Intencje mszalne 19 – 25 października 2020r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

****************** 

********************

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2019/2020

W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). W drugim roku programu tematem będą słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Tematem trzeciego roku programu będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

 ********************
DYSPENSA OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA NAKAZANE DO DNIA 15 LISTOPADA BR.
Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 15 listopada br.

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, udzielam (zgodnie z kanonami: 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wszystkim wiernym diecezji kaliskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej i w uroczystości we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

+ Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski
Diecezji Kaliskiej

********************

Poniedziałek

Wtorek

17.3o Okazja do spowiedzi

18.oo +Władysława Narankiewicza 17r.śm. zm. rodz. Narankiewiczów i Skorzybótów

Różaniec 

Środa

17.3o Okazja do spowiedzi

18.oo +Jadwigę Olejnik z ok. im.

Nowenna i różaniec 

Czwartek

18.oo  +Helenę 9r.śm. Ignacego 19r.śm. Edwarda 12r.śm. Jańczaków

Różaniec

21.oo  Apel, różaniec. komunia św. i litania do Jana Pawła II

Piątek

15.oo Koronka i różaniec

18.oo Za zmarłych z naszej Parafii

  Nie ma Spotkania  z młodzieżą przygotowująca się do bierzmowania

śp. ks. Floriana Maćkowiaka  śp. ks. Karola Mazurka

śp. ks. Zdzisława Graczyka śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Katarzynę Molka

śp. Rafała Zycha, śp. Helenę Markowską

śp. Kamila Kaczmarka

śp. Zbigniewa Dudkę -od

śp. Pawła Grzelaka – od

śp. Stanisława Stodolnego -od

śp. Kazimierza Klimka -od

śp. Czesława Żurawskiego -od

śp. Michała Garczarka -od

-od

śp. Sabinę Mierzwiak  -od

śp. Helenę Kwiatkowską -od

śp. Marię Kupaj -od

śp. Mariana Szyszkiewicza -od

śp. Marię Szyszkiewicz -od

śp. Tomasza Bednarczyk -od

śp. Ryszarda Stefańskiego -od

śp. Franciszka Kasprzaka -od

– od

śp. Janinę Woźniak -od

śp. Romana Nowaka -od

śp. Czesława Noweta -od

śp. Edwina Kwiatkowskiego -od

śp. Stanisława Nowickiego -od

śp. Józefa Mikulskiego -od

śp. Mieczysławę Świtała -od

śp. Elżbietę Idziorek -od

śp. Mariannę Zaleśną -od

śp. Mirosława Pilarskiego -od

śp. Walentynę Goplarek -od

 

Sobota

16.3o Różaniec

17.oo  Dziękczynna  70-lecie życia Pani Ireny Różaniec

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA Mt 22. 34 – 40 Największe przekazanie 

Słowo Boże mówi o naszym stosunku do bliźniego. W Ewangelii Pan Jezus mówi o miłości do Pana Boga, bliźniego i siebie. Czytanie z Księgi Wyjścia konkretyzuje miłość do bliźniego: nie można uciskać wdów i sierot, czyli najsłabszych. Pożyczając pieniądze bliźniemu w potrzebie, nie powinno się brać odsetek. Jeśli w zastaw zostanie wzięty jego płaszcz, to trzeba mu go zwrócić przed nocą, żeby miał się czym okryć do snu.

Niech słowo Boże otworzy nas na Pana Boga i na potrzeby naszych bliźnich, abyśmy swoim postępowaniem prawdziwie głosili miłość Bożą.

 

wymienianki

8.oo +Wilhelmę Molka -od rodz. Molków

9.4o Różaniec

wymienianki

10.oo +Zdzisława Andrzeja Godziszewskich

wymienianki

11.3o +Jana Kasołkę  – od siostry Teresy z rodz.

 

********************

Niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

********************

Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary.

********************

Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Codziennie w naszym kościele gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej odprawiamy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę.

********************

W środę gromadzimy się też w naszym kościele na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

********************

W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, a także 72. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy na emigracji. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś Polacy poszukujących lepszego bytu za granicą nie zapominali o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.

********************

W tym tygodniu patronują nam:

20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia.

22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież Polak, wielki nauczyciel wiary i bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.

********************

Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele. Wszystkich serdecznie zapraszam.

Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół nas obdarza. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.

********************

 

Obraz Nawiedzenia

„Pomóżcie mi wszystko w Polsce oddać Matce Najświętszej. Ona pomoże nam uratować Kościół i Ojczyznę Naszą.” Kard. Stefan Wyszyński

Nawiedzenie Obrazu jest przywrócone zachęcam do wspólnej rodzinnej modlitwy.

********************

 

Składam serdeczne Bóg zapłać 132 rodzinom, które pomimo ograniczeń związanych z wirusem złożyły daninę (jest to 1/2 Parafii). Wszystkie wpłaty zostały odnotowane w kartach parafialnych. Proszę pozostałe rodziny o włączenie się w utrzymanie parafii i prowadzone prace remontowe.

********************

Sprzątanie kościoła: 25.10.2020

Dudka 48

Rybka A. 49b

Wasiak M. 49

Wasiak Cz. 49a

 

********************

Niech w Tygodniu Misyjnym nie brakuje nam gorliwości we wspieraniu misyjnego działa Kościoła. Głośmy Chrystusa wszędzie tam, gdzie Pan nas pośle. Życzę błogosławionego tygodnia.

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl