Intencje mszalne 8 – 14 marca 2021r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

****************** 

********************

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2020/2021

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.
 ********************

Poniedziałek

11.oo Różaniec w intencji kobiet

18.oo Msza św. w intencji kobiet

Wtorek

Środa

17.4o Różaniec

18.oo +Mariana Dyczaka 18r.śm

Nowenna

Czwartek

18.oo +Józefa Kubelec 6r.śm. zm. z rodz. Pawlaków i Kubelec

Litania do św. Józefa

Piątek

15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego i różaniec

18.oo +Za zmarłych, po Mszy Droga krzyżowa

Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych

21.oo Apel Jasnogórski, kontemplacyjna Droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych

 

śp. ks. Floriana Maćkowiaka  śp. ks. Karola Mazurka

śp. ks. Zdzisława Graczyka śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Katarzynę Molka

śp. Helenę Markowską, śp. Kamila Kaczmarka

śp. Stanisława Jadwigę Olejnik, śp.Czesława i Janinę Woźniaków

śp. Michała Garczarka, śp. Zbigniewa Dudkę

śp. Pawła Grzelaka -od współpracowników suwni i przesuwni EKK Wagon

śp. Stanisława Stodolnego -od rodz. Olejniczaków z Ostrowa

śp. Kazimierza Klimka -od Honoraty i Sławomira Szczepaniaków z córkami

śp. Helenę Kwiatkowską -od Teresy I Michała Stefańskich

śp. Ryszarda Stefańskiego -od Krzysztofa Maleszki z rodz.

śp. Franciszka Kasprzaka -od Chlastów ze Szczur

-od rodz. Rosadów i Kazimierza Olejnika

śp. Czesława Noweta -od Zenona i Małgorzaty Szczepaniaków

śp. Edwina Kwiatkowskiego -od rodz. Kucharczyków z Kołątajewa

śp. Stanisława Nowickiego -od bratanicy Donaty Smętek z rodz.

-od Jerzego Nowety i rodz. Grabarkiewiczów ze Słaborowic

śp. Mieczysławę Świtała -od kuzyna Stanisława Brdęk z rodz.

– od rodz. Nowackich I Marszałków że Szczurawic

śp. Elżbietę Idziorek -od Urszuli Liberskiej

śp. Mariannę Zaleśną -od syna Zdzisława z rodz.

śp. Mirosława Pilarskiego -od Marka Liberskiego z Raszkowa

śp. Walentynę Goplarek -od wnuka Waldka z rodz.

śp. Urszulę Grzesiak -od Szyszków I Gajów

śp. Stanisława Krysztofiak -od rodz. Maćkowiaka, Pietrowiaków, Krzywdów i Mańkowskich

śp. Czesławę Smętek -od córki Kamili z mężem I córkami

śp. Stanisława Kalemba -od Jarosława i Urszuli Lis

śp. Bolesława Gołembiowskiego -od rodz. Zychów i Kubiaków z Młynowa

-od Szóstaków z Będzieszyna

śp. Stanisława Stodolnego -od chrześniaka Janusza Stodolnego z rodz. z Kanady

 

Sobota

16.35 Różaniec fatimski

wymienianki

17.oo (msza z niedzieli) +Józefa Tułacza 17r.śm. zm. z rodz. Tułaczów

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia J3,14 – 21 Bóg posłał swojego Syna, aby świat został zbawiony

7.4o spowiedź, wymienianki i dziesiątka różańca 

8.oo +Zbigniewa Dudkę –od syna Karola z żoną i dziećmi  

9.35 wymienianki i dziesiątka różańca 

10.oo +Elżbietę Idziorek –od córki Heleny z mężem 

14.55 wymienianki i dziesiątka różańca 

15.oo Gorzkie żale +Goplarek –od Marii Dyczak

Spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania

********************

Spowiedź wielkopostna

16.03 Pogrzybów

20.03 Lewków i Skrzebowa

23.03 Raszków

24.03 Szczury od 11.oo- i od 19.oo-

27.03 Górzno

29.03 Janków Zaleśny

********************

ZAPOWIEDZI:

(II) Kamila Borsuk zam. Szczurawice 34

Łukasz Kałużny zam. Tursko 36

********************

Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne.

********************

W czwartek marca po Mszy Świętej wieczornej zapraszam szczególnie mężczyzn naszej parafii (młodzieńców, kawalerów, mężów, ojców, dziadków) na wieczorną modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa, aby dobrze wypełniali zadania powierzone im przez Boga.

********************

We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 18.oo dla dzieci i 21.oo dla młodzieży i dorosłych. W każdą niedzielę Wielkiego Postu gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

********************

W sobotę przypadnie 8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego.

********************

Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na cele wspólnoty parafialnej i jej utrzymanie oraz daniny. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

********************

Litania
do św. Józefa

Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. — Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, —
Duchu Święty, Boże, —
Święta Trójco, jedyny Boże, —
Święta Maryjo, — módl się za nami.
Święty Józefie, —
Przesławny Potomku Dawida, —
Światło Patriarchów, —
Oblubieńcze Bogarodzicy, —
Przeczysty Stróżu Dziewicy, —
Żywicielu Syna Bożego, —
Troskliwy Obrońco Chrystusa, —
Głowo Najświętszej Rodziny, —
Józefie najsprawiedliwszy, —
Józefie najczystszy, —
Józefie najroztropniejszy, —
Józefie najmężniejszy, —
Józefie najposłuszniejszy, —
Józefie najwierniejszy, —
Zwierciadło cierpliwości, —
Miłośniku ubóstwa, —
Wzorze pracujących, —
Ozdobo życia rodzinnego, —
Opiekunie dziewic, —
Podporo rodzin, —
Pociecho nieszczęśliwych, — Nadziejo chorych, —
Patronie umierających, —
Postrachu duchów piekielnych, —
Opiekunie Kościoła Świętego, —

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

********************

Sprzątanie kościoła: 14.03.2021:

Matuszewski Z. 24

Pec W. 24.2

Michalczak M. 24.4

Janiak H. 24.3

********************

Umocnieni spotkaniem z Panem Jezusem na nowo podejmijmy nasze wielkopostne postanowienia, abyśmy spełniając uczynki pokutne, przemieniali nasze serca. Niech miłość Pana Jezusa nas w tym umacnia. Błogosławionego tygodnia życzę.

********************

WYMIENIANKI ROCZNE 2021
SOBOTA
-Jana Szóstaka zm. rodz. Szóstaków i Kajetanków -Stanisława Tomczaka Edmunda Nowackiego Eleonorę Franciszka Sztukowskich Marię Pryńczyńską – Sławomira Sznajder Bożenę Marciniak -Emilię Piotra Jarosława Ratajów Antoninę Franciszka Zdzisława Kajetanków Stanisławę Gerarda Ratajów Helenę Antoniego Pawlickich Pawła Grzelaka -Jana i Edwarda Błach -Franciszkę Antoniego Franciszka Wiktora Ryszarda Czubaków Marka Wojciechowskiego Krystynę Janinę Ryszarda Stefańskich – Józefę Henryka Gołąbek

NIEDZIELA 8.oo
-Alojzego Szyszkę zm. rodz. Szyszków i Nowickich –zm. rodz. Garczarków i Zachwyców -zm. rodz. Gwoździów i Galińskich -Andrzej Finger -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Stefana Teodozję Woźniak -Krystynę Jana Chlasta -Kazimierza Wawrzyniaka -Władysława Czesława Marka Idzik  Sławomira Wiktora Cicharzewskich -Natalię Kajetanek zm. rodz. Kociembów -Jana Stefanię Nowaków Stefana Karola Mariusza Nowickich Violetę Waszak -Teresę Marcjannę Karola Józefa Tułaczów zm. rodz. Michalczaków i Boniów – Stefana Janinę Katarzynę Wilhelma Molków Czesława Durdyń – Kazimierza Mariannę Jana Latańskich Anielę Szczepana Stasieckich – Mariannę Leona Stodolnych Pelagię Czesława Wojtczaków -Pelagię Kazimierza Nabzdyków Annę Garbarek Stefana Iwańczuka Franciszka Sadalskiego Bożenę Pietrzak Romana Kowalczyka -Mieczysława Kazimierę Wincentego Kurtyków -Stanisława Kusińskiego Józefa Gwóźdź zm. rodz. Kusińskich Gwoździów Łobodów – Adelę Władysława Kruszyków zm. rodz. Kruszyków i Kępasów -Marię Władysławe Tomasza Cegłów Antonine Stanisława Janickich -zm. rodz. Szymczaków Boniów Zofię Łobodę – Marię Wojciecha Molskich -Mieczysława  Władysława Siwińskich –

Niedziela 10.oo
-Zofię Łobodę –Andrzeja Troszczyńskiego Salomeę Stanisława Drygałę -Wojciecha Pawlaka Kazimierę i Władysława Szóstaków -Janinę Wiktoria Eugeniusza Borsuk Mariannę Franciszka Mariana Wachowiak -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Michała Garczarka Bronisława Wiertelaka -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków -Eugeniusza Liberskiego Mariana Mariannę Jana Liberskich Mariana Zofię Sójka -Zm. rodz. Gwoździów Raczaków -Franciszka Franciszka Antoninę Wiolettę Kasprzak Mariannę Pawła Michalaków -Józefę Franciszka Garbarczyków -Leona Stefańskiego zm. rodz. Stefańskich Sztukowskich Mariana Hieronima Bąków zm. rodz. Bąków Stefanowskich Stanisława Barańskiego -Weronikę Antoninę Józefa Zygmunta Kupajczyków Mariannę Majstrak -Hannę  Kazimierza Walczaków -Czesława Banaszaka zm.rodz. Banaszaków Smółków -Aleksandra Kmieciaka Józefa Leokadię Józefa Przybył -Reginę Jerzego Spychała -Władysława Adama Narankiewiczów Urszulę Stefana Składnik -Teresę Mariana Marię Grzegorza Zybałów -Weronikę Leona Grzesiak Józefę Franciszka Strzelec -Tomasza Bednarczyka zm. rodz. Bednarczyków -Leokadię Mariannę Józefa Stanisława Idziorków -Natalię Stanisława Bodylskich Walentynę Józefa Goplarków -Helenę Stefanię Alicję Antoniego Kujawa zm.rodz. Kujawów i Wierzbickich -Stefanię Franciszka Jakubowskich Stanisława Grzęda -Stanisława Helenę Stanisława Krysztofiaków Stanisława Franciszka Barczyńskich Mariana Głowackiego zm. rodz. Jezierskich -Helenę Hadrych – Mirosława Pilarskiego Stanisławę Michała Nowickich -Annę Józefa Marka Rejmanów -Zm. rodz. Gołębiowskich i Rubisiów -Stanisława Stodolnego – Reginę Wacława Juszczaków – Filomenę Franciszka Godziszewskich zm. rodz. Bubulów – Stanisława Stanisławę Mieszałów Franciszka Agnieszkę Stodolnych Agnieszkę Woźniak Henryka Stróżyńskiego -Bolesława Gołembiowskiego – Kazimierza Wojciechowskiego Stanisławę Franciszka Demskich – Władysława Józefę Olejników i Rosadów – Mariana Marię Szyszkiewiczów – Helena Jan Stanisław Stodolni

Niedziela 11.3o
-Stanisława Janusza Liberskich zm. rodz. Błochów Romana Nowaka -Kamila Kaczmarka -Jana Kupczyka zm.rodz. Skowronków -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Stefanie i jej pomordowane dzieci Marię Janinę Wandę Henryka Antoninę i Helenę Markowską -Lecha Różyńskiego Tadeusza Podgórskiego Mariana Dudziaka zm. rodz. Podgórskich i Dudziaków  -Grzegorza Irenę Mariana Sąpór Annę Stanisława Idziorek -Mariana Dyczaka zm. rodz. Dyczaków Nowickich Kubiaków Kozalów -Annę Stanisława Sójków Tadeusza Sobczaka – Jana Irenę Rapier Adama Władysława Narankiewiczów -Elżbietę Idziorek Józefę Ignacego Tadeusza Idziorek Zofię Kazimierza Urszulę Stadnik Helenę Franciszka Przybył zm. rodz. Stenderów i Kluczyków – Marię Franciszka Tadeusza Biegalskich -Zm.rodz. Wolarzów Wiertelaków Jana Stanisława Michała -Henryka Demskiego zm. rodz. -Ks Zygfryda Jabłońskiego Jana Tadeusza Łuczaków Janinę Adama Mariana Michalaków -Anielę Szczepana Stasieckich Janinę Stanisława Struzików -rodz. Ignasiaków i Stabrawów -Zbigniewa Mariannę Czesława Dudków Mariannę Lucjana Andrzeja Koszelę Marię Reginę Zygmunta Krzymańskich -Stanisława Garczarka Mieczysławę Henryka Świtała zm. rodz. Brdęków -Franciszka Tasarka -Joannę Władysława Matuszaków -Czesława Józefę Cwynar Agnieszkę Jana Zmyślonych -Józefa Koniecznego zm. rodz. Muchów – Czesława Janinę Woźniaków zm. rodz. Stanisława Jadwigę Olejnik zm. rodz.-Henryka Krzykosa -Danielewiczów Bodylskich -Józefę Józefa Monach Janinę Antoniego Dolskich – Stanisławę Józefa Kazimierza Ludwika Kościelnych Mariannę Józefa Zaleśnych – Janinę Twardowską -zm. rodz. Biernatów i Niefejów -zm. rodz. Jędrzejaków Matuszaków Łyszczaków –

********************

Obraz Nawiedzenia

„Pomóżcie mi wszystko w Polsce oddać Matce Najświętszej. Ona pomoże nam uratować Kościół i Ojczyznę Naszą.” Kard. Stefan Wyszyński

Nawiedzenie Obrazu jest przywrócone zachęcam do wspólnej rodzinnej modlitwy.

 

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl