Intencje mszaln 29 – 5 grudnia 2021r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

****************** 

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2021/2022

Temat: Posłani w pokoju Chrystusa
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)


Kościół w Polsce kontynuuje program pogłębiania tajemnicy Eucharystii, pod hasłem „Eucharystia daje życie”, w oparciu o nauczanie papieża Benedykta XVI, który Eucharystię postrzega jako tajemnicę wyznawaną, celebrowaną i świętowaną. W III roku duszpasterskim 2021/22, który rozpoczniemy od pierwszej niedzieli Adwentu 2021, akcent położony jest na problematykę świętowania Dnia Pańskiego oraz skutków udziału we Mszy Świętej. Hasło tego roku, Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole. Określenia papieża Benedykta XVI: „życie na sposób dnia Pańskiego” czy „eucharystyczny styl życia” wyznaczają kierunek pracy.

******************

I NIEDZIELA ADWENTU

Poniedziałek

20.oo Różaniec, Litania na Adwent i okazja do spowiedzi

Wtorek

16.4o okazja do spowiedzi

17.oo +zm. z rodz. Sójków i Kasałków DCC

Litania na Adwent 

Środa

6.oo   Za pośrednictwem Matki Bożej ze Szczur o łaskę zdrowia dla Zygmunta., Litania na Adwent

(ok 35 minut, Msza i litania)

Czwartek

16.4o okazja do spowiedzi

17.oo + Franciszka Kruszyka

Litania na Adwent

Pierwszy Piątek miesiąca

9.oo Odwiedziny chorych od strony Raszkowa (proszę o zgłoszenia telegoniczne) Odwiedziny chorych będą również przed świętami 

15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego

16.4o okazja do spowiedzi

17.oo Za zmarłych

śp. ks. Floriana Maćkowiaka  śp. ks. Karola Mazurka

śp. ks. Zdzisława Graczyka śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka

śp. ks. Krzysztofa Nojmana, śp. ks. Marka Pyca

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Helenę Markowską

śp. Urszulę Mieczysława Majchrzak zm. rodz. Majchrzaków i Przygodów

śp. Katarzynę Molka, śp. Wandę Durdyń

śp. Michała Garczarka, śp. Kamila Kaczmarka

śp.Czesława Janinę Woźniaków, śp. Jana Prajznera

śp. Stanisława Nowickiego, śp. Mieczysławę Świtała

śp. Stanisława Jadwigę Olejnik, śp. Zbigniewa Dudkę

śp. Franciszka Kasprzaka, śp. Bolesława Gołembiowskiego

śp. Pawła Grzelaka,

śp. Helenę Kwiatkowską -od kuzyna Czesława z rodz. z Grudzielca Nowego

śp. Ryszarda Stefańskiego -od Marioli i Włodzimierza Markowskich

śp. Czesława Noweta -od siostry Anieli z rodz.

śp. Edwina Kwiatkowskiego -od rodz. Plutów z Górzenka

śp. Elżbietę Idziorek -od rodz. Plutów z Górzenka

śp. Mirosława Pilarskiego -od Nowackich z Przybysławic

śp. Urszulę Grzesiak -od rodz. Owczarków i Gmerków

śp. Stanisława Krysztofiaka -od Agaty i Dominika Jankowskich z dziećmi z Grudzielca

śp. Stanisława Stodolnego -od rodz. Dębowych z Biskupic Ołobocznych

śp. Bolesława Woźniaka -od Bazaków i Potaszników z Będzieszyna

śp. Mieczysławę Andrysiak -od Doroty Cicharzewskiej z synem ze Szczur

śp. Bożenę Borsuk -od sąsiadów Stanisława i Marii Idziorek, Dawida i Dominiki Walczak

śp. Jerzego Nowetę -od Michalaków z Gorzyc Wielkich

-od rodz. Piasecznych ze Słaborowic

śp. Waldemara Lewandowskiego -od sąsiadów Stanków, Wiatrów, Idzików i Kubickich

śp. Józefę Nefej -od Pracowników Spółdzielni „Naszą Firma”

śp. Stanisława Jaskułę -od brata Andrzeja z rodz.

śp. Barbarę Siedlecką -od Marii Pawlak z rodz. z Górzenka

śp. Edmunda Tomczaka -od rodz. Idziorków, Maków i Nowackich

śp. Czesławę Jędrzejak -od Adriana Kurek z rodz.

śp. Zbigniewa Zielińskiego -od Marka i Mirka Denisiuków z dziećmi

śp. Józefę Błach -od Kłopockich i Wdowczyków

śp. Leonarda Łodygę -od rodz. Klasów

śp. Henryka Trzcińskiego -od szwagra Mariana z rodz.

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.oo

 

Pierwsza Sobota miesiąca 

9.oo Odwiedziny chorych od strony Lewkowa (proszę o zgłoszenia telegoniczne) Odwiedziny chorych będą również przed świętami 

17.oo +Barbarę 30 r.śm. Owczarek Mariannę Michała Bartczaków

Litania do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 

II NIEDZIELA ADWENTU

Ewangelia Łk 3,1-6 Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

 

7.55 wymienianki i dziesiątka różańca 

8.oo +Helenę Hadrych 15 r.śm.

9.35  różaniec wymienianki  

10.oo +Eleonorę Franciszka Sztukowskich 38r.śm. zm. z rodz. Mielcarków i Sztukowskich

11.25 wymienianki i dziesiątka różańca

11.3o +Urszulę Majchrzak –od rodz. Krysztofiaków 

********************

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.

********************

Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

********************

W czasie adwentowego oczekiwania zapraszam serdecznie wszystkich na Msze Święte roratnie z litanią na Adwent.

********************

We wtorek, 30 listopada, przypada liturgiczne święto Świętego Andrzeja Apostoła, pierwszego z powołanych Dwunastu.

********************

W piątek, 3 grudnia, w liturgii wspominamy Świętego Franciszka Ksawerego, patrona misji katolickich. Tego dnia obchodzony jest Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Będziemy modlić się za wszystkich misjonarzy oraz prosić o nowe powołania misyjne, aby światło Ewangelii docierało do wszystkich ludzi.

********************

W sobotę, 4 grudnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, patronki górników. Jest to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. W czasie Mszy Świętej będziemy polecać wszystkich zmagających się z brakiem pracy i wypraszać im Bożą opiekę.

********************

W najbliższych dniach można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Nie odkładajmy jednak spowiedzi na ostatnie dni Adwentu. Zachęcam do podejmowania postanowień adwentowych, niech one będą pomocą w zbliżaniu się do Pana. Możemy także wesprzeć potrzebujących poprzez zakup świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ta świeca już na stałe wpisuje się w tradycje przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego.

    ********************

W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:

– w czwartek modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz nowe powołania

– w piątek adoracja

– w sobotę nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej

********************

Najbliższa niedziela, 5 grudnia, będzie 2. niedzielą Adwentu. To także Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.

********************

W tym tygodniu patronują nam:

– wtorek, 30 listopada – Święty Andrzej, brat Świętego Piotra, pierwszy uczeń powołany na Apostoła;

– piątek, 3 grudnia – Święty Franciszek Ksawery (1506-1552), jezuita, niestrudzony głosiciel Ewangelii i patron misjonarzy katolickich;

– sobota, 4 grudnia – Święta Barbara, (II/III w.), dziewica i męczennica, patronka dobrej śmierci, orędowniczka górników, hutników oraz osób bezrobotnych.

********************

W pierwszą niedzielę Adwentu podczas Mszy Świętej poświęcenie opłatków wigilijnych, które będzie można kupić w zakrystii przez wszystkie niedziele Adwentu. Dostępne są świece Caritas w cenie 9zł i serwetki wigililijne 15zł.

Gorąco polecam płytę nagraną w kościele w Pogrzybowie. Doskonała na czas Adwentu jak i jako prezent pod choinkę. Piętnaście utworów oraz krótka modlitwa końcowa ks. Łukasza Kręczyńskiego proboszcza Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie. Cena 30zł

********************

Bóg zapłać za ofiarę na remont cmentarza. Jeszcze 77 rodziny nie złożyły datku. Dziękuję za liczne słowa uznania odnośne wyglądu miejsca pochówku.

********************

W tym roku przez cały listopad można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

********************

 

 

Organizatorzy serdecznie dziękują za otwarte serca i wszelkie przejawy dobroci w postaci fantów i nie tylko, które zostały przekazane na Wieczorek. Bóg zapłać

********************

Nasze serca mają być zawsze czyste i pełne miłości, a my gotowi w każdej chwili na przyjście Pana Jezusa. To nie jest łatwe, dlatego Pan Bóg daje nam Adwent – czas przygotowania na spotkanie z naszym Zbawicielem. Błogosławionego tygodnia życzę 

********************

Sprzątanie kościoła: 05.12.2021

Adamski D. 48

Kaczmarek Z. 62

Kaczmarek K. 62

Sobczak W. 61

Biela A. 60a

********************

Litania na Adwent

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Słowo Przedwiecznego Ojca, przez które wszystko się stało, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Odwieczne Słowo, które w czasie Ciałem się stało,
Jezu, Mesjaszu obiecany w dawnym Przymierzu,
Jezu, Mesjaszu obiecany przez proroctwa i oznajmiony przez Aniołów,
Jezu, upragniony przez narody,
Jezu, Zbawicielu wysłany na ten świat przez Ojca,
Jezu, Zbawicielu oznajmiony przez Ducha Świętego,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, który stając się człowiekiem uczyniłeś nas uczestnikami Boskiej natury,
Jezu, nasze zbawienie i nadziejo,
Jezu, nasz Emmanuelu, czyli Boże z nami,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu.
Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu.
Od wszelkich grzechów,
Od zatwardziałego i fałszywego serca,
Od wszelkich złych nałogów,
Od wszelkiej złości,
Od złej śmierci i potępienia,
Przez Twoje święte przyjście,
Przez świętą tajemnicę Wcielenia Twego,
W dzień sądu,

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas Jezu.
Abyś nas zechciał uwolnić od naszych grzechów,
Abyś zechciał przygotować w nas godne dla Ciebie mieszkanie,
Abyśmy zawsze mogli się cieszyć jedynie w Tobie,
Abyś nas zechciał zawsze bronić i osłaniać ramieniem Twojej mocy,
Abyś nas uczynił współdziedzicami Twojego Królestwa,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę.

Módlmy się: Boże, Ty widzisz z jaką wiarą oczekujemy Świąt Narodzenia Pańskiego, spraw, abysmy przygotowali nasze serca i z radoscią mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego Zbawienia. Przez

********************

WYMIENIANKI ROCZNE 2022
SOBOTA

-Sławomira Sznajder, Bożenę Marciniak -Piotra Emilię Jarosława Ratajów, Gerarda Stanisławę Ratajów, Franciszka Antoninę Zdzisława Kajetanków, Pawła Grzelaka -Jana Szóstaka zm. rodz. Szóstaków Kajetanków -Zofię Mariana Kieliba, Helenę Czesława Dera zm. rodz. Michalskich Kielibów, Krystynę Jarmuszczak, Waldemara Agatę Jarmuszczak -Stefanię Franciszka Jakubowskich Stanisława Grzęda -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza –

NIEDZIELA 8.oo

-Kamila Kaczmarka -Kazimierę Kazimierza Grzegorza Biela, Zofię Stanisława Maciaszek -Janinę Stefana Katarzynę Wilhelma Molków, Wandę Czesława Durdyń -Petronelę Edmunda Krowickich -Mariannę Adama Kupaj -Andrzeja Finger zm. rodz. Gwoździów  Galińskich -Leonarda Teresę Mikołajczyk -Edwina Helenę Kwiatkowskich -Marię Władysława Tomasza Cegła, Antoninę Stanisława Janickich -Krystynę Jana Chlasta -Mieczysława Kazimierę Wincentego Kurtyków -Teodozję Stefana Woźniaków -Mariannę Leona Stodolnych, Pelagię Czesława Wojtczaków -Alojzego Szyszkę zm. rodz. Szyszków Nowickich -Stanisława Kusińskiego, Józefa Gwóźdź zm. rodz. Kusińskich, Gwóździów  Łobodów -zm. rodz. Garcarków  Zachwyców -Kazimierza Pelagię Nabzdyków, Annę Garbarek, Franciszka Sadalskiego, Bożenę Pietrzak, Romana Kowalczyka -Kazimierza Wawrzyniaka -Mariana Marię Szyszkiewiczów zm. rodz. Szyszkiewiczów i Lubojańskich -Jana Stefanię Nowaków, Stefana Karola Mariusza Nowickich, Violetę Waszak -zm. rodz. Sójków Kasołków -Janinę Tadeusza Drygasów zm. rodz. Drygasów  Jędrzejaków -Leokadię Stanisława Mieczysława Jacka Kępasów zm. rodz. Turków -Katarzynę Stefana Ludwiczaków -Teresę Marcjanne Karola Józefa Tułaczów, Stanisławę Jana Michalczaków zm. rodz. Boniów -Kazimierza Mariannę Jana Latańskich, Anielę Szczepana Stasieckich -Natalię Kajetanek zm. rodz. Kociembów -Lucjana Puk, Martę Mariana Mirosława Kaźmierczaków -Władysława Czesławę Marka Idzik, Sławomira Wiktora Cicharzewskich -zm. rodz. Boniów Szymczaków, Zofię Łoboda  -Stanisława Nowickiego, zm. rodz. Nowickich, Wasilewskich, Kałużnych Matuszczaków -Joannę Władysława Matuszaków -Marię Wojciecha Molskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza

Niedziela 10.oo

-Helenę Stefanię Alicję Antoniego Kujawa, zm. z rodz. Kujawów Wierzbickich -Józefa Józefę Bławutów zm. rodz. Wodniczaków -Zofię Tadeusza Franciszka Skrzypek, Zdzisława Andrzeja Plota -Wojciecha Pawlaka, Kazimierę Władysława Szóstaków -zm. rodz. Gwoździów i Raczaków -Władysława Józefę Olejników, zm. rodz. Rosadów -Władysława Adama Narankiewiczów, Urszulę Stefana Składnik -Helenę Hadrych -Bożenę Janinę Wiktora Eugeniusza Borsuk, Mariannę Franciszka Mariana Wachowiaków -Stanisławę Stanisława Mieszałów, Franciszka Stodolnego, Agnieszkę Stodolną, Agnieszkę Woźniak, Henryka Stróżyńskiego -Helenę Jana Stanisława Stodolnych -Helenę Stanisława Stanisława Krysztofiaków,  Franciszkę Stanisława Barczyńskich, Mariana Głowackiego zm. rodz. Jezierskich -Czesława Banaszaka zm. rodz. Banaszaków i Smółków – Annę Józefa Marka Rejmanów -Eugeniusza Liberskiego, Mariana Marię Liberskich, Mariana Zofię Sójka -Grzegorza Piasecznego zm. rodz. Piasecznych -zm. rodz. Niefejów i Kędziorów -Leokadię Mariannę Józefa Stanisława Idziorków -Bolesława Gołembiowskiego zm. rodz. Gołębiowskich Kaźmierczaków -Stanisława Jaskułę -Kazimierza Wojciechowskiego, Stanisława Franciszkę Demskich -Franciszka Franciszka Antoninę Wiolettę Kasprzak, Mariannę Pawła Michalaków, Józefę Franciszka Garbarczyków -Michała Garczarka,  Bronisława Wiertelaka -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków -Zofię Łoboda -Hannę Kazimierza Walczaków -Weronikę Antoninę Józefa Zygmunta Kupajczyków -Andrzeja Marcelego Troszczyńskich Salomeę Stanisława Drygałów -Aleksandra Kmieciaka Józefa Leokadię Józefa Przybyłów -Reginę Jerzego Spychała -Mariana Teresę Marię Grzegorza Zybałów -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków -Mirosława Pilarskiego Stanisławę Michała Nowickich -Leona Weronikę Grzesiak  Franciszka Józefa Strzelec, Jana Włosik -Filomenę Franciszka Godziszewskich zm. rodz. Bubulów -Adelę Władysława Kruszyków zm. rodz. Kruszyków Kępasów Stefana Stasiała -Barbarę Jadwigę Kazimierza Teodora Klimków Bronisławę Franciszka Lechów -Józefa Czuprynzm. rodz. Czuprynów Doboszów -Stanisława Stodolnego -Lucjana Kościelnego zm. rodz. Twardowskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza -Reginę Wacława Juszczaków –

Niedziela 11.3o

-Anielę Szczepana Stasieckich, Janinę Stanisława Struzików -Halinę Łucję Wacława Połczyńskich -Henryka Krzykosa -ks. Zygfryda Jabłońskiego, Jadwigę Jana Tadeusza Łuczaków, Janinę Adama Michalaków -Mariannę Dyczak zm. rodz. Dyczaków i Kubiaków -Annę Stanisława Sójków, Tadeusza Sobczaka -Czesława Józefę Cwynar, Agnieszkę Jana Zmyślonych -Jana Kupczyka zm. rodz. Kupczyków  Skowronków -Stanisława Janusza Liberskich, zm. rodz. Błochów, Romana Nowaka -Elżbietę Józefa Ignacego Tadeusza Idziorek,  Zofię Kazimierza Urszulę Stadnik, Helenę Franciszka Przybyłów, zm. rodz. Stenderów  Kluczyków -Henryk Demskiego  zm. rodz. -Urszulę Mieczysława Marię Jana Majchrzak, Zofię Kazimierza Marka Przygoda  Stefanie jej pomordowane dzieci Marię Janinę Wandę Henryka Antoninę i Helenę Markowską -Jana Irenę Rapier, Władysława Adama Narankiewiczów -Czesława Stefana Józefa Marię Grzesiak -Józefa Koniecznego zm. rodz. Muchów -Jana Prajzner Jana Edwarda Błach -Marię Franciszka Tadeusza Biegalskich -Lecha Różyńskiego zm. rodz. Podgórskich Dudziaków -Stanisławę Józefa Kazimierza Ludwika Kościelnych, Mariannę Józefa Zaleśnych -zm. rodz. Danielewiczów Bodylskich -Janinę Czesława Józefa Jana Woźniaków zm. rodz. Idziorków, Jadwigę Stanisława Olejnik zm. rodz. Fabisiaków Olejników -Michała Garczarka, zm. rodz. Wolarzów  Wiertelaków -Zbigniewa Mariannę Czesława Dudków Mariannę Lucjana Andrzeja Koszelów Marię Reginę Zygmunta Krzymańskich -Józefę Józefa Monach zm.rodz. Manachów Wojtczaków Janinę Antoniego Dolskich -Marię Józefa Maciak -Stanisława Garczarka Mieczysławę Henryka Świtała zm.rodz. Brdęków -Mieczysława Władysławę  Siwińskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza -Stanisława Wojtczaka Janinę Franciszka Głowackich Mariana Matysiaka –

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl