Intencje mszalne 20 – 26 marca 2023r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

******************

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2023

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” to hasło nowego programu duszpasterskiego, którego realizacja rozpocznie się w Kościele wraz z Adwentem, który 27 listopada otworzy nowy rok liturgiczny. Tym razem, w odróżnieniu od lat ubiegłych, program zaplanowano na jeden rok. Jest to związane z potrzebą uwzględnienia w nim aktualnej sytuacji Kościoła i wyrastających z niej wyzwań.

********************

Poniedziałek, św Józefa

17.4o Różaniec

18.oo +Józefę Błach ok.im. Jana Edwarda Błach

Wtorek

Spowiedź Lewków 8.oo – 9.oo, 10.3o – 11.oo i  16.3o – 17.3o

Środa

17.4o Różaniec

18.oo +Jadwigę Luba –od męża Tadeusza

Nowenna

Czwartek

18.oo +Katarzynę Połczyńską  –od Asi Macieja Maksa Sieczkowskich

Piątek

17.30 Droga krzyżowa dla wszystkich

18.oo Za zmarłych

śp. ks. Zdzisława Graczyka śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka,  śp. ks. Krzysztofa Nawrockiego

śp. ks. Krzysztofa Nojmana, śp. ks. Marka Pyca

śp. Ks. Prałat Stefan Kałùżny

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Helenę Markowską śp. Irenę Bek

śp. Urszulę Mieczysława Majchrzak zm. rodz. Majchrzaków i Przygodów

śp. Katarzynę Molka, śp. Wandę Durdyń

śp. Michała Garczarka, śp. Kamila Kaczmarka

śp.Czesława Janinę Woźniaków, śp. Jana Prajznera

śp. Stanisława Nowickiego, śp. Mieczysławę Świtała

śp. Stanisława Jadwigę Olejnik, śp. Zbigniewa Dudkę

śp. Franciszka Kasprzaka

śp. Elżbietę Idziorek -od rodz. Zabłockich z Radłowa

śp. Stanisława Krysztofiaka -od Ani i Rafała Stasiak

śp. Bożenę Borsuk -od rodz. Biegalskich i Wajrauch ze Szczurawic

śp. Józefę Niefej -od Damiana Jaźwiec i Sławomiry Walkowiak

śp. Stanisława Niefej -od szwagierki Teresy z córką i rodz.

śp. Marię Narankiewicz -od Kaletów i Nowickiej

śp. Czesławę Wojciechowską -od Marii Stefańskiej i rodz. Bąków ze Szczurawic

-od Pawła Karwika z rodz.

śp. Natalię Czubak -od sąsiadów Raczaków

-od rodz. Latańskich i Banachowiczów

śp. Ryszarda Lech -od pracowników elektroniki pojazdowej ze Szczurawic

śp. Mirosława Mocka -od Joli Wajrauch z rodz.

śp. Marię Idziorek -od rodz. Marciniaków z Ostrowa Wlkp

śp. Józefa Stasieckiego -od rodz. Wajrauch ze Szczurawic

-od Romana Pluty z rodz.

śp. Świętosława Smętka -od Zofii Matuszczak z Danką i Krzysztofem Bąk

-od Zdzisława Rejmana z rodz.

śp. Salomeę Nowicką

śp. Michała Owsianickiego -od rodz. Marciszewskich z Pogrzybowa

śp. Annę Bąk -od rodz. Sójków ze Szczur

śp. Krystynę Rychlicką -od wnuka Roberta

śp. Helenę Czupryn -od rodz. Wiertelaków ze Szczurawic

śp. Kazimierę Podgórską -od kuzynki Zofii Głąbiak z Ostrowa

śp. Kazimierza Kujawę -od rodz. Smolińskich z Moszczanki

śp. Jadwigę Luba -od rodz. Kubiaków i Ratusznych z Biskupic Ołobocznych

śp. Jana Lisowskiego -od Bogusławy Zenona Karoliny Danielewiczów

-od Błażeja Danielewicza z rodz.

-od Anny Niezgódka z rodz.

-od Moniki z Tomaszem

śp. Krystynę Szymura -od rodz. Borsuków

 

20.3o Nabożeństwo drogi krzyżowej (medytacja tajemnic) zapraszam tych, którzy nie mogli być z nami o 17.3o

Sobota, Zwiastowanie Pańskie

17.oo +Józefę Ignacego Tadeusza Idziorków Marię Franciszka Tadeusza Biegalskich

17.55 wymienianki i dziesiątka różańca

18.oo  (Msza z niedzieli) +Jadwigę Borsuk –od siostrzeńca Marka z rodz.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia J 11, 1-45  Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

Jezus może sprawić zmartwychwstanie ludzkiego ciała, ale ważna jest też tutaj odpowiedz człowieka na pytanie: „Wierzysz w to?”. Jezus jest Bogiem, Tym, który wyprowadza z grobu Łazarza. Jezus jest też nadzieją na prawdziwe życie.

 

7.55 wymienianki i dziesiątka różańca 

8.oo +Ryszarda Lecha –od siostry Haliny z mężem 

9.35 wymienianki i różaniec 

10.oo +Wandę Czystą –od rodz. Michalczaków i Karnowskich

 

14.55 wymienianki i dziesiątka różańca

15.oo  Gorzkie Żale +Annę Mariana Hieronima Bąków Apolonię Stefanowską zm. rodz. Stefańskich

********************

Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli wielkopostną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na wejście w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem (…)”, czyli: „Raduj się, Jerozolimo (…)”. Zewnętrznym wyrazem radości jest różowy kolor szat liturgicznych. To znak, że zbliżamy się w wielkopostnym przygotowaniu do świętowania misterium paschalnego Jezusa Chrystusa.

********************

Zapraszam na gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 15.oo. Przypominam, że za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

*********************

Ze względu na przypadającą 19 marca IV niedzielę Wielkiego Postu,  liturgiczny obchód uroczystości św. Józefa,  Oblubieńca NMP,  jest przeniesiony na poniedziałek 20 marca.

W poniedziałek, 20 marca, uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. W naszej świątyni Msza Święte tego dnia o godz. 18.oo. Zapraszam na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.

********************

W piatek, 24 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy narażając własne życie, spieszyli z pomocą potrzebującym.

********************

W sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy Dzień Świętości Życia. Życie człowieka jest największym darem Boga. Nikt nie ma prawa tego daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego aborcja i eutanazja są naruszeniem świętości życia ludzkiego. Wzywając orędownictwa Maryi, która zgodziła się być Matką Syna Bożego, polecajmy Bogu każde poczęte dziecko, aby było z miłością przyjęte, oraz osoby starsze i chore, aby były otaczane szacunkiem i pomocą.

******************

Również w sobotę przypada 31. rocznica powstania Diecezji Kaliskiej

********************

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Takie zobowiązanie będzie można podjąć uroczyście podczas Mszy Świętej.

********************

W niedzielę pierwsza rocznica śmierci śp. bpa. Teofila Bilskiego.

********************

Czas Wielkiego Postu to także czas, kiedy licznej przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania. Pamiętajmy o dobrym przygotowaniu do sakramentalnej spowiedzi i wypełnieniu wszystkich warunków sakramentu pokuty.

********************

Z dniem 27 marca z naszego dekanatu odchodzi ks. Rafał Kryś ze Skrzebowej do Boszkowa. Proboszczem Parafii Zwiastowania Pańskiego zostanie ks. Aleksander Piekielny dot. wikariusz w Grabowie.

********************

Jesteśmy coraz bliżej Wielkiego Tygodnia – najważniejszego czasu w roku liturgicznym. Niech tydzień, który dzieli nas od tych świętych dni, będzie czasem nawrócenia i wytrwałej modlitwy.

Życzę obfitości Bożych darów, radości oraz wzrastania w wierze i miłości ku Panu.

 Błogosławionego tygodnia

********************

Od roku 2022 o cmentarz dbają parafianie:

2022 Szczury

2023 Szczurawice

2024 Słaborowice

2025 Będzieszyn

2026 Młynów

2027 Szczury itd

Najważniejsza sprawa to wykoszenie trawy, pielęgnacja chodnika, usuwanie chwastów…

Brama na cmentarzu będzie zamykana na klucz. Klucze mają: proboszcz, p. Jola. Przypominam, że obowiązuje zakaz parkowania we wjeździe/ bramie.

********************

Sprzątanie kościoła: 26.03.2023:

Garstka A. 3

Gwóźdź K. 3

Gwóźdź L. 3

Gwóźdź K. 3

(została zaktualizowana listy na sprzątanie kościoła, ewentualne błędy lub braki proszę zgłosić w zakrystii)

********************

********************

WYMIENIANKI ROCZNE 2023

SOBOTA

-Jana Szóstaka zm.rodz. Szóstaków Kajetanków – Barbarę Siedlecką zm. rodz. Szóstaków -Sławomira Sznajder, Bożenę Marciniak -Ryszarda Lech, Kazimierza Mariannę Jana Latańskich -Piotra Emilię Jarosława Ratajów, Franciszka Antoninę Zdzisława Kajetanków, Gerarda Stanisławę Ratajów, Pawła Grzelaka -Zofię Mariana Kieliba, Helenę Czesława Dera zm.rodz. Michalskich Kielibów, Krystynę Jarmuszczak, Waldemara Agatę Jarmuszczak -Świętosława Smętka -Weronikę Henryka Wdowczyk, Kazimierę Lewicką, Józefa Smykacza -Józefę Henryka Gołąbek, Franciszkę Antoniego Franciszka Natalię Ryszarda Wiktora Czubaków, Krystynę Janinę Ryszarda Stefańskich -Tomasza Bednarczyka zm.rodz. Bednarczyków, Rafała Zycha –

NIEDZIELA 8.oo

-Janinę Tadeusza Drygasów, zm. rodz. Drygasów Jędrzejaków -Leokadię Stanisława Mieczysława Jacka Kępasów, zm. rodz. Turków Marczaków – Katarzynę Stefana Ludwiczaków -Joannę Władysława Matuszaków -Pelagię Kazimierza Nabzdyk, Annę Garbarek, Franciszka Sadalskiego, Bożenę Pietrzak, Stefana Iwańczuka, Romana Kowalczyka -Kamila Kaczmarka, Michała Owsianickiego -Piotra Trelkę -Stefana Karola Mariusza Nowickich, Violetę Waszak, Jana Stefanię Kazimierza Zofię Mariusza Nowaków -Krystynę Jana Hlasta -Mieczysława Kazimierę Wincentego Kurtyków -zm.rodz. Sójków Kasolków -Stanisława Kusińskiego, Józefa Gwóźdź, zm.rodz. Kusińskich Gwoździów Łobodów -Kazimierza Wawrzyniaka -Marię Władysława Tomasza Cegłów, Antoninę Stanisława Janickich -zm.rodz. Garcarków Zachwyców -Marię Mariana Szyszkiewiczów, zm.rodz. Szyszkiewiczów Lubojańskich -Leonarda Teresę Mikołajczyków, zm.rodz. Mikołajczyków -Edwina Helenę Kwiatkowskich -Andrzeja Finger -zm.rodz Gwoździów Galińskich -Alojzego Szyszkę zm.rodz. Szyszków Nowickich -Teodozję Stefana Woźniaków -Natalię Kajetanek zm.rodz. Kociembów -Kazimierę Kazimierza Grzegorza Bielę, Zofię Stanisława Maciaszek -Mariannę Leona Stodolnych, Pelagię Czesława Wojtczaków -Władysława Czesławę Marka Idzik, Sławomira Wiktora Cicharzewskich -Salomeę Stanisława Nowickich, zm.rodz. Nowickich Wasielewskich Kałużnych Matuszczaków Maciejewskich -Czesława Wandę Durdyń, Stefana Janinę Katarzynę Wilhelma Antoniego Stanisława Molków -Franciszka Tasarka -Teresę Marcjannę Karola Józefa Tułaczów, Stanisławę Jana Michalczaków -zm. rodz. Szymczaków, Boniów, Zofię Łobode -Marian Martę Mirosława Wandę Kaźmierczak, Gertrudę Wojciecha Mielcarek, Lucjana Puk -Marię Wojciecha Molskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Kazimierę Lewicką Józefa Smykacza –

Niedziela 10.oo

-Reginę Wacława Juszczaków -Leokadię Mariannę Józefa Stanisława Idziorków -Aleksandra Kmieciaka Józefa Leokadię Józefa Przybył -Reginę Jerzego Spychała -Annę Józefa Marka Rejmanów -Helenę Stefanię Alicję Antoniego Kazimierza  Kujawów zm.rodz. Kujawów Wierzbickich -Andrzeja Marcelego Troszczyńskich Salomeę Stanisława Drygałów – Leona Stefańskiego zm.rodz. Stefańskich Eleonorę Franciszka Sztukowskich zm.rodz. Sztukowskich Mariana Annę Hieronima Bąków zm.rodz. Bąków Stefanowskich, Stanisława Barańskiego -Hannę Kazimierza Walczaków -Leona Weronikę Grzesiak Franciszka Józefę Strzelec Jana Włosika -Zofię Łobodę -Helenę Stanisława Stanisława Krysztofiaków Franciszkę Stanisława Barczyńskich Teresę Mariana Głowackich zm.rodz. Jezierskich – Czesława Banaszaka zm.rodziców Banaszaków Smółków -Władysława Józefę Olejników Mariana Rosadę -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków – Czesławę Kazimierza Wojciechowskich Stanisławę Franciszka Henryka Demskich -Zofię Tadeusza Franciszka Skrzypek Mirosława Pocztę Zdzisława Andrzeja Plota -Mariana Teresę Marię Grzegorza Zybałów, Leokadię Gwóźdź -Wiolettę Franciszka Franciszka Antoninę Kasprzak, Pawła Mariannę Michalaków, Franciszka Józefę Garbarczyk -Bolesława Gołembiowskiego zm.rodz. Gołembiowskich Kaźmierczaków -Bożenę Janinę Wiktora Eugeniusza Borsuk, Mariannę Franciszka Mariana Wachowiak -Stanisława Jaskułę -Wojciecha Pawlaka, Kazimierę Władysława Szóstaków -zm.rodz. Gwoździów Raczaków -Jana Helenę Stanisława Stodolnych -Helenę Hadrych -Michała Garczarka, Bronisława Wiertelaka -Bogusława Olejniczaka -Józefa Józefę Bławutów zm.rodz. Wodniczaków -Weronikę Antoninę Józefa Zygmunta Kupajczyków -Urszulę Stefana Składnik, Adama Władysława Marię Narankiewiczów -Stanisława Stodolnego -Adelę Władysława Kruszyków zm.rodz. Kruszyków Kępasów, Stefana Stasiak, Henrykę Kuźdub -Stanisława Tomczaka, Marię Edmunda Nowackich, Eleonorę Franciszka Sztukowskich, Stanisławę Józefa Lewickich, Marię Pryńczyńską -Filomenę Franciszka Godziszewskich zm.rodz Bubulów -Mirosława Pilarskiego Stanisławę Michała Nowickich -Grzegorza Piasecznego zm.rodz. Piasecznych -Barbarę Kazimierza Klimków, Bronisławę Franciszka Lechów -Monikę Edwarda Kościelnych, Genowefę Stanisława Łyżwa -Weronikę Henryka Wdowczyk, Kazimierę Lewicką, Józefa Smykacza –

Niedziela 11.3o

-zm. rodz. Danielewiczów Bodylskich -Mariana Dyczaka zm. rodz. Dyczaków Kubiaków -Józefę Czesława Cwynar Agnieszkę Jana Zmyślonych – Henryka Demskiego zm.rodz. -Lecha Różyńskiego zm. rodz. Podgórskich Dudziaków -Marię Władysława Adama Narankiewiczów, Irenę Jana Rapierów -Stanisława Garczarka, Mieczysławę Henryka Świtałów -zm.rodz. Brdęków -zm.rodz. Ignaszaków Stabrawów -Henryka Krzykosa -Jana Kupczyka zm.rodz. Kupczyków Skowronków -Marię Franciszka Tadeusza Biegalskich -Elżbietę Józefę Ignacego Tadeusza Idziorków, Czesława Nowackiego, Helenę Franciszka Przybyłów, Zofię Kazimierza Urszulę Stadnik zm.rodz. Stenderów Kluczyków -Grzegorza Irenę Mariana Sąpór, Annę Stanisława Idziorków -Eugeniusza Liberskiego, Mariana Marię Jana Liberskich, Mariana Zofię Sójków -Marię Idziorek Piotra Mariannę Kruszyków – Annę Stanisława Sójków, Tadeusza Sobczaka – Stanisława Janusza Liberskich zm.rodz. Liberskich Błochów, Romana Nowaka -Marię Idziorek, Piotra Mariannę Kruszyk -zm.rodz. Wojtczaków -zm.rodz. Wolarzów Wiertelaków, Michała Garczarka – Mieczysława Władysławę Siwińskich, Józefa Marię Maciak, Mieczysława Siwińskiego -Stefanię Marię Janinę Wandę Henryka Antoninę Helenę Markowskich, Urszulę Mieczysława Marię Jana Majchrzaków, Jadwigę  Marka Zofię Kazimierza Przygodów -Stanisławę Józefa Kazimierza Ludwika Kościelnych, Mariannę Józefa Zaleśnych -zm.rodz. Wojtczaków -Józefę Józefa Monach, Janinę Antoniego Dolskich -Halinę Łucję Wacława Połczyńskich -Czesława Grzesiaka zm.rodz. Grzesiaków -Jana Jadwigę Tadeusza Łuczaków, Janinę Adama Michalaków -Czesława Janinę Jana Józefę Woźniaków zm.rodz. Idziorków, Stanisława Jadwigę Olejników zm.rodz. Fabisiaków -Józefa Koniecznego zm.rodz. Muchów -Weronikę Henryka Wdowczyk, Kazimierę Lewicką, Józefa Smykacza -Józefa Szczepana Anielę Stasieckich, Stanisława Janinę Struzików -Mariannę Wiktora Mikołajczyków zm.rodz. Mikołajczyków Wojtczaków  -Jana Prajznera, Józefę Jana Edwarda Błach -Zbigniewa Mariannę Czesława Dudków Mariannę Lucjana Andrzeja Koszelów zm.rodz Krzymańskich – Józefa Helenę Czupryn – Czesławę Jędrzejak zm.rodz. Jędrzejaków i Matuszaków – Jadwigę Luba zm.rodz. Lubów – Mariannę Jana Stanisława Kusińskich zm. rodz. Kusińskich Wiśniewskich – Zbigniewa Mariannę Tadeusza Zielińskich zm.rodz. Zielińskich Trzcińskich

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl