Intencje mszaln 24 – 30 stycznia 2022r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

****************** 

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2021/2022

Temat: Posłani w pokoju Chrystusa
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)


Kościół w Polsce kontynuuje program pogłębiania tajemnicy Eucharystii, pod hasłem „Eucharystia daje życie”, w oparciu o nauczanie papieża Benedykta XVI, który Eucharystię postrzega jako tajemnicę wyznawaną, celebrowaną i świętowaną. W III roku duszpasterskim 2021/22, który rozpoczniemy od pierwszej niedzieli Adwentu 2021, akcent położony jest na problematykę świętowania Dnia Pańskiego oraz skutków udziału we Mszy Świętej. Hasło tego roku, Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole. Określenia papieża Benedykta XVI: „życie na sposób dnia Pańskiego” czy „eucharystyczny styl życia” wyznaczają kierunek pracy.

******************

Poniedziałek

Wtorek

Środa

18.oo  +Barbarę Januszewska –od rodz. Rapierów i Matuszczaków oraz od rodz. Narankiewiczów i Kurczów

Nowenna  

Czwartek

Piątek

18.oo Za zmarłych

śp. ks. Floriana Maćkowiaka  śp. ks. Karola Mazurka

śp. ks. Zdzisława Graczyka śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka

śp. ks. Krzysztofa Nojmana, śp. ks. Marka Pyca

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Helenę Markowską

śp. Urszulę Mieczysława Majchrzak zm. rodz. Majchrzaków i Przygodów

śp. Katarzynę Molka, śp. Wandę Durdyń

śp. Michała Garczarka, śp. Kamila Kaczmarka

śp.Czesława Janinę Woźniaków, śp. Jana Prajznera

śp. Stanisława Nowickiego, śp. Mieczysławę Świtała

śp. Stanisława Jadwigę Olejnik, śp. Zbigniewa Dudkę

śp. Franciszka Kasprzaka, śp. Bolesława Gołembiowskiego

śp. Pawła Grzelaka,

śp. Ryszarda Stefańskiego -od rodz. Markowskich ze Szczurawic

śp. Edwina Kwiatkowskiego -od Pawła Michalaka z rodz.

śp. Elżbietę Idziorek -od Honoraty i Krzysztofa Kaletów z dziećmi

śp. Mirosława Pilarskiego -od Majstraków ze Szczur

śp. Stanisława Krysztofiaka -od rodz. Wawrzyniaków z Kuczkowa

śp. Stanisława Stodolnego -od syna Zdzisława z rodz.

śp. Bolesława Woźniaka -od chrześniaczki Wiesi z rodz.

śp. Mieczysławę Andrysiak -od pracowników Sklejki EKO -SA

śp. Bożenę Borsuk -od Danuty i Iwony Tomczak ze Szczurawic

śp. Jerzego Nowetę -od rodz. Bielów

-od Zdzisława Woźniaka z rodz.

śp. Waldemara Lewandowskiego -od Józefa Chojnickiego z synami z Sowiny

śp. Józefę Nefej -od rodz. Bazaków, Potaśniczaków i Michalaków z Będzieszyna

śp. Stanisława Jaskułę -od rodz. Gruszka z Lewków Osiedle

śp. Barbarę Siedlecką -od Jana Cierlaka z rodz. z Ostrowa

śp. Edmunda Tomczaka -od wnuka Michała z rodz. z Przybysławic

śp. Czesławę Jędrzejak -od wnuczki Kingi z rodz.

śp. Zbigniewa Zielińskiego -od Ignasiaków ze Szczur

śp. Józefę Błach -od rodz. Idziorków i Walczaków ze Szczurawic

śp. Stanisława Niefej

śp. Bronisława Juszczak -od rodz. Bazaków i Potaśniczaków

śp. Tomasza Bednarczyka –od mamy

śp. Czesława 17r.śm. Woźniaka Jana Józefę Idziorków

 

Sobota

16.oo +Mariannę Garbacką –od Marianny Kubelec i rodz. Krysztofiaków 

IV NIEDZIELA

Ewangelia 4, 21 – 30 Jezus odrzucony w Nazarecie

 

7.55 wymienianki i dziesiątka różańca 

8.oo  +Violete Waszak 9r.śm. Stefana Mariusza Karola Nowickich

9.35  różaniec wymienianki  

10.oo +Leona Weronikę Grzesiak ks. Marka

11.25 wymienianki i dziesiątka różańca

11.3o Dziekczynno- błagalna w intencji Panu Bogu wiadomej

15.oo Msza kolędowa w intencji Parafian z Będzieszyna i Młynowa

***

 

********************

Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.

********************

We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

********************

W środę, 26 stycznia, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. To dzień wspólnej modlitwy i szukania tego, co łączy katolików i wyznawców Allaha.

********************

W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ogarnijmy modlitewną pamięcią wszystkich członków narodu żydowskiego, którzy zginęli w wyniku hitlerowskich zbrodni, a także tych, którzy niosąc im pomoc, zostali zamordowani.

********************

W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych.

********************

Tym, którzy odeszli do wieczności, wypraszajmy w piątek dar życia wiecznego: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

********************

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 24 stycznia – Święty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, patron dziennikarzy;

– środa, 26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy współpracownicy Świętego Pawła Apostoła;

– piątek, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, filozof i teolog chrześcijański.

********************

********************

Kolęda 2022 niedziela godz.15.oo Msza św dla mieszkańców:

30.01.2022 Będzieszyn i Młynów

Ofiara zebrana w kopertach podczas Mszy Św. kolędowej o godz 15.oo od poszczególnych rodzin będzie przeznaczona na potrzeby Parafii. Zapraszam do licznego udziału we Mszy Św.

*********************

Bóg zapłać za I i II ofiarę na remont cmentarza. Pozostało jeszcze spora część wiernych, która nie złożyły ofiary.

Dziękuję za liczne słowa uznania odnośne wyglądu miejsca pochówku.

********************

Bądźmy otwarci na słowo Boga zapisane na kartach Pisma Świętego oraz trwajmy w bliskości z Chrystusem. Życzę błogosławionego tygodnia

********************

Od nowego roku 2022 o cmentarz dbają parafianie ze Szczur.

2023 Szczurawice

2024 Słaborowice

2025 Będzieszyn

2026 Młynów

2027 Szczury itd

Najważniejsza sprawa to wykoszenie trawy, pielęgnacja chodnika, usuwanie chwastów…

********************

Sprzątanie kościoła: 30.01.2022

Garczarek B. 22a

Przybylski Z. 22

Wojciechowska K. 22

Biegalska M. 22

********************

Litania na Narodzenie Pańskie

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami,
Matko najczystsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Przez trudy podróży Twojej z Nazaretu do Betlejem,
Przez Twoje poddanie się woli Boskiej,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez miłość ubóstwa i cierpliwość Twoją,
Przez smutek Twój, kiedy Ci odmówiono gospody,
Przez smutek Twój, kiedyś do stajenki schronić się musiała,
Przez radość Twoją, kiedyś Zbawiciela świata urodziła,
Przez radość Józefa, Twego Oblubieńca,
Przez śpiewy Aniołów chwalących Boga,
Przez pokłon pasterzy… Przez miłość, z którą Jezusa w żłóbku położyłaś,
Abyśmy przez pokutę odpuszczenie grzechów naszych otrzymać mogli,
Abyśmy przez umartwienie i skruchę Twemu Synowi podobać się mogli,
Abyśmy przez życie w łasce przed Bogiem i ludźmi wzrastać mogli,
Abyśmy natchnieniom Boskim posłusznymi byli,
Abyśmy nieskończonych zasług Syna Twego uczestnikami się stali,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

********************

WYMIENIANKI ROCZNE 2022
SOBOTA

-Sławomira Sznajder, Bożenę Marciniak -Piotra Emilię Jarosława Ratajów, Gerarda Stanisławę Ratajów, Franciszka Antoninę Zdzisława Kajetanków, Pawła Grzelaka -Jana Szóstaka zm. rodz. Szóstaków Kajetanków -Zofię Mariana Kieliba, Helenę Czesława Dera zm. rodz. Michalskich Kielibów, Krystynę Jarmuszczak, Waldemara Agatę Jarmuszczak -Stefanię Franciszka Jakubowskich Stanisława Grzęda -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza -Tomasza Bednarczyka, zm. rodz. Bednarczyków, Rafała Zycha, Helenę Pietrawską zm. z rodz. Pietrawskich -Józefę Henryka Gołąbek, Franciszkę Antoniego Franciszka Ryszarda Wiktora Czubaków, Marka Wojciechowskiego, Krystynę Janinę Ryszarda Stefańskich -Barbarę Siedlecką zm. z rodz. Szóstaków –

NIEDZIELA 8.oo

-Kamila Kaczmarka -Kazimierę Kazimierza Grzegorza Biela, Zofię Stanisława Maciaszek -Janinę Stefana Katarzynę Wilhelma Molków, Wandę Czesława Durdyń -Petronelę Edmunda Krowickich -Mariannę Adama Kupaj -Andrzeja Finger zm. rodz. Gwoździów  Galińskich -Leonarda Teresę Mikołajczyk -Edwina Helenę Kwiatkowskich -Marię Władysława Tomasza Cegła, Antoninę Stanisława Janickich -Krystynę Jana Chlasta -Mieczysława Kazimierę Wincentego Kurtyków -Teodozję Stefana Woźniaków -Mariannę Leona Stodolnych, Pelagię Czesława Wojtczaków -Alojzego Szyszkę zm. rodz. Szyszków Nowickich -Stanisława Kusińskiego, Józefa Gwóźdź zm. rodz. Kusińskich, Gwóździów  Łobodów -zm. rodz. Garcarków  Zachwyców -Kazimierza Pelagię Nabzdyków, Annę Garbarek, Franciszka Sadalskiego, Bożenę Pietrzak, Romana Kowalczyka -Kazimierza Wawrzyniaka -Mariana Marię Szyszkiewiczów zm. rodz. Szyszkiewiczów i Lubojańskich -Jana Stefanię Nowaków, Stefana Karola Mariusza Nowickich, Violetę Waszak -zm. rodz. Sójków Kasołków -Janinę Tadeusza Drygasów zm. rodz. Drygasów  Jędrzejaków -Leokadię Stanisława Mieczysława Jacka Kępasów zm. rodz. Turków -Katarzynę Stefana Ludwiczaków -Teresę Marcjanne Karola Józefa Tułaczów, Stanisławę Jana Michalczaków zm. rodz. Boniów -Kazimierza Mariannę Jana Latańskich, Anielę Szczepana Stasieckich -Natalię Kajetanek zm. rodz. Kociembów -Lucjana Puk, Martę Mariana Mirosława Kaźmierczaków -Władysława Czesławę Marka Idzik, Sławomira Wiktora Cicharzewskich -zm. rodz. Boniów Szymczaków, Zofię Łoboda  -Stanisława Nowickiego, zm. rodz. Nowickich, Wasilewskich, Kałużnych Matuszczaków -Joannę Władysława Matuszaków -Marię Wojciecha Molskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza –

Niedziela 10.oo

-Helenę Stefanię Alicję Antoniego Kujawa, zm. rodz. Kujawów Wierzbickich -Józefa Józefę Bławutów zm. rodz. Wodniczaków -Zofię Tadeusza Franciszka Skrzypek, Zdzisława Andrzeja Plota -Wojciecha Pawlaka, Kazimierę Władysława Szóstaków -zm. rodz. Gwoździów i Raczaków -Władysława Józefę Olejników, zm. rodz. Rosadów -Władysława Adama Narankiewiczów, Urszulę Stefana Składnik -Helenę Hadrych -Bożenę Janinę Wiktora Eugeniusza Borsuk, Mariannę Franciszka Mariana Wachowiaków -Stanisławę Stanisława Mieszałów, Franciszka Stodolnego, Agnieszkę Stodolną, Agnieszkę Woźniak, Henryka Stróżyńskiego -Helenę Jana Stanisława Stodolnych -Helenę Stanisława Stanisława Krysztofiaków,  Franciszkę Stanisława Barczyńskich, Mariana Głowackiego zm. rodz. Jezierskich -Czesława Banaszaka zm. rodz. Banaszaków i Smółków – Annę Józefa Marka Rejmanów -Eugeniusza Liberskiego, Mariana Marię Liberskich, Mariana Zofię Sójka -Grzegorza Piasecznego zm. rodz. Piasecznych -zm. rodz. Niefejów i Kędziorów -Leokadię Mariannę Józefa Stanisława Idziorków -Bolesława Gołembiowskiego zm. rodz. Gołębiowskich Kaźmierczaków -Stanisława Jaskułę -Kazimierza Wojciechowskiego, Stanisława Franciszkę Demskich -Franciszka Franciszka Antoninę Wiolettę Kasprzak, Mariannę Pawła Michalaków, Józefę Franciszka Garbarczyków -Michała Garczarka,  Bronisława Wiertelaka -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków -Zofię Łoboda -Hannę Kazimierza Walczaków -Weronikę Antoninę Józefa Zygmunta Kupajczyków -Andrzeja Marcelego Troszczyńskich Salomeę Stanisława Drygałów -Aleksandra Kmieciaka Józefa Leokadię Józefa Przybyłów -Reginę Jerzego Spychała -Mariana Teresę Marię Grzegorza Zybałów -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków -Mirosława Pilarskiego Stanisławę Michała Nowickich -Leona Weronikę Grzesiak  Franciszka Józefa Strzelec, Jana Włosika -Filomenę Franciszka Godziszewskich zm. rodz. Bubulów -Adelę Władysława Kruszyków zm. rodz. Kruszyków Kępasów Stefana Stasiaka -Barbarę Jadwigę Kazimierza Teodora Klimków Bronisławę Franciszka Lechów -Józefa Czupryn zm. rodz. Czuprynów Doboszów -Stanisława Stodolnego -Lucjana Kościelnego zm. rodz. Twardowskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza -Reginę Wacława Juszczaków -Stanisława Tomczaka, Edmunda Nowackiego, Eleonorę Franciszka Sztukowskich, Stanisławę Józefa Lewickich, Marię Pryńczyńską -Natalię Stanisława Bodylskich, Walentynę Józefa Goplarek –

Niedziela 11.3o

-Anielę Szczepana Stasieckich, Janinę Stanisława Struzików -Halinę Łucję Wacława Połczyńskich -Henryka Krzykosa – ks. Zygfryda Jabłońskiego, Jadwigę Jana Tadeusza Łuczaków, Janinę Adama Michalaków -Mariannę Dyczak zm. rodz. Dyczaków i Kubiaków -Annę Stanisława Sójków, Tadeusza Sobczaka -Czesława Józefę Cwynar, Agnieszkę Jana Zmyślonych -Jana Kupczyka zm. rodz. Kupczyków  Skowronków -Stanisława Janusza Liberskich zm. rodz. Błochów, Romana Nowaka -Elżbietę Józefę Ignacego Tadeusza Idziorek, Zofię Kazimierza Urszulę Stadnik, Helenę Franciszka Przybyłów zm. rodz. Stenderów  Kluczyków -Henryka Demskiego  zm. rodz. -Urszulę Mieczysława Marię Jana Majchrzak, Zofię Kazimierza Marka Przygoda  Stefanie jej pomordowane dzieci Marię Janinę Wandę Henryka Antoninę i Helenę Markowską -Jana Irenę Rapier, Władysława Adama Narankiewiczów -Czesława Stefana Józefa Marię Grzesiak -Józefa Koniecznego zm. rodz. Muchów -Jana Prajzner Józefę Jana Edwarda Błach -Marię Franciszka Tadeusza Biegalskich -Lecha Różyńskiego zm. rodz. Podgórskich Dudziaków -Stanisławę Józefa Kazimierza Ludwika Kościelnych, Mariannę Józefa Zaleśnych -zm. rodz. Danielewiczów Bodylskich -Janinę Czesława Józefę Jana Woźniaków zm. rodz. Idziorków, Jadwigę Stanisława Olejnik zm. rodz. Fabisiaków Olejników -Michała Garczarka zm. rodz. Wolarzów  Wiertelaków -Zbigniewa Mariannę Czesława Dudków Mariannę Lucjana Andrzeja Koszelów Marię Reginę Zygmunta Krzymańskich -Józefę Józefa Monach zm.rodz. Manachów Wojtczaków Janinę Antoniego Dolskich -Marię Józefa Maciak -Stanisława Garczarka Mieczysławę Henryka Świtała zm.rodz. Brdęków -Mieczysława Władysławę  Siwińskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza -Stanisława Wojtczaka Janinę Franciszka Głowackich Mariana Matysiaka -zm. z rodz. Ignasiaków i Stabrawów –

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl