Intencje mszalne 2 – 8 października 2023r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

******************

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2023

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” to hasło nowego programu duszpasterskiego, którego realizacja rozpocznie się w Kościele wraz z Adwentem, który 27 listopada otworzy nowy rok liturgiczny. Tym razem, w odróżnieniu od lat ubiegłych, program zaplanowano na jeden rok. Jest to związane z potrzebą uwzględnienia w nim aktualnej sytuacji Kościoła i wyrastających z niej wyzwań.

********************

Strona „Parafia św. Michała Archanioła w Szczurach ” na FB

Zapraszam do obserwowania i polubienia strony

***

Poniedziałek

10.oo Różaniec

Wtorek

10.oo Msza za Dusze w Czyśćcu Cierpiące

Różaniec

Środa, św. Franciszka

17.3o Okazja do spowiedzi

17.4o Różaniec

18.oo +Elżbietę Sieczkowską Annę Chalińską –od Kępasów Drygasów Wasilewskich Kasprzaków i  Aleksandrzaków +Stefanię Litewka

Nowenna

Pierwszy Czwartek miesiąca, św. Faustyny

17.3o Okazja do spowiedzi

17.4o Różaniec

18.oo Msza za dzieci przygotowującej się do przyjęcia I Komunii Świętej i ich rodziny

Pierwszy Piątek miesiąca

17.3o Okazja do spowiedzi

17.5o Koronka do Miłosierdzia Bożego

18.oo Za zmarłych

śp. ks. Zdzisława Graczyka, śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka, śp. ks. Krzysztofa Nawrockiego

śp. ks. Krzysztofa Nojmana, śp. ks. Marka Pyca

śp. Ks. Prałat Stefan Kałużnego

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Helenę Markowską

śp. Irenę Bek, śp. Stanisława Krysztofiaka

śp. Urszulę Mieczysława Majchrzak zm. rodz. Majchrzaków i Przygodów

śp. Katarzynę Molka, śp. Wandę Durdyń

śp. Michała Garczarka, śp. Kamila Kaczmarka

śp. Czesława Janinę Woźniaków, śp. Jana Prajznera

śp. Stanisława Salomeę Nowickich, śp. Mieczysławę Świtała

śp. Stanisława Jadwigę Olejnik, śp. Zbigniewa Dudkę

śp. Franciszka Kasprzaka, śp. Bożenę Borsuk

śp. Elżbietę Idziorek -od Wielebskich ze Szczurawic

śp. Marię Narankiewicz -od rodz. Bąków i Marii Stefańskiej

śp. Natalię Czubak -od Iwony Jagodzińskiej oraz Anny i Michała Wojtczak z synem

-od rodz. Matysiaków z Ostrowa

śp. Ryszarda Lech -od chrześnicy Iwony Wielonek z mężem

śp. Mirosława Mocka -od Domagałów ze Szczurawic

śp. Marię Idziorek -od chrześniaczki Wiesi z rodz.

śp. Józefa Stasieckiego -od rodz. Kłopockich i Wdowczyków

-od rodz. Biegalskich ze Szczurawic

śp. Świętosława Smętka -od kuzyna Henryka i rodz. Perzów Prusiewiczów Pilarskich Szostaków i Heleny Szczepaniak

-od Gertrudy i Dariusza Krause z rodz.

śp. Michała Owsianickiego -od sąsiadów Kępasów

śp. Annę Bąk -od Bożeny Matuszczak z rodz. z Bronowa

śp. Krystynę Rychlicką -od Darka Helwinga z rodz.

śp. Helenę Czupryn -od Krystiana Liberskiego z rodz. i Urszuli Liberskiej

śp. Kazimierę Podgórską -od Anny i Grzegorza Bugajnych z Krotoszyna

śp. Kazimierza Kujawę -od współpracowników z Parku Technologicznego MAHLE

śp. Jadwigę Luba -od kuzynki Zofii Perużyńskiej z Ostrowa Wlkp.

śp. Jana Wodniczaka -od sąsiadów Gwoździów i Ireny Grajaszek

śp. Helenę Nieborak -od rodz. Rychlickich z Lewkowa

śp. Józefa Rataj -od Danuty Sójka z rodz.

-od Małgorzaty i Pauliny z rodz.

śp. Andrzeja Ludwiczaka -od Waldka Drymla z rodz.

śp. Stanisławę Smętek -od siostrzeńca Błażeja z żoną i Jasiem

śp. Krystynę Puk -od Jacka Michalaka z rodz.

śp. Feliksa Borsuka -od Jolanty i Grzegorza Kaczmarków z mamą

19.4o Różaniec

Zakończenie Adoracji 20.oo

 

Pierwsza Sobota miesiąca, Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

16.oo +Reginę Wacława Juszczaków Pelagię Stanisława Zybałów

17.5o wymienianki i dziesiątka różańca 

17.oo  (Msza z niedzieli) +Józefa Rataja –od siostry Krystyny z Jankowa Przygodzkiego

Różaniec i Litania do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia  Mt 21, 33 – 34 Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Cała przypowieść mówi o odtrąconym Jezusie, którego Bóg posłał do ludzi. Odpowiedź arcykapłanów i starszych na słowa Pana jest błędna, nie rozumieją Pisma, nie wydają owoców obcowania z Jezusem.

7.3o okazja do spowiedzi

7.5o wymienianki i dziesiątka różańca 

8.oo +Helenę Nieborak –od syna Mariana z żoną 

9.35 wymienianki i różaniec 

10.oo +Mirosława Jadwigę Stanisława Pilarskich

11.oo okazja do spowiedzi

11.2o wymienianki i dziesiątka różańca 

11.3o +Stanisławę Smętek –od córki Marioli z rodz.

 

********************

Dziś dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku kościelnego. Sprawując tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, uwielbiliśmy Boga i zaczerpnęliśmy ze źródła Bożej łaski. Niech te dary umacniają nas na drogach codziennego życia i dawania świadectwa naszej bliskości z Bogiem.

********************

Rozpoczeliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym. Osoby, które nie mogą przybyć na modlitwę do świątyni, zapraszam do odmawiania różańca w domu. Przypominam także, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty – tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.

********************

Osoby modlące się na różańcu mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowanie kar czyśćcowych za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi warunkami można zyskać, odmawiając jedną część różańca.

********************

We środę, 4 października, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu. To także dzień imienin papieża Franciszka. Niech nasza modlitwa będzie wsparciem dla Ojca Świętego.

********************

W czwartek, 5 października, będziemy wspominać w liturgii Świętą Siostrę Faustynę Kowalską, którą nazywamy Apostołką Bożego Miłosierdzia. Tego dnia w sposób szczególny będziemy modlić się przez jej wstawiennictwo o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.

Czwartek,  będzie pierwszym czwartkiem miesiąca. Modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania oraz za dzieci przygotowującej się do przyjęcia I Komunii Świętej.

********************

W piątek, pierwszy piątek miesiąca. Będzie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

********************

W sobotę, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

********************

Zachęcam do nabywania i czytania prasy Katolickiej „Opiekun

*********************

W nadchodzącym tygodniu pamiętajmy o dzisiejszej Ewangelii. Niech nasza postawa wobec Boga będzie postawą gotowości do pracy w Jego Winnicy. Pamiętajmy, że jesteśmy głosicielami miłości Bożej w świecie.

Młodzieży rozpoczynającej Nowy Rok Akademicki życzę Światła Ducha Świętego.

Życzę Bożej mądrości w codziennych wyborach, wzrastania w miłości oraz podejmowania pokornej służby względem Boga i bliźniego.

Błogosławionego tygodnia

********************

Od roku 2022 o cmentarz dbają parafianie:

2022 Szczury

2023 Szczurawice

2024 Słaborowice

2025 Będzieszyn

2026 Młynów

2027 Szczury itd

Najważniejsza sprawa to wykoszenie trawy, pielęgnacja chodnika, usuwanie chwastów…

Brama na cmentarzu będzie zamykana na klucz. Klucz od bramy jest na probostwie, po wcześniejszym ustaleniu ze mną będzie można odebrać ode mnie lub od p. Joli. Przypominam, że obowiązuje zakaz parkowania we wjeździe/ bramie.

********************

Sprzątanie kościoła: 08.10. 2023:

Chlasta S. 99

Broda K. 100

Broda K. 100

Czajka P. 73a

(została zaktualizowana listy na sprzątanie kościoła, ewentualne błędy lub braki proszę zgłosić w zakrystii)

********************

********************

WYMIENIANKI ROCZNE 2023

SOBOTA

-Jana Szóstaka zm.rodz. Szóstaków Kajetanków – Barbarę Siedlecką zm.rodz. Szóstaków -Sławomira Sznajder, Bożenę Marciniak -Ryszarda Lech, Kazimierza Mariannę Jana Latańskich -Piotra Emilię Jarosława Józefa Ratajów, Franciszka Antoninę Zdzisława Kajetanków, Gerarda Stanisławę Ratajów, Pawła Grzelaka -Zofię Mariana Kieliba, Helenę Czesława Dera zm.rodz. Michalskich Kielibów, Krystynę Jarmuszczak, Waldemara Agatę Jarmuszczak -Świętosława Smętka -Weronikę Henryka Wdowczyk, Kazimierę Lewicką, Józefa Smykacza -Józefę Henryka Gołąbek, Franciszkę Antoniego Franciszka Natalię Ryszarda Wiktora Czubaków, Krystynę Janinę Ryszarda Stefańskich -Tomasza Bednarczyka zm.rodz. Bednarczyków, Rafała Zycha –

NIEDZIELA 8.oo

-Janinę Tadeusza Drygasów, zm. rodz. Drygasów Jędrzejaków -Leokadię Stanisława Mieczysława Jacka Kępasów, zm.rodz. Turków Marczaków – Katarzynę Stefana Ludwiczaków -Joannę Władysława Matuszaków -Pelagię Kazimierza Nabzdyk, Annę Garbarek, Franciszka Sadalskiego, Bożenę Pietrzak, Stefana Iwańczuka, Romana Kowalczyka -Kamila Kaczmarka, Michała Owsianickiego -Piotra Trelkę -Stefana Karola Mariusza Nowickich, Violetę Waszak, Jana Stefanię Kazimierza Zofię Mariusza Nowaków -Krystynę Jana Hlasta -Mieczysława Kazimierę Wincentego Kurtyków -zm.rodz. Sójków Kasolków -Stanisława Kusińskiego, Józefa Gwóźdź, zm.rodz. Kusińskich Gwoździów Łobodów -Kazimierza Wawrzyniaka -Marię Władysława Tomasza Cegłów, Antoninę Stanisława Janickich -zm.rodz. Garcarków Zachwyców -Marię Mariana Szyszkiewiczów, zm.rodz. Szyszkiewiczów Lubojańskich -Leonarda Teresę Mikołajczyków, zm.rodz. Mikołajczyków -Edwina Helenę Kwiatkowskich -Andrzeja Finger -zm.rodz Gwoździów Galińskich -Alojzego Szyszkę zm.rodz. Szyszków Nowickich -Teodozję Stefana Woźniaków -Natalię Kajetanek zm.rodz. Kociembów -Kazimierę Kazimierza Grzegorza Bielę, Zofię Stanisława Maciaszek -Mariannę Leona Stodolnych, Pelagię Czesława Wojtczaków -Władysława Czesławę Marka Idzik, Sławomira Wiktora Cicharzewskich -Salomeę Stanisława Nowickich, zm.rodz. Nowickich Wasielewskich Kałużnych Matuszczaków Maciejewskich -Czesława Wandę Durdyń, Stefana Janinę Katarzynę Wilhelma Antoniego Stanisława Molków -Franciszka Tasarka -Teresę Marcjannę Karola Józefa Tułaczów, Stanisławę Jana Michalczaków -zm.rodz. Szymczaków, Boniów, Zofię Łobode -Mariana Martę Mirosława Wandę Kaźmierczak, Gertrudę Wojciecha Mielcarek, Lucjana Puk -Marię Wojciecha Molskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Kazimierę Lewicką Józefa Smykacza –

Niedziela 10.oo

-Reginę Wacława Juszczaków -Leokadię Mariannę Józefa Stanisława Idziorków -Aleksandra Kmieciaka Józefa Leokadię Józefa Przybył -Reginę Jerzego Spychała -Annę Józefa Marka Rejmanów -Helenę Stefanię Alicję Antoniego Kazimierza  Kujawów zm.rodz. Kujawów Wierzbickich -Andrzeja Marcelego Troszczyńskich Salomeę Stanisława Drygałów – Leona Stefańskiego zm.rodz. Stefańskich Eleonorę Franciszka Sztukowskich zm.rodz. Sztukowskich Mariana Annę Hieronima Bąków zm.rodz. Bąków Stefanowskich, Stanisława Barańskiego -Hannę Kazimierza Walczaków -Leona Weronikę Grzesiak Franciszka Józefę Strzelec Jana Włosika -Zofię Łobodę -Helenę Stanisława Stanisława Krysztofiaków Franciszkę Stanisława Barczyńskich Teresę Mariana Głowackich zm.rodz. Jezierskich – Czesława Banaszaka zm. rodziców Banaszaków Smółków -Władysława Józefę Olejników Mariana Rosadę -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków – Czesławę Kazimierza Wojciechowskich Stanisławę Franciszka Henryka Demskich -Zofię Tadeusza Franciszka Skrzypek Mirosława Pocztę Zdzisława Andrzeja Plota -Mariana Teresę Marię Grzegorza Zybałów, Leokadię Gwóźdź -Wiolettę Franciszka Franciszka Antoninę Kasprzak, Pawła Mariannę Michalaków, Franciszka Józefę Garbarczyk -Bolesława Gołembiowskiego zm.rodz. Gołembiowskich Kaźmierczaków -Bożenę Janinę Wiktora Eugeniusza Borsuk, Mariannę Franciszka Mariana Wachowiak -Stanisława Jaskułę -Wojciecha Pawlaka, Kazimierę Władysława Szóstaków -zm.rodz. Gwoździów Raczaków -Jana Helenę Stanisława Stodolnych -Helenę Hadrych -Michała Garczarka, Bronisława Wiertelaka -Bogusława Olejniczaka -Józefa Józefę Bławutów zm.rodz. Wodniczaków -Weronikę Antoninę Józefa Zygmunta Kupajczyków -Urszulę Stefana Składnik, Adama Władysława Marię Narankiewiczów -Stanisława Stodolnego -Adelę Władysława Kruszyków zm.rodz. Kruszyków Kępasów, Stefana Stasiak, Henrykę Kuźdub -Stanisława Tomczaka, Marię Edmunda Nowackich, Eleonorę Franciszka Sztukowskich, Stanisławę Józefa Lewickich, Marię Pryńczyńską -Filomenę Franciszka Godziszewskich zm.rodz Bubulów -Mirosława Pilarskiego Stanisławę Michała Nowickich -Grzegorza Piasecznego zm.rodz. Piasecznych -Barbarę Kazimierza Klimków, Bronisławę Franciszka Lechów -Monikę Edwarda Kościelnych, Genowefę Stanisława Łyżwa -Weronikę Henryka Wdowczyk, Kazimierę Lewicką, Józefa Smykacza -Józefa Józefę Bławutów, Jana Wodniczaka zm. z rodz. –

Niedziela 11.3o

-zm. rodz. Danielewiczów Bodylskich -Mariana Dyczaka zm. rodz. Dyczaków Kubiaków -Józefę Czesława Cwynar Agnieszkę Jana Zmyślonych – Henryka Demskiego zm.rodz. -Lecha Różyńskiego zm. rodz. Podgórskich Dudziaków -Marię Władysława Adama Narankiewiczów, Irenę Jana Rapierów -Stanisława Garczarka, Mieczysławę Henryka Świtałów -zm.rodz. Brdęków -zm.rodz. Ignaszaków Stabrawów -Henryka Krzykosa -Jana Kupczyka zm.rodz. Kupczyków Skowronków -Marię Franciszka Tadeusza Biegalskich -Elżbietę Józefę Ignacego Tadeusza Idziorków, Czesława Nowackiego, Helenę Franciszka Przybyłów, Zofię Kazimierza Urszulę Stadnik zm.rodz. Stenderów Kluczyków -Grzegorza Irenę Mariana Sąpór, Annę Stanisława Idziorków -Eugeniusza Liberskiego, Mariana Marię Jana Liberskich, Mariana Zofię Sójków -Marię Idziorek Piotra Mariannę Kruszyków – Annę Stanisława Sójków, Tadeusza Sobczaka – Stanisława Janusza Liberskich zm.rodz. Liberskich Błochów, Romana Nowaka -Marię Idziorek, Piotra Mariannę Kruszyk -zm.rodz. Wojtczaków -zm.rodz. Wolarzów Wiertelaków, Michała Garczarka – Mieczysława Władysławę Siwińskich, Józefa Marię Maciak, Mieczysława Siwińskiego -Stefanię Marię Janinę Wandę Henryka Antoninę Helenę Markowskich, Urszulę Mieczysława Marię Jana Majchrzaków, Jadwigę  Marka Zofię Kazimierza Przygodów -Stanisławę Józefa Kazimierza Ludwika Kościelnych, Mariannę Józefa Zaleśnych -zm.rodz. Wojtczaków -Józefę Józefa Monach, Janinę Antoniego Dolskich -Halinę Łucję Wacława Połczyńskich -Czesława Grzesiaka zm.rodz. Grzesiaków -Jana Jadwigę Tadeusza Łuczaków, Janinę Adama Michalaków -Czesława Janinę Jana Józefę Woźniaków zm.rodz. Idziorków, Stanisława Jadwigę Olejników zm.rodz. Fabisiaków -Józefa Koniecznego zm.rodz. Muchów -Weronikę Henryka Wdowczyk, Kazimierę Lewicką, Józefa Smykacza -Józefa Szczepana Anielę Stasieckich, Stanisława Janinę Struzików -Mariannę Wiktora Mikołajczyków zm.rodz. Mikołajczyków Wojtczaków  -Jana Prajznera, Józefę Jana Edwarda Błach -Zbigniewa Mariannę Czesława Dudków Mariannę Lucjana Andrzeja Koszelów zm.rodz Krzymańskich – Józefa Helenę Czupryn – Czesławę Jędrzejak zm.rodz. Jędrzejaków i Matuszaków – Jadwigę Luba zm.rodz. Lubów – Mariannę Jana Stanisława Kusińskich zm. rodz. Kusińskich Wiśniewskich – Zbigniewa Mariannę Tadeusza Zielińskich zm.rodz. Zielińskich Trzcińskich –

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl