Intencje mszalne 20 – 26 września 2021r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

****************** 

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2020/2021

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

******************

Poniedziałek

Wtorek

18.oo Msza w Raszkowie – zastępstwo

Środa

18.oo Msza w Raszkowie – zastępstwo

19.oo +Zm. z rodz. Wróblewskich i Rosołków

Nowenna

Czwartek

18.oo Msza w Raszkowie – zastępstwo

19.oo Msza w intencji młodzieży przygotowującej się do bierzmowania (Po Mszy spotkanie z rodzicami młodzieży)

Piątek

15.3o Msza w Raszkowie – zastępstwo

19.oo Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania

19.oo Za zmarłych

śp. ks. Floriana Maćkowiaka  śp. ks. Karola Mazurka

śp. ks. Zdzisława Graczyka śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka

śp. ks. Krzysztofa Nojmana. śp. ks. Marka Pyca

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Helenę Markowską

śp. Urszulę Mieczysława Majchrzak zm. rodz. Majchrzaków i Przygodów

śp. Katarzynę Molka, śp. Wandę Durdyń

śp. Michała Garczarka, śp. Kamila Kaczmarka

śp.Czesława Janinę Woźniaków, śp. Jana Prajznera

śp. Stanisława Nowickiego, śp. Mieczysławę Świtała

śp. Stanisława Jadwigę Olejnik, śp. Zbigniewa Dudkę

śp. Pawła Grzelaka -od Zofii Grzelak

śp. Helenę Kwiatkowską -od Przemysława Stefańskiego z rodz.

śp. Ryszarda Stefańskiego -od rodz. Andrzejaków, Drygałów z Osiedla Lewków

śp. Czesława Noweta -od Kamili i Sergiusza Nowak z Ostrowa Wlkp.

śp. Edwina Kwiatkowskiego -od Terenowego Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim

śp. Elżbietę Idziorek -od rodz. Borsuków ze Szczurawic

śp. Mariannę Zaleśną -od Bogusława Połczyńskiego z rodz.

śp. Mirosława Pilarskiego -od Marii Pawlak z rodz.

śp. Walentynę Goplarek -od Róży Siedlerskiej z dziećmi i wnukami

śp. Urszulę Grzesiak -od Matek Różańcowych ze Szczurawic

śp. Stanisława Krysztofiaka -od Elżbiety Strzelczyk z Wysocka Małego

śp. Czesławę Smętek -od Alicji Spitalniak z rodz.

śp. Bolesława Gołembiowskiego -od Kusińskich, Zielińskich i Raczaków ze Szczur

-od pracowników firmy Lewiatan w Lewkowie

śp. Stanisława Stodolnego -od rodz. Nowetów i Kaletów

śp. Bolesława Woźniaka -od Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzieszynie

śp. Mieczysławę Andrysiak -od wnuczki Moniki z rodz.

śp. Bożenę Borsuk -od Stodolnych ze Szczurawic

śp. Jerzego Nowetę -od Jolanty Kierzkowskiej i Agnieszki Nowety

śp. Waldemara Lewandowskiego -od rodz. Bąków ze Szczur

śp. Urszulę Grzesiak -od rodz. Rapierów

Sobota

17.oo +Leokadię Czesława Kaletów Halinę Sylwestra Kraszkiewiczów

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

ADORACJA PARAFIA SZCZURY

Ewangelia Mk 9, 38 – 43. 45. 47 – 48 Unikać okazji do grzechu

Słowo Boże zachęca nas do refleksji nad tym, w jaki sposób wykorzystujemy dary Boże. Jednym z nich jest uniesienie prorockie, o którym usłyszymy w Księdze Liczb. Nie chodzi jednak o wyjątkowość czy możliwość zasługiwania na określone dary Boże. One są darmowe. Nie powinny być jednak wykorzystywane przeciwko drugiemu człowiekowi czy nawet ku własnej zgubie, o czym poucza nas Święty Jakub. Różne mogą być powody zgorszenia. Poucza nas o tym w Ewangelii Pan Jezus. Można zwyciężyć pokusę, ale tylko w sytuacji, kiedy od razu się od niej odwrócimy. Jakiekolwiek pójście na kompromis może skończyć się popełnieniem grzechu.

 

7.55 wymienianki i dziesiątka różańca 

8.oo +Józefa Mariana Tadeusza Jędrzejaków Aleksandrę Jana Matuszczaków

9.35 wymienianki i różaniec 

10.oo +Stanisława Krysztofiaka –od brata Józefa z rodz.

11.25 wymienianki i dziesiątka różańca 

11.3o +Romana 16r.śm. Mariusza 10r.śm. Smętków –od siostry Anny z rodz.

15.oo do 17.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu

15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego

16.3o Różaniec

********************

Bierzmowanie 29.09.2021 środa

Suma odpustowa św. Michała Arch.  03.10.2021 niedziela

********************

Ofiarę na remont cmentarza mogą złożyć parafianie, którzy otrzymali koperty. W kolejnych dnia otrzymają pozostali parafianie. Prace idą zgodnie z zamierzonym planem. Wymurowano już murek, czekamy za sztachetkami. Dzięki waszemu wsparciu i pomocy osobistej nasza świątynia, cmentarz i ich otoczenie coraz bardziej zachwycają. Niech Bóg wynagrodzi wam, drodzy, waszą hojności i otwartość oraz gotowość do pomocy. Proszę o modlitwę za pomyślność prac. Bóg zapłać.

********************

Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa. Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej, obserwującej Go stać się Jego uczniem. Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.

********************

W czwartek wspomnienie św. o. Pio, czciciela Najświętszej Eucharystii i Matki Bożej, niezwykłego charyzmatyka. Tego dnia chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim pochylającym się nad ludźmi chorymi i nie w pełni sprawnymi. Dziękuję wam za samarytańską posługę, często praktykowaną w cichości i pokorze, a tak bardzo potrzebną. Niech miłosierny Bóg darzy was swoją opieką i błogosławieństwem.

********************

W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 20 września – święci męczennicy Andrzej Kim Taegon (1821-1846), prezbiter, Paweł Chong Hasang (1795-1839) i Towarzysze, pierwsi męczennicy koreańscy;

– we wtorek 21 września – św. Mateusz (†ok. 60), apostoł i ewangelista;

– w czwartek 23 września – św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, stygmatyk, mistyk, czciciel Eucharystii i Matki Bożej.

********************

Dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jego zasad

Wszyscy: Amen

***

Na otrzymanych kartkach imię z bierzmowania proszę wpisać DRUKOWANYMI LITERAMI W KOLORZE CZERWONYM. Pozostałość wypełnić niebieskim długopisem. Dziękuję

Lista kandydatów do bierzmowania:

1. Mazurek J.

2. Markowska K.

3. Raczak K.

4. Brajer J.

5. Brajer M.

6. Dankowska A.

7. Karnowska M.

8. Skałecka M.

9. Nawrocki M.

10. Broda A.

11. Jędroszka W.

12. Stanek P.

13. Bonio D.

14. Dankowski M.

15. Kubiak K.

16. Zych M.

17. Borowska J.

18. Kubiak M.

19. Zych W.

20. Graczyk A.

21. Graczyk P.

22. Tasarek A.

23. Graczyk A.

24. Kościelna K.

25. Jędrzejak A.

26. Balcerek W.

27. Klimek W.

28. Kurtyka M.

29. Tułacz O.

30. Goplarek A.

31. Szukalski L.

32. Grabarkiewicz P.

33. Kwiatkowska J.

34. Liberski M.

35. Domagała K.

36. Maleszki S.

37. Wdowczyk P.

38. Wojciechowska Z.

39. Mocek M.

40. Mocek M.

41. Banachowicz M.

42. Biegalska J.

43. Iwańczuk M.

44. Nowacki S.

45. Banachowicz S.

46. Borsuk K.

47. Bąk M.

48. Galiński G.

49. Galiński P.

50. Galiński W.

51. Michalak K.

52. Danielewicz K.

53. Lis K.

54. Sójka P.

Jeśli kogoś brakuje proszę w piątek na spotkaniu podejść do mnie.

********************

********************

Niech udział we Mszy Świętej umocni nas, abyśmy w życiu wybierali tylko to, co jest zgodne z Bożymi przykazaniami. Miejmy odwagę stanąć w obronie prawdy. Błogosławionego tygodnia życzę 

********************

Sprzątanie kościoła: 26.09.2021:

Potyrała L. 79

Potyrała M. 79

Kruszyk S. 80

Wawrzyniak A. 81

Wawrzyniak H. 81

Bonio J.

********************

WYMIENIANKI ROCZNE 2021
SOBOTA
-Jana Szóstaka zm. rodz. Szóstaków i Kajetanków -Stanisława Tomczaka Edmunda Nowackiego Eleonorę Franciszka Sztukowskich Marię Pryńczyńską – Sławomira Sznajder Bożenę Marciniak -Emilię Piotra Jarosława Ratajów Antoninę Franciszka Zdzisława Kajetanków Stanisławę Gerarda Ratajów Helenę Antoniego Pawlickich Pawła Grzelaka -Jana i Edwarda Błach -Franciszkę Antoniego Franciszka Wiktora Ryszarda Czubaków Marka Wojciechowskiego Krystynę Janinę Ryszarda Stefańskich – Józefę Henryka Gołąbek –

NIEDZIELA 8.oo
-Alojzego Szyszkę zm. rodz. Szyszków i Nowickich –zm. rodz. Garczarków i Zachwyców -zm. rodz. Gwoździów i Galińskich -Andrzej Finger -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Stefana Teodozję Woźniak -Krystynę Jana Chlasta -Kazimierza Wawrzyniaka -Władysława Czesława Marka Idzik  Sławomira Wiktora Cicharzewskich -Natalię Kajetanek zm. rodz. Kociembów -Jana Stefanię Nowaków Stefana Karola Mariusza Nowickich Violetę Waszak -Teresę Marcjannę Karola Józefa Tułaczów zm. rodz. Michalczaków i Boniów – Stefana Janinę Katarzynę Wilhelma Molków Czesława Wandę Durdyń – Kazimierza Mariannę Jana Latańskich Anielę Szczepana Stasieckich – Mariannę Leona Stodolnych Pelagię Czesława Wojtczaków -Pelagię Kazimierza Nabzdyków Annę Garbarek Stefana Iwańczuka Franciszka Sadalskiego Bożenę Pietrzak Romana Kowalczyka -Mieczysława Kazimierę Wincentego Kurtyków -Stanisława Kusińskiego Józefa Gwóźdź zm. rodz. Kusińskich Gwoździów Łobodów – Adelę Władysława Kruszyków zm. rodz. Kruszyków i Kępasów -Marię Władysławe Tomasza Cegłów Antonine Stanisława Janickich -zm. rodz. Szymczaków Boniów Zofię Łobodę – Marię Wojciecha Molskich -Mieczysława  Władysława Siwińskich -Stanisława Nowickiego, zm. z rodz. Nowickich Kałużnych Wasielewskich i Matuszczaków  –

Niedziela 10.oo
-Zofię Łobodę –Andrzeja Troszczyńskiego Salomeę Stanisława Drygałę -Wojciecha Pawlaka Kazimierę i Władysława Szóstaków -Janinę Wiktoria Eugeniusza Bożenę Borsuk Mariannę Franciszka Mariana Wachowiak -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Michała Garczarka Bronisława Wiertelaka -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków -Eugeniusza Liberskiego Mariana Mariannę Jana Liberskich Mariana Zofię Sójka -Zm. rodz. Gwoździów Raczaków -Franciszka Franciszka Antoninę Wiolettę Kasprzak Mariannę Pawła Michalaków -Józefę Franciszka Garbarczyków -Leona Stefańskiego zm. rodz. Stefańskich Sztukowskich Mariana Hieronima Bąków zm. rodz. Bąków Stefanowskich Stanisława Barańskiego -Weronikę Antoninę Józefa Zygmunta Kupajczyków Mariannę Majstrak -Hannę  Kazimierza Walczaków -Czesława Banaszaka zm.rodz. Banaszaków Smółków -Aleksandra Kmieciaka Józefa Leokadię Józefa Przybył -Reginę Jerzego Spychała -Władysława Adama Narankiewiczów Urszulę Stefana Składnik -Teresę Mariana Marię Grzegorza Zybałów -Weronikę Leona Grzesiak Józefę Franciszka Strzelec Jana Włosika -Tomasza Bednarczyka zm. rodz. Bednarczyków -Leokadię Mariannę Józefa Stanisława Idziorków -Natalię Stanisława Bodylskich Walentynę Józefa Goplarków -Helenę Stefanię Alicję Antoniego Kujawa zm.rodz. Kujawów i Wierzbickich -Stefanię Franciszka Jakubowskich Stanisława Grzęda -Stanisława Helenę Stanisława Krysztofiaków Stanisława Franciszka Barczyńskich Mariana Głowackiego zm. rodz. Jezierskich -Helenę Hadrych – Mirosława Pilarskiego Stanisławę Michała Nowickich -Annę Józefa Marka Rejmanów -Zm. rodz. Gołębiowskich i Rubisiów -Stanisława Stodolnego – Reginę Wacława Juszczaków – Filomenę Franciszka Godziszewskich zm. rodz. Bubulów – Stanisława Stanisławę Mieszałów Franciszka Agnieszkę Stodolnych Agnieszkę Woźniak Henryka Stróżyńskiego -Bolesława Gołembiowskiego – Kazimierza Wojciechowskiego Stanisławę Franciszka Demskich – Władysława Józefę Olejników i Rosadów – Mariana Marię Szyszkiewiczów – Helena Jan Stanisław Stodolni –

Niedziela 11.3o
-Stanisława Janusza Liberskich zm. rodz. Błochów Romana Nowaka -Kamila Kaczmarka -Jana Kupczyka zm.rodz. Skowronków -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Stefanie i jej pomordowane dzieci Marię Janinę Wandę Henryka Antoninę i Helenę Markowską -Lecha Różyńskiego Tadeusza Podgórskiego Mariana Dudziaka zm. rodz. Podgórskich i Dudziaków  -Grzegorza Irenę Mariana Sąpór Annę Stanisława Idziorek -Mariana Dyczaka zm. rodz. Dyczaków Nowickich Kubiaków Kozalów -Annę Stanisława Sójków Tadeusza Sobczaka – Jana Irenę Rapier Adama Władysława Narankiewiczów -Elżbietę Idziorek Józefę Ignacego Tadeusza Idziorek Zofię Kazimierza Urszulę Stadnik Helenę Franciszka Przybył zm. rodz. Stenderów i Kluczyków – Jana Prajzner -Marię Franciszka Tadeusza Biegalskich -zm.rodz. Wolarzów Wiertelaków Jana Stanisława Michała -Henryka Demskiego zm. rodz. -Ks Zygfryda Jabłońskiego Jana Tadeusza Łuczaków Janinę Adama Mariana Michalaków -Anielę Szczepana Stasieckich Janinę Stanisława Struzików -rodz. Ignasiaków i Stabrawów -Zbigniewa Mariannę Czesława Dudków Mariannę Lucjana Andrzeja Koszelę Marię Reginę Zygmunta Krzymańskich -Stanisława Garczarka Mieczysławę Henryka Świtała zm. rodz. Brdęków -Franciszka Tasarka -Joannę Władysława Matuszaków -Czesława Józefę Cwynar Agnieszkę Jana Zmyślonych -Józefa Koniecznego zm. rodz. Muchów – Czesława Janinę Woźniaków zm. rodz. Stanisława Jadwigę Olejnik zm. rodz.-Henryka Krzykosa -Danielewiczów Bodylskich -Józefę Józefa Monach Janinę Antoniego Dolskich – Stanisławę Józefa Kazimierza Ludwika Kościelnych Mariannę Józefa Zaleśnych – Janinę Twardowską -zm. rodz. Biernatów i Niefejów -zm. rodz. Jędrzejaków Matuszaków Łyszczaków –

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl