Intencje mszalne 18 – 24 października 2021r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

****************** 

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2020/2021

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

******************

***

Poniedziałek

Wtorek

17.oo Msza św. – zastępstwo

18.3o Msza św. – zastępstwo

19.3o +Władysława Narankiewicza zm. z rodz. Narankiewiczów i Skórzybutów  Różaniec 

Środa

17.4o Różaniec

18.oo +Urszulę Majchrzak –od rodz. Jezierskich    Nowenna 

Czwartek

Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Komunii św.

17.4o Różaniec za dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komuni św.

18.oo +Romana Grajaszek 16r.śm.

 

Piątek

10.oo Różaniec i Litania do św. Jana Pawła II

17.oo Msza św. – zastępstwo

18.oo Msza św. – zastępstwo

19.3o Za zmarłych, po Mszy różaniec

śp. ks. Floriana Maćkowiaka  śp. ks. Karola Mazurka

śp. ks. Zdzisława Graczyka śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka

śp. ks. Krzysztofa Nojmana, śp. ks. Marka Pyca

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Helenę Markowską

śp. Urszulę Mieczysława Majchrzak zm. rodz. Majchrzaków i Przygodów

śp. Katarzynę Molka, śp. Wandę Durdyń

śp. Michała Garczarka, śp. Kamila Kaczmarka

śp.Czesława Janinę Woźniaków, śp. Jana Prajznera

śp. Stanisława Nowickiego, śp. Mieczysławę Świtała

śp. Stanisława Jadwigę Olejnik, śp. Zbigniewa Dudkę

śp. Franciszka Kasprzaka, śp. Bolesława Gołembiowskiego

śp. Pawła Grzelaka -od Mańków i Wodniczaków ze Szczur

śp. Helenę Kwiatkowską -od Jana Bonio z rodz.

śp. Ryszarda Stefańskiego -od Felicji Liberskiej i Jerzego Liberskiego z rodz.

śp. Czesława Noweta -od Andrzeja i Teresy Przybylskich z Ostrowa

śp. Edwina Kwiatkowskiego -od Andrzeja Mikołajczyka z rodz.

śp. Elżbietę Idziorek -od rodz. Zachwyców ze Szczur

śp. Mariannę Zaleśną -od Marka Cofalskiego z żoną

śp. Mirosława Pilarskiego -od rodz. Błociszów z Bieganina

śp. Walentynę Goplarek -od Marii Wojtczak z rodz.

śp. Urszulę Grzesiak -od szefostwa i współpracowników firmy „ALMA” z Ostrowa Wlkp.

śp. Stanisława Krysztofiaka -od rodz. Demskich i Jańczaków ze Szczur

śp. Czesławę Smętek -od Agnieszki Kociemby z rodz. Kościelnych i od Marty Jeżowskiej z rodz.

śp. Stanisława Stodolnego -od rodz. Tuszyńskich z Ostrowa

śp. Bolesława Woźniaka -od rodz. Michalczaków

śp. Mieczysławę Andrysiak -od rodz. Finger ze Szczur

śp. Bożenę Borsuk -od Marka i Małgorzaty Plota

śp. Jerzego Nowetę -od rodz. Łuczaków

-od Andrzeja Łukasika z rodz.

śp. Waldemara Lewandowskiego -od rodz. Kokotów z Jelitowa

śp. Józefę Nefej -od rodz. Krysztofiaków

śp. Stanisława Jaskułę -od Dawida Glapa z rodzicami

śp. Barbarę Siedlecką -od Tadeusza Szóstaka

śp. Edmund Tomczaka -od OSP Szczurawice

 

Sobota

16.oo +Stanisława Jaskułę –od syna Mateusza z Agnieszką 

17.oo +Weronikę Witkowską –od wnuka Marcina z żoną i dziećmi

Różaniec po Mszy

18.3o Msza św. w Górznie i różaniec. Spotkanie Strażaków

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

 taca na Świętopietrze i zbiórka na Misje

Ewangelia Mk 10, 46b – 52 Uzdrowienie niewidomego z Jerycha

Pan Bóg przywraca nam zdrowie, siły i radość. Tę prawdę przypomina nam liturgia słowa.

Prorok Jeremiasz wzywa do radości z odnalezienia Bożej drogi prowadzącej do zbawienia.

Autor Listu do Hebrajczyków mówi o Chrystusie, który jest Arcykapłanem, jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, który może w pełni zadośćuczynić za nasze grzechy.

Kiedy zgrzeszymy, możemy, jak bohater Ewangelii, rozpaczliwie wołać o pomoc do Pana Jezusa. Mimo naszej biedy, zarówno tej duchowej, jak i materialnej, będziemy wysłuchani dzięki naszej wierze. Zatroszczmy się o nią.

Wysłuchajmy słowa Bożego z wiarą i pragnieniem uzdrowienia duszy i ciała przez łaskę Bożą.

7.55 wymienianki i dziesiątka różańca 

8.oo +Mirosława Pilarskiego –od wnuka Fabiana z mamą 

9.35  różaniec wymienianki  

10.oo +Bolesława Woźniaka –od Eugeniusza z żoną 

11.25 wymienianki i dziesiątka różańca

11.3o +Kazimierza Wawrzyniaka 10r.śm.  zm. z rodz. Wawrzyniaków i Matuszaków

********************

Niezwykła to sytuacja, kiedy Pan staje się sługą. Bóg oddaje się w ręce człowieka, by móc stać się pokarmem, który możemy jeść. Tylko Bóg, który jest miłością, może to zrealizować. Tylko Bóg, który ustanowił Eucharystię, gorąco pragnie zasiąść z nami do stołu i z nami ją spożywać. Odkrywajmy, w jak wielkiej tajemnicy bierzemy udział.

********************

Październik to miesiąc różańca. Razem z Matką Bożą pragniemy rozważać tajemnice zbawienia. Zapraszam codziennie na różaniec.

********************

W poniedziałek przypada wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który zanim rozpoczął kroczenie drogą Pańską, był lekarzem. Tego dnia pamiętajmy o pracownikach służby zdrowia, o tych, którzy służą nam i opiekują się nami.

********************

W piątek 22 października wspominamy w Kościele św. Jana Pawła II oraz 73. rocznicę śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski. Ksiądz prymas nie tylko przewodził Kościołowi w Polsce w trudnych czasach, lecz także troszczył się o rodaków rozproszonych po całym świecie. Jest założycielem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

********************

W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 18 października – św. Łukasz, ewangelista;

– w środę 20 października – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Akademii Krakowskiej, patron profesorów, studentów, młodzieży i szkół katolickich, pomagał potrzebującym;

– w piątek 22 października – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież, teolog, filozof, przyjaciel artystów, naukowców, pielgrzym.

********************

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o 8.oo, 10.oo i 11.3o z procesją na cmentarz. Różaniec na cmentarzu o godz. 18.oo

Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

********************

Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone na remont cmentarza i tacę w świątyni na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem waszą hojność.

********************

Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. W kościele wyłożone są koperty na wymienianki, można zabrać.

*********************

Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Barbara Siedlecka i Edmund Tomczak. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

********************

Jeśli są wśród nas osoby chcące pomagać chorym i potrzebującym dzieciom to serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej zabawy Andrzejkowej. Można także przekazywać fanty, celem wsparcia organizacji loterii fantowej z której dochód przeznaczamy na pomoc dzieciom. Wiem, i głeboko wierzę, że zawsze można na Was liczyć.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam 😊

********************

Dziękując za spotkanie z Panem Jezusem w czasie Eucharystii, bądźmy wdzięczni za wszystko, co każdego dnia otrzymujemy. Idźmy z radością i dzielmy się naszą wiarą z napotkanymi ludźmi. Błogosławionego tygodnia życzę 

********************

Sprzątanie kościoła: 24.10.2021:

********************

********************

WYMIENIANKI ROCZNE 2021
SOBOTA
-Jana Szóstaka zm. rodz. Szóstaków i Kajetanków -Stanisława Tomczaka Edmunda Nowackiego Eleonorę Franciszka Sztukowskich Marię Pryńczyńską – Sławomira Sznajder Bożenę Marciniak -Emilię Piotra Jarosława Ratajów Antoninę Franciszka Zdzisława Kajetanków Stanisławę Gerarda Ratajów Helenę Antoniego Pawlickich Pawła Grzelaka -Jana i Edwarda Błach -Franciszkę Antoniego Franciszka Wiktora Ryszarda Czubaków Marka Wojciechowskiego Krystynę Janinę Ryszarda Stefańskich – Józefę Henryka Gołąbek –

NIEDZIELA 8.oo
-Alojzego Szyszkę zm. rodz. Szyszków i Nowickich –zm. rodz. Garczarków i Zachwyców -zm. rodz. Gwoździów i Galińskich -Andrzej Finger -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Stefana Teodozję Woźniak -Krystynę Jana Chlasta -Kazimierza Wawrzyniaka -Władysława Czesława Marka Idzik  Sławomira Wiktora Cicharzewskich -Natalię Kajetanek zm. rodz. Kociembów -Jana Stefanię Nowaków Stefana Karola Mariusza Nowickich Violetę Waszak -Teresę Marcjannę Karola Józefa Tułaczów zm. rodz. Michalczaków i Boniów – Stefana Janinę Katarzynę Wilhelma Molków Czesława Wandę Durdyń – Kazimierza Mariannę Jana Latańskich Anielę Szczepana Stasieckich – Mariannę Leona Stodolnych Pelagię Czesława Wojtczaków -Pelagię Kazimierza Nabzdyków Annę Garbarek Stefana Iwańczuka Franciszka Sadalskiego Bożenę Pietrzak Romana Kowalczyka -Mieczysława Kazimierę Wincentego Kurtyków -Stanisława Kusińskiego Józefa Gwóźdź zm. rodz. Kusińskich Gwoździów Łobodów – Adelę Władysława Kruszyków zm. rodz. Kruszyków i Kępasów -Marię Władysławe Tomasza Cegłów Antonine Stanisława Janickich -zm. rodz. Szymczaków Boniów Zofię Łobodę – Marię Wojciecha Molskich -Mieczysława  Władysława Siwińskich -Stanisława Nowickiego, zm. z rodz. Nowickich Kałużnych Wasielewskich i Matuszczaków  –

Niedziela 10.oo
-Zofię Łobodę –Andrzeja Troszczyńskiego Salomeę Stanisława Drygałę -Wojciecha Pawlaka Kazimierę i Władysława Szóstaków -Janinę Wiktoria Eugeniusza Bożenę Borsuk Mariannę Franciszka Mariana Wachowiak -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Michała Garczarka Bronisława Wiertelaka -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków -Eugeniusza Liberskiego Mariana Mariannę Jana Liberskich Mariana Zofię Sójka -Zm. rodz. Gwoździów Raczaków -Franciszka Franciszka Antoninę Wiolettę Kasprzak Mariannę Pawła Michalaków -Józefę Franciszka Garbarczyków -Leona Stefańskiego zm. rodz. Stefańskich Sztukowskich Mariana Hieronima Bąków zm. rodz. Bąków Stefanowskich Stanisława Barańskiego -Weronikę Antoninę Józefa Zygmunta Kupajczyków Mariannę Majstrak -Hannę  Kazimierza Walczaków -Czesława Banaszaka zm.rodz. Banaszaków Smółków -Aleksandra Kmieciaka Józefa Leokadię Józefa Przybył -Reginę Jerzego Spychała -Władysława Adama Narankiewiczów Urszulę Stefana Składnik -Teresę Mariana Marię Grzegorza Zybałów -Weronikę Leona Grzesiak Józefę Franciszka Strzelec Jana Włosika -Tomasza Bednarczyka zm. rodz. Bednarczyków -Leokadię Mariannę Józefa Stanisława Idziorków -Natalię Stanisława Bodylskich Walentynę Józefa Goplarków -Helenę Stefanię Alicję Antoniego Kujawa zm.rodz. Kujawów i Wierzbickich -Stefanię Franciszka Jakubowskich Stanisława Grzęda -Stanisława Helenę Stanisława Krysztofiaków Stanisława Franciszka Barczyńskich Mariana Głowackiego zm. rodz. Jezierskich -Helenę Hadrych – Mirosława Pilarskiego Stanisławę Michała Nowickich -Annę Józefa Marka Rejmanów -Zm. rodz. Gołębiowskich i Rubisiów -Stanisława Stodolnego – Reginę Wacława Juszczaków – Filomenę Franciszka Godziszewskich zm. rodz. Bubulów – Stanisława Stanisławę Mieszałów Franciszka Agnieszkę Stodolnych Agnieszkę Woźniak Henryka Stróżyńskiego -Bolesława Gołembiowskiego – Kazimierza Wojciechowskiego Stanisławę Franciszka Demskich – Władysława Józefę Olejników i Rosadów – Mariana Marię Szyszkiewiczów – Helena Jan Stanisław Stodolni –

Niedziela 11.3o
-Stanisława Janusza Liberskich zm. rodz. Błochów Romana Nowaka -Kamila Kaczmarka -Jana Kupczyka zm.rodz. Skowronków -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Stefanie i jej pomordowane dzieci Marię Janinę Wandę Henryka Antoninę i Helenę Markowską -Lecha Różyńskiego Tadeusza Podgórskiego Mariana Dudziaka zm. rodz. Podgórskich i Dudziaków  -Grzegorza Irenę Mariana Sąpór Annę Stanisława Idziorek -Mariana Dyczaka zm. rodz. Dyczaków Nowickich Kubiaków Kozalów -Annę Stanisława Sójków Tadeusza Sobczaka – Jana Irenę Rapier Adama Władysława Narankiewiczów -Elżbietę Idziorek Józefę Ignacego Tadeusza Idziorek Zofię Kazimierza Urszulę Stadnik Helenę Franciszka Przybył zm. rodz. Stenderów i Kluczyków – Jana Prajzner -Marię Franciszka Tadeusza Biegalskich -zm.rodz. Wolarzów Wiertelaków Jana Stanisława Michała -Henryka Demskiego zm. rodz. -Ks Zygfryda Jabłońskiego Jana Tadeusza Łuczaków Janinę Adama Mariana Michalaków -Anielę Szczepana Stasieckich Janinę Stanisława Struzików -rodz. Ignasiaków i Stabrawów -Zbigniewa Mariannę Czesława Dudków Mariannę Lucjana Andrzeja Koszelę Marię Reginę Zygmunta Krzymańskich -Stanisława Garczarka Mieczysławę Henryka Świtała zm. rodz. Brdęków -Franciszka Tasarka -Joannę Władysława Matuszaków -Czesława Józefę Cwynar Agnieszkę Jana Zmyślonych -Józefa Koniecznego zm. rodz. Muchów – Czesława Janinę Woźniaków zm. rodz. Stanisława Jadwigę Olejnik zm. rodz.-Henryka Krzykosa -Danielewiczów Bodylskich -Józefę Józefa Monach Janinę Antoniego Dolskich – Stanisławę Józefa Kazimierza Ludwika Kościelnych Mariannę Józefa Zaleśnych – Janinę Twardowską -zm. rodz. Biernatów i Niefejów -zm. rodz. Jędrzejaków Matuszaków Łyszczaków –

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl