Intencje mszalne 6 – 12 lutego 2023r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

******************

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2022/2023

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” to hasło nowego programu duszpasterskiego, którego realizacja rozpocznie się w Kościele wraz z Adwentem, który 27 listopada otworzy nowy rok liturgiczny. Tym razem, w odróżnieniu od lat ubiegłych, program zaplanowano na jeden rok. Jest to związane z potrzebą uwzględnienia w nim aktualnej sytuacji Kościoła i wyrastających z niej wyzwań.

********************

Graffiti Aleksamenosa – graffiti wyryte na murze Pałacu Cezarów na Palatynie w Rzymie, uważane za najstarsze znane wyobrażenie ukrzyżowanego Jezusa[1][2][3][4][5]. Zostało odkryte w 1857 roku[6]. Obecnie jest umieszczone w muzeum Antiquarium Forense e Antiquarium Palatino.

15 dni 

Do Środy Popielcowej

Poniedziałek

14.oo Kolęda Słaborowice 7c, 7d, 10a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19f, 21, 22, 23, 24a, 24b, 24c, 24, 25, 26

Wtorek

15.oo Kolęda Słaborowice 27, 27a, 29a, 29, 30a, 32, 33, 34, 35, 35a,

Bigoraje 1, 2

Środa

Kolęda Słaborowice 14.oo od 46a do 43

18.oo +Intencja wolna, zainteresowanych proszę o kontakt 

Nowenna

Czwartek

18.oo +Katarzynę Połczyńską –od Urszuli Mieczysława Sieczkowskich i Joasi z rodz.

Piątek

18.oo +Za zmarłych

śp. ks. Zdzisława Graczyka śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka,  śp. ks. Krzysztofa Nawrockiego

śp. ks. Krzysztofa Nojmana, śp. ks. Marka Pyca

śp. Ks. Prałat Stefan Kałùżny

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Helenę Markowską śp. Irenę Bek

śp. Urszulę Mieczysława Majchrzak zm. rodz. Majchrzaków i Przygodów

śp. Katarzynę Molka, śp. Wandę Durdyń

śp. Michała Garczarka, śp. Kamila Kaczmarka

śp.Czesława Janinę Woźniaków, śp. Jana Prajznera

śp. Stanisława Nowickiego, śp. Mieczysławę Świtała

śp. Stanisława Jadwigę Olejnik, śp. Zbigniewa Dudkę

śp. Franciszka Kasprzaka

śp. Elżbietę Idziorek -od Kasi i Łukasza Kalinów z dziećmi

śp. Stanisława Krysztofiaka -od Bożeny i Wiesława Jędrzejewskich z Będzieszyna

śp. Bożenę Borsuk -od Garczarków i Plutów ze Szczurawic

śp. Józefę Niefej -od Janusza Płomińskiego z rodz.

śp. Zbigniewa Zielińskiego -od rodz. Popychów z Moszczanki

śp. Stanisława Niefej -od Angeliki i Przemysława Nękała z synami z Będzieszyna

śp. Marię Narankiewicz -od Janiaków ze Szczur

śp. Mieczysława Siwińskiego -od rodz. Ostojewskich i Pawłowskich ze Skrzebowej

śp. Czesławę Wojciechowską -od Renaty Andrysiak, Wiesławy Lis, Dariusza Wojciechowskiego, Ryszarda Wojciechowskiego,  Ireny Reszel z rodzinami

-od rodz. Jezierskich z Głogowy

śp. Teresę Głowacką

śp. Natalię Czubak -od Aleksandry i Leszka Lipowiczów z córką Nadią

-od rodz. Paulińskich z Bugaju

śp. Ryszarda Lech -od Mieczysława Kryściaka z żoną

śp. Mirosława Mocka -od Bożeny Leszka Ewy Kałmuckich z Antosiem

śp. Marię Idziorek -od Ireny Skrawek z Raszkowa

śp. Józefa Stasieckiego -od Henryka Grzesiaka z córkami

-od Marka Borsuka

śp. Świętosława Smętka -od Szymona Kurtyki i Eweliny Wojciechowskiej z rodzinami

śp. Salomeę Nowicką -od firmy Chlastex

– od Violety Stefana Nitarskich

śp. Zdzisława Muchę

śp. Michała Owsianickiego -od Krystiana z żoną Ewą

śp. Annę Bąk -od Józefa Rataja z żoną ze Szczur

śp. Krystynę Rychlicką -od  teściów Kędziorów

śp. Helenę Czupryn -od sąsiadki Marty Garczarek

śp. Kazimierę Podgórską -od chrześniaczki Zdzisławy

śp. Kazimierza Kujawę -od Iwony i Przemysława Stefańskich

śp. Jadwigę Luba -od Grzegorza Mazurka z rodz.

śp. Tadeusza 20r.śm. Leona 22r.śm. zm. z rodz. Borowskich

śp. Lucjana Puk 16r.śm.zm.rodz. Puk

 

Sobota, Dzień Chorego

15.3o okazja do spowiedzi

16.oo Msza w intencji osób chorych

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia Mt  5,17-37

Jezus jest przykładem, jak wypełniać Prawo w sposób pełny, doskonały. Nauka Jezusa wymaga radykalnego poświęcenia, przestrzegania Prawa i odcięcia się od grzechu, aby mieć życie.

7.55 wymienianki i dziesiątka różańca 

8.oo + Salomeę Nowicką –od szwagierki Kazimiery Nowickiej

9.35 wymienianki i różaniec 

10.oo +Stanisława Stodolnego 2r.śm. Jana 42r.śm. Helenę32r.śm. zm.rodz. Stodolnych

11.25 wymienianki i dziesiątka różańca

11.3o +Marię Idziorek –od szwagierki Danuty Sąpór

********************

Dziś piąta niedziela w ciągu w roku kościelnego. Dobry Bóg gromadzi nas na Świętej Wieczerzy, aby karmić słowem i Ciałem Chrystusa. W ten sposób umacnia nas na drodze naszych codziennych zmagań.

********************

W sobotę, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W 1858 roku Maryja objawiła się Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała wówczas do modlitwy i pokuty. Dziś Lourdes to jedno z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na świecie. Słynie z wielu pielgrzymek oraz licznych uzdrowień duszy i ciała.

********************

Dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes jest obchodzony także jako Światowy Dzień Chorych. Szczególną modlitwą będziemy otaczać wszystkich, którzy zmagają się z trudnościami choroby i cierpienia. Msza Święta w intencji chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia o godz. 16.oo.

********************

W ostatnim czasie odeszli do Pana: śp. Kazimiera Podgórska, Jadwiga Luba i Kazimierz Kujawa. Prośmy, aby Dobry Bóg uwolnił ich od wszelkiego zła i obdarzył wiecznym pokojem: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

********************

W tym tygodniu patronuje nam:

– piatek, 10 lutego – Święta Scholastyka (ok. 480-542), dziewica, siostra bliźniaczka Świętego Benedykta, patrona Europy.

********************

Pan Jezus pragnie, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata. Niech spotkanie z Nim w czasie liturgii przemienia nasze serca i otwiera je na innych, aby widzieli, że jesteśmy Jego uczniami.

Życzę odważnego odpowiadania na głos Bożego wezwania, ufnego kroczenia za Panem i bycia znakiem Bożej obecności dla innych.

 Błogosławionego tygodnia

********************

Od roku 2022 o cmentarz dbają parafianie:

2022 Szczury

2023 Szczurawice

2024 Słaborowice

2025 Będzieszyn

2026 Młynów

2027 Szczury itd

Najważniejsza sprawa to wykoszenie trawy, pielęgnacja chodnika, usuwanie chwastów…

Brama na cmentarzu będzie zamykana na klucz. Klucze mają: proboszcz, p. Jola. Przypominam, że obowiązuje zakaz parkowania we wjeździe/ bramie.

********************

Sprzątanie kościoła: 12.02.2023:

Tekiela J. 5

Zdziebkowski B. 6

Kubiak K. 9

Kubiak J. 9

(została zaktualizowana listy na sprzątanie kościoła, ewentualne błędy lub braki proszę zgłosić w zakrystii)

********************

********************

WYMIENIANKI ROCZNE 2023

SOBOTA

-Jana Szóstaka zm.rodz. Szóstaków Kajetanków – Barbarę Siedlecką zm. rodz. Szóstaków -Sławomira Sznajder, Bożenę Marciniak -Ryszarda Lech, Kazimierza Mariannę Jana Latańskich -Piotra Emilię Jarosława Ratajów, Franciszka Antoninę Zdzisława Kajetanków, Gerarda Stanisławę Ratajów, Pawła Grzelaka -Zofię Mariana Kieliba, Helenę Czesława Dera zm.rodz. Michalskich Kielibów, Krystynę Jarmuszczak, Waldemara Agatę Jarmuszczak -Świętosława Smętka -Weronikę Henryka Wdowczyk, Kazimierę Lewicką, Józefa Smykacza -Józefę Henryka Gołąbek, Franciszkę Antoniego Franciszka Natalię Ryszarda Wiktora Czubaków, Krystynę Janinę Ryszarda Stefańskich -Tomasza Bednarczyka zm.rodz. Bednarczyków, Rafała Zycha –

NIEDZIELA 8.oo

-Janinę Tadeusza Drygasów, zm. rodz. Drygasów Jędrzejaków -Leokadię Stanisława Mieczysława Jacka Kępasów, zm. rodz. Turków Marczaków – Katarzynę Stefana Ludwiczaków -Joannę Władysława Matuszaków -Pelagię Kazimierza Nabzdyk, Annę Garbarek, Franciszka Sadalskiego, Bożenę Pietrzak, Stefana Iwańczuka, Romana Kowalczyka -Kamila Kaczmarka, Michała Owsianickiego -Piotra Trelkę -Stefana Karola Mariusza Nowickich, Violetę Waszak, Jana Stefanię Kazimierza Zofię Mariusza Nowaków -Krystynę Jana Hlasta -Mieczysława Kazimierę Wincentego Kurtyków -zm.rodz. Sójków Kasolków -Stanisława Kusińskiego, Józefa Gwóźdź, zm.rodz. Kusińskich Gwoździów Łobodów -Kazimierza Wawrzyniaka -Marię Władysława Tomasza Cegłów, Antoninę Stanisława Janickich -zm.rodz. Garcarków Zachwyców -Marię Mariana Szyszkiewiczów, zm.rodz. Szyszkiewiczów Lubojańskich -Leonarda Teresę Mikołajczyków, zm.rodz. Mikołajczyków -Edwina Helenę Kwiatkowskich -Andrzeja Finger -zm.rodz Gwoździów Galińskich -Alojzego Szyszkę zm.rodz. Szyszków Nowickich -Teodozję Stefana Woźniaków -Natalię Kajetanek zm.rodz. Kociembów -Kazimierę Kazimierza Grzegorza Bielę, Zofię Stanisława Maciaszek -Mariannę Leona Stodolnych, Pelagię Czesława Wojtczaków -Władysława Czesławę Marka Idzik, Sławomira Wiktora Cicharzewskich -Salomeę Stanisława Nowickich, zm.rodz. Nowickich Wasielewskich Kałużnych Matuszczaków Maciejewskich -Czesława Wandę Durdyń, Stefana Janinę Katarzynę Wilhelma Antoniego Stanisława Molków -Franciszka Tasarka -Teresę Marcjannę Karola Józefa Tułaczów, Stanisławę Jana Michalczaków -zm. rodz. Szymczaków, Boniów, Zofię Łobode -Marian Martę Mirosława Wandę Kaźmierczak, Gertrudę Wojciecha Mielcarek, Lucjana Puk -Marię Wojciecha Molskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Kazimierę Lewicką Józefa Smykacza –

Niedziela 10.oo

-Reginę Wacława Juszczaków -Leokadię Mariannę Józefa Stanisława Idziorków -Aleksandra Kmieciaka Józefa Leokadię Józefa Przybył -Reginę Jerzego Spychała -Annę Józefa Marka Rejmanów -Helenę Stefanię Alicję Antoniego Kazimierza  Kujawów zm.rodz. Kujawów Wierzbickich -Andrzeja Marcelego Troszczyńskich Salomeę Stanisława Drygałów – Leona Stefańskiego zm.rodz. Stefańskich Eleonorę Franciszka Sztukowskich zm.rodz. Sztukowskich Mariana Annę Hieronima Bąków zm.rodz. Bąków Stefanowskich, Stanisława Barańskiego -Hannę Kazimierza Walczaków -Leona Weronikę Grzesiak Franciszka Józefę Strzelec Jana Włosika -Zofię Łobodę -Helenę Stanisława Stanisława Krysztofiaków Franciszkę Stanisława Barczyńskich Teresę Mariana Głowackich zm.rodz. Jezierskich – Czesława Banaszaka zm.rodziców Banaszaków Smółków -Władysława Józefę Olejników Mariana Rosadę -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków – Czesławę Kazimierza Wojciechowskich Stanisławę Franciszka Henryka Demskich -Zofię Tadeusza Franciszka Skrzypek Mirosława Pocztę Zdzisława Andrzeja Plota -Mariana Teresę Marię Grzegorza Zybałów, Leokadię Gwóźdź -Wiolettę Franciszka Franciszka Antoninę Kasprzak, Pawła Mariannę Michalaków, Franciszka Józefę Garbarczyk -Bolesława Gołembiowskiego zm.rodz. Gołembiowskich Kaźmierczaków -Bożenę Janinę Wiktora Eugeniusza Borsuk, Mariannę Franciszka Mariana Wachowiak -Stanisława Jaskułę -Wojciecha Pawlaka, Kazimierę Władysława Szóstaków -zm.rodz. Gwoździów Raczaków -Jana Helenę Stanisława Stodolnych -Helenę Hadrych -Michała Garczarka, Bronisława Wiertelaka -Bogusława Olejniczaka -Józefa Józefę Bławutów zm.rodz. Wodniczaków -Weronikę Antoninę Józefa Zygmunta Kupajczyków -Urszulę Stefana Składnik, Adama Władysława Marię Narankiewiczów -Stanisława Stodolnego -Adelę Władysława Kruszyków zm.rodz. Kruszyków Kępasów, Stefana Stasiak, Henrykę Kuźdub -Stanisława Tomczaka, Marię Edmunda Nowackich, Eleonorę Franciszka Sztukowskich, Stanisławę Józefa Lewickich, Marię Pryńczyńską -Filomenę Franciszka Godziszewskich zm.rodz Bubulów -Mirosława Pilarskiego Stanisławę Michała Nowickich -Grzegorza Piasecznego zm.rodz. Piasecznych -Barbarę Kazimierza Klimków, Bronisławę Franciszka Lechów -Monikę Edwarda Kościelnych, Genowefę Stanisława Łyżwa -Weronikę Henryka Wdowczyk, Kazimierę Lewicką, Józefa Smykacza –

Niedziela 11.3o

-zm. rodz. Danielewiczów Bodylskich -Mariana Dyczaka zm. rodz. Dyczaków Kubiaków -Józefę Czesława Cwynar Agnieszkę Jana Zmyślonych – Henryka Demskiego zm.rodz. -Lecha Różyńskiego zm. rodz. Podgórskich Dudziaków -Marię Władysława Adama Narankiewiczów, Irenę Jana Rapierów -Stanisława Garczarka, Mieczysławę Henryka Świtałów -zm.rodz. Brdęków -zm.rodz. Ignaszaków Stabrawów -Henryka Krzykosa -Jana Kupczyka zm.rodz. Kupczyków Skowronków -Marię Franciszka Tadeusza Biegalskich -Elżbietę Józefę Ignacego Tadeusza Idziorków, Czesława Nowackiego, Helenę Franciszka Przybyłów, Zofię Kazimierza Urszulę Stadnik zm.rodz. Stenderów Kluczyków -Grzegorza Irenę Mariana Sąpór, Annę Stanisława Idziorków -Eugeniusza Liberskiego, Mariana Marię Jana Liberskich, Mariana Zofię Sójków -Marię Idziorek Piotra Mariannę Kruszyków – Annę Stanisława Sójków, Tadeusza Sobczaka – Stanisława Janusza Liberskich zm.rodz. Liberskich Błochów, Romana Nowaka -Marię Idziorek, Piotra Mariannę Kruszyk -zm.rodz. Wojtczaków -zm.rodz. Wolarzów Wiertelaków, Michała Garczarka – Mieczysława Władysławę Siwińskich, Józefa Marię Maciak, Mieczysława Siwińskiego -Stefanię Marię Janinę Wandę Henryka Antoninę Helenę Markowskich, Urszulę Mieczysława Marię Jana Majchrzaków, Jadwigę  Marka Zofię Kazimierza Przygodów -Stanisławę Józefa Kazimierza Ludwika Kościelnych, Mariannę Józefa Zaleśnych -zm.rodz. Wojtczaków -Józefę Józefa Monach, Janinę Antoniego Dolskich -Halinę Łucję Wacława Połczyńskich -Czesława Grzesiaka zm.rodz. Grzesiaków -Jana Jadwigę Tadeusza Łuczaków, Janinę Adama Michalaków -Czesława Janinę Jana Józefę Woźniaków zm.rodz. Idziorków, Stanisława Jadwigę Olejników zm.rodz. Fabisiaków -Józefa Koniecznego zm.rodz. Muchów -Weronikę Henryka Wdowczyk, Kazimierę Lewicką, Józefa Smykacza -Józefa Szczepana Anielę Stasieckich, Stanisława Janinę Struzików -Mariannę Wiktora Mikołajczyków zm.rodz. Mikołajczyków Wojtczaków  -Jana Prajznera, Józefę Jana Edwarda Błach -Zbigniewa Mariannę Czesława Dudków Mariannę Lucjana Andrzeja Koszelów zm.rodz Krzymańskich –

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl