Intencje mszalne 12, 13 – 19 lipca 2020r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

****************** 

********************

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2019/2020

W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). W drugim roku programu tematem będą słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Tematem trzeciego roku programu będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

 ********************
Zostały zniesione limity dotyczące udziału wiernych w Eucharystii, proszę aby respektować wszystkie przepisy obowiązujące w czasie epidemii. Dyspensa Biskupa Kaliskiego obejmuje tylko osoby starsze, chore i zagrożone.
********************

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

Ewangelia Mt 13, 1 – 23 Przypowieść o siewcy

Lato to czas, kiedy możemy obserwować pracę na roli. Słowo Boże wciąż jest nam dawane i łaska mu towarzysząca – orzeźwiająca woda Ducha Świętego, która zapewnia owoc, jak mówi prorok Izajasz. Trud życia, trud stawania się dziećmi Bożymi – wprowadzania Dobrej Nowiny w nasze życie – niesie wolność i radość dla całego stworzenia. Święty Paweł podkreśla, że takiego owocu wszyscy oczekujemy. Przypowieść o siewcy każe się zastanowić: jaką przyjmuję słowo Boże? Jakie stwarzam warunki do tego, by słowo Boże we mnie wzrastało?

Niech Maryja, która zachowywała w swym sercu i rozważała słowo Boże, pomoże nam się na nie w pełni otworzyć.

wymienianki

8.oo +Kazimierę Lisiak –od kuzynki Bożeny z mężem

wymienianki

10.oo +Stanisława Stodolnego –od rodz. Prus z Kalisza

wymienianki

11.3o  +Czesława Nowety –od żony Zofii

Poniedziałek

11.oo Różaniec fatimski

Wtorek

17.4o Różaniec

18.oo +Kamila Kaczmarka 2r. śm. –od rodziców 

Środa

17.4o Różaniec

18.oo +Romana Nowak –od córki Doroty z rodz. 

Nowenna

Czwartek

19.oo +

Piątek

19.oo +

Sobota

17.oo  Za wstawiennictwem św. Michała Arch. i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski i szczęśliwie przeżyte 30 lat małżeństwa Mirosława i Mirosławy jednocześnie 50 lat życia z prośbą o Boże bł., jedność i nierozerwalność małżeńską oraz o zdrowie dla jubilatów i całej rodziny

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

składka inwestycyjna

Ewangelia Mt 13, 24 – 43 Przypowieść o chwaście wśród zboża

Wymowa słowa Bożego z niedzieli jest dla człowieka bardzo krzepiąca. Daje ono nadzieję i motywuje do podejmowania dobrych, życiowych wyborów. Księga Mądrości mówi, że Bóg jest dobry, że daje wciąż nową szansę człowiekowi i łaskę nawrócenia. Święty Paweł Apostoł przypomina, że Duch Święty stale nam towarzyszy: wspiera naszą słabość i modli się w nas. Pan Bóg stale o nas zabiega. Słowo Ewangelii zawiera przypowieść o chwaście, który rośnie w zbożu. Pan Bóg jest bardzo cierpliwy, i wciąż daje nam czas aż do czasu „żniwa”. Żeby to, co w nas i pośród nas jest chwastem, stało się Bożą pszenicą.

Weźmy sobie do serca słowo Boże, abyśmy prawdziwie nieśli w sobie królestwo Boże.

wymienianki

8.oo Za Parafian

wymienianki

10.oo +

wymienianki

11.3o  +

********************

Dziś przypada kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

********************

W środę kierujemy nasze prośby do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas nowenny prosimy Ją we wszystkich naszych osobistych, rodzinnych i wspólnotowych potrzebach.

********************

W czwartek, 16 lipca, wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych. W tym gronie jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest Święty Rafał Kalinowski.

********************

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Dziś wielu z nas nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie była to tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak naszej religijności, noszony z wiarą i miłością. Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie do naszej Góry Karmel, którą jest Chrystus. Jak Maryja, wsłuchujmy się w słowo Boże, rozważajmy je i zachowujmy w swoich sercach.

********************

W tym tygodniu patronują nam:

13 lipca – Święci Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń Benedykt (†1033-1037), dwaj pustelnicy, prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier.

15 lipca – św. Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza.

********************

Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

********************

Podczas wypoczynku pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.

********************

Do 14 września trwa czas Komunii świętej wielkanocnej (Dekret Biskupa Kaliskiego). Zadbajmy o nasze życie duchowe.

********************

Składam serdeczne Bóg zapłać kolejnym rodzinom, które pomimo ograniczeń związanych z wirusem złożyły danine. Proszę pozostałe rodziny o włączenie się w utrzymanie parafii i prowadzone prace remontowe.

********************

Obraz Nawiedzenia

„Pomóżcie mi wszystko w Polsce oddać Matce Najświętszej. Ona pomoże nam uratować Kościół i Ojczyznę Naszą.” Kard. Stefan Wyszyński

Nawiedzenie Obrazu jest przerwane do odwołania

********************

ZAPOWIEDZI:

(I) Katarzyna Izabela Tułacz zam. Słaborowice 16

Paweł Jarosik zam. Smardowskie Olędry  14

(I) Katarzyna Kinga Jezierska zam. Będzieszyn 29

Dawid Mydlak zam. Dębnica

********************

Tam gdzie jest miłość wszystko staje się łatwe. Ona jedna jest tym ciężarem, który jest lekki. Błogosławionego tygodnia życzę.

********************

Sprzątanie kościoła :19.07.2020

Tułacz Ł. 16

Kupczyk F. 17

Wojtczak T. 17

Dyczak J. 18

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl