Intencje mszalne 1 – 7 czerwca 2020r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

****************** 

********************

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2019/2020

W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). W drugim roku programu tematem będą słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Tematem trzeciego roku programu będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

 ********************
Pamiętajmy o obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych.
 Uroczystości religijne i pogrzeby
Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.
Od 6 czerwca będzie może w weselach brać udział 150 gości.
********************
 Dziś odszedł z naszej wspólnoty śp. Stanisław Nowicki z Biłgoraje. Przeżył 89 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Poniedziałek

9.4o różaniec

10.oo +Franciszka Kasprzaka -od syna Marka

18.oo Różaniec w kaplicy pogrzebowej za śp. Stanisława Nowickiego

Wtorek

11.4o Okazja do spowiedzi

12.oo Anioł Pański, różaniec i nabożeństwo czerwcowe

17.oo 30 Rocznica Święceń Kapłańskich

18.oo Różaniec w kaplicy pogrzebowej za śp. Stanisława Nowickiego

Środa

12.3o Wyprowadzenie z kaplicy pogrzebowej

13.oo Msza pogrzebowa śp. Stanisława Nowickiego

18.4o Różaniec

19.oo +Władysławę Szczepana Andrzeja Finger Władysławę Leona Andrzeja Stanisława Grobelnych

Nowenna, nabożeństwo czerwcowe 

Czwartek, święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

11.oo Spotkanie księży z dekanatu

11.3o Okazja do spowiedzi z udziałem księży z dekanatu

12.oo Msza św. koncelebrowana

13.oo Wspólny posiłek księży

17.4o Różaniec

18.oo +Marię 34r. śm. Jana Smętek Antoninę Wojciecha Perz zm. z rodz. Smętków i Perzów

Nabożeństwo czerwcowe

Pierwszy Piątek miesiąca 

11.3o Okazja do spowiedzi

12.oo Nabożeństwo czerwcowe, różaniec

17.4o okazja do spowiedzi

18.oo Za zmarłych z naszej Parafii

śp. ks. Floriana Maćkowiaka  śp. ks. Karola Mazurka

śp. ks. Zdzisława Graczyka śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Katarzynę Molka

śp. Józefa Mońka, śp. Zbigniewa Kłobutowskiego

śp. Rafała Zycha, śp. Helenę Markowską

śp. Kamila Kaczmarka -od rodz. Majstraków

-od Nowickiej z córką Anetą

śp. Grzegorza Piasecznego -od kolegi Marcina z rodz.

-od Krystiana Bednarczyka z rodz. z Będzieszyna

śp. Felicję Jędrzejak -od sąsiadów Gajewskich

śp. Annę Rejman -od wnuka Patryka z rodz.

śp. Zbigniewa Dudkę -od Kurtyków ze Słaborowic

śp. Pawła Grzelaka – od koleżanki Aliny Kubiak z rodz. z Ostrowa

śp. Czesławę Zdziebkowską -od Marii Wojciecha i Janusza Ulichnowskich z Lewkowa

śp. Mieczysława Rychlickiego

śp. Stanisława Stodolnego -od kuzyna Henryka z rodz.

śp. Kazimierza Klimka -od rodz. Krawczyków ze Szczurawic

śp. Czesława Żurawskiego -od rodz. Skórzybótów z Przybysławic i od rodz. Zaleśnych

śp. Michała Garczarka -od rodz. Kaczmarków i Grochowskich

-od rodz. Pocztów i Nowaków z Przybysławic

śp. Sabinę Mierzwiak  -od sąsiadów Garczarków i Świtałów

śp. Roberta Gierada -od cioci Elżbiety Bonio z Ostrowa Wlkp. oraz Ewy Bonio z Łukaszem Pomykaj z Ostrowa Wlkp.

śp. Helenę Kwiatkowską -od rodz. Dyczaków z Ostrowa

śp. Marię Kupaj -od rodz. Skowronów z Ostrowa

śp. Mariana Szyszkiewicza -od rodz. Walczaków i Dziedziców z Będzieszyna

śp. Marię Szyszkiewicz -od Pawła Szyszkiewicza z rodz. z Kalisza

śp. Tomasza Bednarczyk -od sąsiadów Mikołajczyków ze Słaborowic

śp. Ryszarda Stefańskiego -od rodz. Borsuków

śp. Franciszka Kasprzaka -od Zofii Szóstak, Marii Pawlak, Teresy i Leszka Idzik

– od rodz. Garbarczyków z Sobótki

śp. Janinę Woźniak -od brata Hieronima z rodz., od bratowej Heleny Saranek z Ołoboka i od chrześniaka Janka z rodz. z Ołoboka

śp. Romana Nowaka -od Krystyny i Kazimierza Janickich z Ostrowa Wlkp.

śp. Czesława Noweta -od sąsiadów Bazaków i Potaśniczaków

śp. Edwina Kwiatkowskiego -od szwagierki Haliny Zawadzkiej

śp. Stanisława Nowickiego

śp. Salomeę Stanisława Drygałów

Adoracja Najświętszego Sakramentu do 20.oo

Sobota

16.3o Różaniec i litania do Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny

17.oo +Józefa Cwynar 11r. śm. Agnieszkę Jana Zmyślonych

NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Ewangelia J 3, 16 – 18 Bóg posłał swego Syna na świat, aby został zbawiony

Liturgia Słowa przeznaczona na dzisiejszą uroczystość Najświętszej Trójcy mówi o miłości, która jest w Bogu, i która udziela się ludziom. Pan Bóg wysłuchał modlitwy Mojżesza i towarzyszył swemu ludowi, bo jest Bogiem pełnym miłosierdzia i łagodności, niechętnym do gniewu, ale pełnym łaski i wiernym. Jest miłością i nas jednoczy. Jesteśmy w Sercu Trójcy Najświętszej, jak zdaje się mówić Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian. Miłość wyraża się w darze z siebie. W tym, że Pan Bóg chce nas w swoim Synu oczyścić i nadać godność swojego dziecka.

Słuchajmy z uwagą i miłością słowa Bożego, abyśmy umieli odpowiadać na nie z radością i hojnością serca, naśladując Pana Boga w miłości każdego dnia.

wymienianki

8.oo +Katarzynę Molka w dniu 40 ur.

wymienianki

10.oo Za wstawiennictwem św. Michaka Arch. i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej Szczurskiej dla p. Joli z okazji 50 urodzin oraz o zdrowie dla jubilatki i całej rodziny

wymienianki

11.3o  Msza dziękczynna w podziękowaniu za pomyślność prac wykonanych w naszej świątyni jak i na zewnątrz –od wszystkich zaangażowanych osób

********************

Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca godz. 8.15. Serdecznie zapraszam Uczniów, Grono Pedagogiczne, pracowników jak i rodziców.

********************

W zeszłym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Edwina Kwiatkowskiego i śp Stanisława  Spitalniaka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

********************

W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

Kończy się liturgiczny okres wielkanocny, zaś do 14 września trwa czas Komunii świętej wielkanocnej (Dekret Biskupa Kaliskiego). Zadbajmy o nasze życie duchowe.

********************

Jutro, w poniedziałek, 1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele.

********************

Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości.

********************

W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz na wieczorną Eucharystię.

********************

W czwartek, 4 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

********************

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Przed Mszą Świętą okazja do spowiedzi św. Pierwszy piątek jest dniem Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. W naszym kościele odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wieczorna Msza Święta wynagradzająca oraz pierwszopiątkowe nabożeństwo. W sobotę pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej.

*******************

W sobotę przypada też 10. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.

********************

W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Jednocześnie będzie to doroczny Dzień Dziękczynienia.

********************

 W tym tygodniu patronują nam:

3 VI – św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy oddali życie dla Chrystusa,

5 VI – św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec.

********************

W czwartek o 13:29 przykręcono ostatnią sztachetkę płotu wokół kościoła

Ciagle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie…” P.B.

Dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w pracę przy płocie za postawę, poświęcony czas, za rzetelną pracę na rzecz naszej Parafii. Dziękuję za wysiłek włożony w przywrócenie pięknego wyglądu wokół naszej świątyni. Bez Was to wszystko byłoby niemożliwe. Wyrazy szacunku i podziękowania należą się również Panią z KGW Szczury i KGW Będzieszyn za porządek na cmentarzu za godny wygląd miejsca pamięci i pochówku zmarłych. Dziękuję wszystkim, których nie wymieniłem a brali udział w pracach. Podziękowania kieruje również do tych Pań, które przygotowały małe gesty w postaci ciasta i zupy dla pracujących. Serdeczne Bóg zapłać.

********************

Składam serdeczne Bóg zapłać kolejnym rodzinom, które pomimo ograniczeń związanych z wirusem złożyły danine.

********************

Obraz Nawiedzenia

„Pomóżcie mi wszystko w Polsce oddać Matce Najświętszej. Ona pomoże nam uratować Kościół i Ojczyznę Naszą.” Kard. Stefan Wyszyński

Nawiedzenie Obrazu jest przerwane do odwołania

********************

Duch Święty uzdalnia nas do głoszenia światu Ewangelii. To On dokonuje w nas wielkich rzeczy. Umocnieni łaską Bożą dawajmy świadectwo o naszym Zbawiciel. Błogosławionego tygodnia życzę.

********************

Sprzątanie kościoła :07.06.2020

Olejniczak Z. 2

Cofalski M. 2a

Cofalski M. 2a

Lech L. 2c

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl