Intencje mszalne 17 – 23 lutego 2020r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

****************** 

 

********************

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2019/2020

W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). W drugim roku programu tematem będą słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Tematem trzeciego roku programu będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

 ********************

Poniedziałek

17.oo Różaniec

Wtorek

11.oo Różaniec

Środa

17.4o Różaniec

18.oo +Edmunda Stempin –od rodz. Krysztofiaków i Grzelaków

Nowenna 

Tłusty Czwartek

UWAGA ZMIANA  21.oo Różaniec

Kapłani z Fatimy zorganizowali akcję modlitewną w intencji rodzin. Akcja w łączności z Fatimą na całym świecie odbędzie się 20 lutego 2020 r. W ramach tej akcji w godzinach od 20.00 do 21.00 czasu portugalskiego lub 21.00 do 22.00 czasu polskiego przed Najświętszym Sakramentem zostanie odmówiony Różaniec święty w intencji rodzin. Szczegóły na plakacie.

Intencje Różańca świętego:

Tajemnica 1: intencja za dzieci.

Tajemnica 2: za dorosłych.

Tajemnica 3: za młodzież.

Tajemnica 4: za małżeństwa i rodziny.

Tajemnica 5: za babcie i dziadków.

Piątek

15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego i różaniec

18.oo do 20.oo spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania

18.oo Za zmarłych z naszej Parafii

śp. ks. Floriana Maćkowiaka  śp. ks. Karola Mazurka

śp. ks. Zdzisława Graczyka śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Katarzynę Molka

śp. Józefa Mońka, śp. Zbigniewa Kłobutowskiego

śp. Jadwigę Stanisława Olejnik, śp. Rafała Zycha

śp. Helenę Markowską, śp. Krystynę i Janinę Stefańskie

śp. Czesław Woźniaka, śp. Czesława Banaszaka

śp. Henryka Kasprzaka -od Marka Sójki z rodz. z Radłowa

śp. Kamila Kaczmarka -od rodz. Lisów ze Szczur

-od kolegów ze Szczur

śp. Grzegorza Piasecznego -od Sebastiana i Mai Cofalskich

-od Karola Puk z rodz.

śp. Felicję Jędrzejak -od Wojtczaków i Felicji Kupczyk ze Słaborowic

śp. Annę Rejman -od Sławomira Rejman z Iloną

śp. Zbigniewa Dudkę -od Marzeny Zając z rodz.

śp. Pawła Grzelaka -od kuzyna Jurka z Grażyną

śp. Czesławę Zdziebkowską -od rodz. Kałużnych i Krawczyńskich z Lewkowa

śp. Mieczysława Rychlickiego -od rodz. Dyczaków

śp. Stanisława Stodolnego -od rodz. Stodolnych i Rubasów z Kwiatkowa i rodz. Szymankiewiczów z Sobótki

śp. Kazimierza Klimka -od rodz. Borsuków ze Szczurawic

śp. Czesława Żurawskiego -od Kurczabów z Ostrowa

śp. Michała Garczarka -od Marty i Bogusława Zimnych z Cieni Trzeciej

-od rodz. Szuletów i Marczaków

śp. Sabinę Mierzwiak – od Arlety z rodz.

śp. Roberta Gierada -od mamy i brata Andrzeja

śp. Helenę Kwiatkowską -od Kmiecików z Moszczanki

śp. Marię Kupaj -od chrześniaczki Urszuli z rodz.

śp. Mariana Szyszkiewicza -od Jana Ruska z synami i od rodz. Jankowiaków

śp. Tomasza Bednarczyk – od Pawła Marciniaka z rodz. z Ociąża

śp. Marię Szyszkiewicz -od Koła Gospodyń Wiejskich z Będzieszyna

śp. Ryszarda Stefańskiego -od Proboszcza

śp. Rozalię 12r. śm. Franciszka Ludwiczaków

śp. Michała Błasiaka

Sobota

16.4o Różaniec

17.oo +Andrzeja Finger 7r. śm.

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia Mt 5, 38 – 48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Panu Bogu nie jest obojętne, jak traktujemy drugiego człowieka. Księga Kapłańska zaznacza, że nie ma miejsca na nienawiść, pomstę czy urazę w stosunku do brata, a nawet zachodzi obowiązek upomnienia go, gdy błądzi. Ewangelia zachęca do miłowania nieprzyjaciół i modlitwy za nich. W ten sposób stajemy się podobni do Pana Boga, który kocha bezwarunkowo i zawsze pragnie ostatecznego szczęścia człowieka. Czyn miłosierdzia dźwiga zarówno obdarowanego, jak i obdarowującego. Każdy bliźni, nawet nieprzyjaciel, jest świątynią Pana Boga, jak przypomina Święty Paweł, świątynią, którą trzeba w nim ratować, bo serce bliźniego jest dla nas tajemnicą.

Wysłuchajmy słowa Bożego, pozwólmy mu leczyć, oczyszczać i pielęgnować nasze serca, abyśmy mogli być uczniami Pana Jezusa

 

7.4o okazja do spowiedzi 7.55 wymienianki, dziesiątka różańca

8.oo +Stanisława Grzęda –od rodz. Michalczaków i Krysztofiaków 

9.3o różaniec

okazja do spowiedzi 9.55 wymienianki

10.oo Dziękczynna z okazji 18 urodzin Oliwii.

11.1o okazja do spowiedzi 11.25 wymienianki, dziesiątka różańca

11.3o +Andrzeja Kłobucha –od siostry Wiesławy z mężem i rodz.

15.15 Odbiór szatek komunijnych w naszym Kościele

********************

W zeszłym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Ryszarda Stefańskiego ze Szczurawic. Przeżył 83 lata. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

********************

Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

********************

Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.

********************

W środę naszym parafialnym zwyczajem po Mszy Świętej, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian, zwłaszcza czcicieli Matki Najświętszej, która poprzez swój udział w dziele może wyprosić nam u Bożego tronu potrzebne łaski.

********************

W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

********************

W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

********************

********************

Obraz Nawiedzenia

„Pomóżcie mi wszystko w Polsce oddać Matce Najświętszej. Ona pomoże nam uratować Kościół i Ojczyznę Naszą.” Kard. Stefan Wyszyński

 

Podczas „Małej Peregrynacji” tryptyku podejmujemy modlitewne czuwanie powierzając siebie i najbliższych opiece świętych Patronów. Przyjmując Parafialny Obraz nawiedzenie, każda rodzina czyni ze swojego domu „Świętą Kaplicę”, w której obecny jest Boży Syn, Jezus Chrystus wraz ze swoją Najświętszą Matką, Maryją. Niech każda rodzina i wszyscy przyjmujący Obraz, doświadczą wielkiego porywu wiernych serc i umiłowania Boga. Niech przyjęcie wizerunku Świętych niesie trwały i głęboki posiew odnowy życia religijnego we wszystkich rodzinach parafii oraz w sercach i sumieniach dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2020 roku będziemy wiele mówić i wiele czerpać z dziedzictwa dwóch wielkich postaci, których wydała nasz Ojczyzna: św. Jana Pawła II z racji stulecia urodzin, które będziemy obchodzić 18 maja 2020r., i Prymasa Stefana Wyszyńskiego z racji jego beatyfikacji 7 czerwca 2020r. Niech nawiedzenie Obrazu będzie naszą łącznością z nadchodzącymi wydarzeniami.

Nawiedzenie tryptyku Matki Boskiej Szczurskiej, św. Michała Archanioła i św. Józefa jest darem dla rodzin. Przez czas Nawiedzenia (1 dzień – 24 godziny) w domu, w miarę możliwości, powinni być obecni wszyscy domownicy. Przekazanie Obrazu – najlepiej powinno odbywać się po parafialnej Mszy św. wieczornej ok. godz. 19.oo. Proponowane przekazanie Obrazu: rodzina przekazująca odprowadza Obraz do uliczki sąsiadów, tam następuje przejęcie. Wcześniej rodziny mogą zgromadzić się w kościele na Mszy św. przystępując do spowiedzi i Komunii Świętej. Wraz z obrazem rodzina przejmuje modlitwy, Kronikę Nawiedzenia z prośbami i podziękowaniami oraz z podjętymi darami duchowymi (zachęcam do indywidualnych wpisów pamiątkowych). Kolejność nawiedzenia według numerów domów, zaczynamy od Szczur, ewentualne zmiany kolejności wynikające z przyczyn losowych sąsiedzi ustalają między sobą. Na numer parafialny chętni mogą przesłać zdjęcie Obrazu z Nawiedzenia aby wstawić na stronę.

********************

Niech dar Bożego błogosławieństwa umacnia nas w wypełnianiu Bożych przykazań i bycia świadkami Ewangelii. Umocnieni słowem Bożym i chlebem z nieba powróćmy z radością do naszych codziennych obowiązków. Życzę błogosławionego tygodnia.

********************

Sprzątanie kościoła 23.02.2020:

Świtała M. 54

Sikora J. 55

Jurasik J. 55

Idziorek J. 56

********************

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl