak -Emilię Piotra Jarosława Ratajów Antoninę Franciszka Zdzisława Kajetanków Stanisławę Gerarda Ratajów Helenę Antoniego Pawlickich Pawła Grzelaka -Jana i Edwarda Błach -Franciszkę Antoniego Franciszka Wiktora Ryszarda Czubaków Marka Wojciechowskiego Krystynę Janinę Ryszarda Stefańskich – Józefę Henryka Gołąbek –

NIEDZIELA 8.oo
-Alojzego Szyszkę zm. rodz. Szyszków i Nowickich –zm. rodz. Garczarków i Zachwyców -zm. rodz. Gwoździów i Galińskich -Andrzej Finger -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Stefana Teodozję Woźniak -Krystynę Jana Chlasta -Kazimierza Wawrzyniaka -Władysława Czesława Marka Idzik  Sławomira Wiktora Cicharzewskich -Natalię Kajetanek zm. rodz. Kociembów -Jana Stefanię Nowaków Stefana Karola Mariusza Nowickich Violetę Waszak -Teresę Marcjannę Karola Józefa Tułaczów zm. rodz. Michalczaków i Boniów – Stefana Janinę Katarzynę Wilhelma Molków Czesława Durdyń – Kazimierza Mariannę Jana Latańskich Anielę Szczepana Stasieckich – Mariannę Leona Stodolnych Pelagię Czesława Wojtczaków -Pelagię Kazimierza Nabzdyków Annę Garbarek Stefana Iwańczuka Franciszka Sadalskiego Bożenę Pietrzak Romana Kowalczyka -Mieczysława Kazimierę Wincentego Kurtyków -Stanisława Kusińskiego Józefa Gwóźdź zm. rodz. Kusińskich Gwoździów Łobodów – Adelę Władysława Kruszyków zm. rodz. Kruszyków i Kępasów -Marię Władysławe Tomasza Cegłów Antonine Stanisława Janickich -zm. rodz. Szymczaków Boniów Zofię Łobodę – Marię Wojciecha Molskich -Mieczysława  Władysława Siwińskich -Stanisława Nowickiego, zm. z rodz. Nowickich Kałużnych Wasilewskich i Matuszczaków –

Niedziela 10.oo
-Zofię Łobodę –Andrzeja Troszczyńskiego Salomeę Stanisława Drygałę -Wojciecha Pawlaka Kazimierę i Władysława Szóstaków -Janinę Wiktoria Eugeniusza Borsuk Mariannę Franciszka Mariana Wachowiak -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Michała Garczarka Bronisława Wiertelaka -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków -Eugeniusza Liberskiego Mariana Mariannę Jana Liberskich Mariana Zofię Sójka -Zm. rodz. Gwoździów Raczaków -Franciszka Franciszka Antoninę Wiolettę Kasprzak Mariannę Pawła Michalaków -Józefę Franciszka Garbarczyków -Leona Stefańskiego zm. rodz. Stefańskich Sztukowskich Mariana Hieronima Bąków zm. rodz. Bąków Stefanowskich Stanisława Barańskiego -Weronikę Antoninę Józefa Zygmunta Kupajczyków Mariannę Majstrak -Hannę  Kazimierza Walczaków -Czesława Banaszaka zm.rodz. Banaszaków Smółków -Aleksandra Kmieciaka Józefa Leokadię Józefa Przybył -Reginę Jerzego Spychała -Władysława Adama Narankiewiczów Urszulę Stefana Składnik -Teresę Mariana Marię Grzegorza Zybałów -Weronikę Leona Grzesiak Józefę Franciszka Strzelec -Tomasza Bednarczyka zm. rodz. Bednarczyków -Leokadię Mariannę Józefa Stanisława Idziorków -Natalię Stanisława Bodylskich Walentynę Józefa Goplarków -Helenę Stefanię Alicję Antoniego Kujawa zm.rodz. Kujawów i Wierzbickich -Stefanię Franciszka Jakubowskich Stanisława Grzęda -Stanisława Helenę Stanisława Krysztofiaków Stanisława Franciszka Barczyńskich Mariana Głowackiego zm. rodz. Jezierskich -Helenę Hadrych – Mirosława Pilarskiego Stanisławę Michała Nowickich -Annę Józefa Marka Rejmanów -Zm. rodz. Gołębiowskich i Rubisiów -Stanisława Stodolnego – Reginę Wacława Juszczaków – Filomenę Franciszka Godziszewskich zm. rodz. Bubulów – Stanisława Stanisławę Mieszałów Franciszka Agnieszkę Stodolnych Agnieszkę Woźniak Henryka Stróżyńskiego -Bolesława Gołembiowskiego – Kazimierza Wojciechowskiego Stanisławę Franciszka Demskich – Władysława Józefę Olejników i Rosadów – Mariana Marię Szyszkiewiczów – Helena Jan Stanisław Stodolni –

Niedziela 11.3o
-Stanisława Janusza Liberskich zm. rodz. Błochów Romana Nowaka -Kamila Kaczmarka -Jana Kupczyka zm.rodz. Skowronków -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Stefanie i jej pomordowane dzieci Marię Janinę Wandę Henryka Antoninę i Helenę Markowską -Lecha Różyńskiego Tadeusza Podgórskiego Mariana Dudziaka zm. rodz. Podgórskich i Dudziaków  -Grzegorza Irenę Mariana Sąpór Annę Stanisława Idziorek -Mariana Dyczaka zm. rodz. Dyczaków Nowickich Kubiaków Kozalów -Annę Stanisława Sójków Tadeusza Sobczaka – Jana Irenę Rapier Adama Władysława Narankiewiczów -Elżbietę Idziorek Józefę Ignacego Tadeusza Idziorek Zofię Kazimierza Urszulę Stadnik Helenę Franciszka Przybył zm. rodz. Stenderów i Kluczyków – Marię Franciszka Tadeusza Biegalskich -Zm.rodz. Wolarzów Wiertelaków Jana Stanisława Michała -Henryka Demskiego zm. rodz. -Ks Zygfryda Jabłońskiego Jana Tadeusza Łuczaków Janinę Adama Mariana Michalaków -Anielę Szczepana Stasieckich Janinę Stanisława Struzików -rodz. Ignasiaków i Stabrawów -Zbigniewa Mariannę Czesława Dudków Mariannę Lucjana Andrzeja Koszelę Marię Reginę Zygmunta Krzymańskich -Stanisława Garczarka Mieczysławę Henryka Świtała zm. rodz. Brdęków -Franciszka Tasarka -Joannę Władysława Matuszaków -Czesława Józefę Cwynar Agnieszkę Jana Zmyślonych -Józefa Koniecznego zm. rodz. Muchów – Czesława Janinę Woźniaków zm. rodz. Stanisława Jadwigę Olejnik zm. rodz.-Henryka Krzykosa -Danielewiczów Bodylskich -Józefę Józefa Monach Janinę Antoniego Dolskich – Stanisławę Józefa Kazimierza Ludwika Kościelnych Mariannę Józefa Zaleśnych – Janinę Twardowską -zm. rodz. Biernatów i Niefejów -zm. rodz. Jędrzejaków Matuszaków Łyszczaków –

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl