Intencje mszalne 18 – 24 stycznia 2021r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

****************** 

********************

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2020/2021

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.
 ********************

 Ponieważ jest pandemia koronawirusa, nie odbędzie się wizyta duszpasterska w tradycyjnej formie. Jednak potrzebne nam jest szczególnie w tym trudnym czasie Boże błogosławieństwo, dlatego poszczególne rejony parafii zapraszamy na Eucharystię wieczorną o 18.00, którą będę sprawował w Waszej intencji:
01.02. poniedziałek, Szczury od nr 1 do nr 50
04.02. czwartek, Szczury od nr 50 do końca
06.02.  sobota, Szczurawice
08.02.  poniedziałek, Słaborowice i Biłgoraje
09.02. wtorek, Będzieszyn
11.02. czwartek, Młynów

Poniedziałek

Wtorek

Środa

18.oo +Stanisława 15r.śm. Jadwigę 9r.śm Olejników

Nowenna. W sposób szczególny zapraszam wszystkie Babcie i Dziadków na nowennę przeddzień Waszego święta

Czwartek

17.oo +Marię Szyszkiewicz 1r.śm –od syna z rodz.

Piątek

17.oo Za zmarłych

śp. ks. Floriana Maćkowiaka  śp. ks. Karola Mazurka

śp. ks. Zdzisława Graczyka śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Katarzynę Molka

śp. Helenę Markowską, śp. Kamila Kaczmarka

śp. Stanisława Jadwigę Olejnik Czesława Woźniaka

śp. Zbigniewa Dudkę

śp. Pawła Grzelaka – od chrześniaczki Ani

śp. Stanisława Stodolnego -od sąsiadów Spitalniaków

śp. Kazimierza Klimka -od rodz. Raczaków ze Szczurawic

śp. Michała Garczarka -od Reginy i Zbigniewa Raczaków

-od kuzynki Małgorzaty Poterały ze Szczur

śp. Helenę Kwiatkowską -od Krzysztofa i Przemysława Goplarków z rodzinami

śp. Mariana Szyszkiewicza -od Bożeny i Janusza Pietrowiak z Jarocina

śp. Marię Szyszkiewicz -od Bożeny i Wiesława Jędrzejewskich z Będzieszyna

śp. Ryszarda Stefańskiego -od Natalii Czubak i Krystyny Wojciechowskiej

śp. Franciszka Kasprzaka -od rodz. Mikulskich ze Szczur

– od rodz. Garbarczyków z Grudzielca

śp. Janinę Woźniak -od rodz. Walczaków

śp. Czesława Noweta -od Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczur

śp. Edwina Kwiatkowskiego -od Ignasiaków ze Szczur

śp. Stanisława Nowickiego -od rodz. Kościelnych oraz Marty, Agnieszki i Joanny z rodz.

śp. Józefa Mikulskiego -od córki Haliny z rodz.

śp. Mieczysławę Świtała -od rodz. Ignasiaków ze Szczur

– od rodz. Wojciechowskich i Wandy Klimek ze Szczurawic

śp. Elżbietę Idziorek -od rodz. Soboniów z Wrockawia

śp. Mariannę Zaleśną -od bratanka Kazimierza

śp. Mirosława Pilarskiego -od rodz. Steców z Nowego Sącza

śp. Walentynę Goplarek -od Danuty Szukalskiej z rodz.

śp. Urszulę Grzesiak -od pracowników firmy „Elektronika pojazdowa” Szczurawice

śp. Stanisława Krysztofiak -od Marii i Romana Sobczaków z Lewkowa

śp. Czesławę Smętek -od synowej Iwony z córką Katarzyną i jej rodz.

śp. Stanisława Kalemba -od Agaty i Dominika Jankowskich z dziećmi z Grudzielca

śp. Bolesława Gołembiowskiego -od siostry Lidii z synem i chrześniaczki Aldony z rodz.

-od rodz. Grygiel ze Śliwnik

 

Sobota

17.oo +Teresę 3r.śm Tułacz zm. z rodz. Tułaczów

III NIEDZIELA ZWYKŁA

składka inwestycyjna

Ewangelia M1, 14 – 20 Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Słowo Boże chce nam przypomnieć o konieczności stałego nawracania się do Pana Boga. Porzucenie zła ratuje mieszkańców Niniwy, bo zechcieli przyjąć słowa proroka i zmienić swoje życie. Potrzebujemy dystansu do spraw tego świata, abyśmy nie pokładali złudnej nadziei w tym, co przemija, jak przypomina Święty Paweł. Pan Jezus wkracza w nasze życie, tak jak wszedł w życiu rybaków znad Jeziora Galilejskiego. Zapewne myśleli, że już niewiele może ich w życiu zaskoczyć, a spotkali Mesjasza i ukazała się przed nimi nowa, wymagająca, ale jakże pasjonująca droga ich życia.

Czytajmy i słuchajmy Słowo Boże z miłością, abyśmy chętnie chcieli zmieniać swoje życie ze względu na Pana Boga. Abyśmy się rozwijali, chodząc z radością Bożymi drogami.

 

wymienianki

8.oo +Violete Waszak 8r.śm Stefana Karola Mariusza Nowickich

9.35 Różaniec

wymienianki

10.oo  +Jana Michalczaka 12r.śm zm. z rodz.

wymienianki

11.3o +Jana Prajzner –od rodz. Bąków 

********************

Od poniedziałku trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

********************

W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości. Babcie i dziadków zapraszamy 20 stycznia w środę na Mszę Świętą i nowennę.

********************

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

********************

Umocnieni słowem Bożym i Ciałem Pana Jezusa bądźmy otwarci na ludzi, których spotkamy. Dzielmy się naszą radością, która wypływa ze spotkania z Panem Bogiem w Eucharystii. Miłego i błogosławionego tygodnia życzę.

********************

Sprzątanie kościoła: 24.01.2021:

Kępas S. 9a

Jędroszka T. 9

Głowacki K. 9b

Łyskawka J. 9a

Kaźmierczak W. 10

********************

WYMIENIANKI ROCZNE 2021
SOBOTA
-Jana Szóstaka zm. rodz. Szóstaków i Kajetanków -Stanisława Tomczaka Edmunda Nowackiego Eleonorę Franciszka Sztukowskich Marię Pryńczyńską – Sławomira Sznajder Bożenę Marciniak -Emilię Piotra Jarosława Ratajów Antoninę Franciszka Zdzisława Kajetanków Stanisławę Gerarda Ratajów Helenę Antoniego Pawlickich Pawła Grzelaka -Jana i Edwarda Błach -Franciszkę Antoniego Franciszka Wiktora Ryszarda Czubaków Marka Wojciechowskiego Krystynę Janinę Ryszarda Stefańskich –

NIEDZIELA 8.oo
-Alojzego Szyszkę zm. rodz. Szyszków i Nowickich –zm. rodz. Garczarków i Zachwyców -zm. rodz. Gwoździów i Galińskich -Andrzej Finger -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Stefana Teodozję Woźniak -Krystynę Jana Chlasta -Kazimierza Wawrzyniaka -Władysława Czesława Marka Idzik  Sławomira Wiktora Cicharzewskich -Natalię Kajetanek zm. rodz. Kociembów -Jana Stefanię Nowaków Stefana Karola Mariusza Nowickich Violetę Waszak -Teresę Marcjannę Karola Józefa Tułaczów zm. rodz. Michalczaków i Boniów – Stefana Janinę Katarzynę Wilhelma Molków Czesława Durdyń – Kazimierza Mariannę Jana Latańskich Anielę Szczepana Stasieckich – Mariannę Leona Stodolnych Pelagię Czesława Wojtczaków -Pelagię Kazimierza Nabzdyków Annę Garbarek Stefana Iwańczuka Franciszka Sadalskiego Bożenę Pietrzak Romana Kowalczyka -Mieczysława Kazimierę Wincentego Kurtyków -Stanisława Kusińskiego Józefa Gwóźdź zm. rodz. Kusińskich Gwoździów Łobodów – Adelę Władysława Kruszyków zm. rodz. Kruszyków i Kępasów -Marię Władysławe Tomasza Cegłów Antonine Stanisława Janickich -zm. rodz. Szymczaków Boniów Zofię Łobodę – Marię Wojciecha Molskich -Mieczysława  Władysława Siwińskich –

Niedziela 10.oo
-Zofię Łobodę –Andrzeja Troszczyńskiego Salomeę Stanisława Drygałę -Wojciecha Pawlaka Kazimierę i Władysława Szóstaków -Janinę Wiktoria Eugeniusza Borsuk Mariannę Franciszka Mariana Wachowiak -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Michała Garczarka Bronisława Wiertelaka -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków -Eugeniusza Liberskiego Mariana Mariannę Jana Liberskich Mariana Zofię Sójka -Zm. rodz. Gwoździów Raczaków -Franciszka Franciszka Antoninę Wiolettę Kasprzak Mariannę Pawła Michalaków -Józefę Franciszka Garbarczyków -Leona Stefańskiego zm. rodz. Stefańskich Sztukowskich Mariana Hieronima Bąków zm. rodz. Bąków Stefanowskich Stanisława Barańskiego -Weronikę Antoninę Józefa Zygmunta Kupajczyków Mariannę Majstrak -Hannę  Kazimierza Walczaków -Czesława Banaszaka zm.rodz. Banaszaków Smółków -Aleksandra Kmieciaka Józefa Leokadię Józefa Przybył -Reginę Jerzego Spychała -Władysława Adama Narankiewiczów Urszulę Stefana Składnik -Teresę Mariana Marię Grzegorza Zybałów -Weronikę Leona Grzesiak Józefę Franciszka Strzelec -Tomasza Bednarczyka zm. rodz. Bednarczyków -Leokadię Mariannę Józefa Stanisława Idziorków -Natalię Stanisława Bodylskich Walentynę Józefa Goplarków -Helenę Stefanię Alicję Antoniego Kujawa zm.rodz. Kujawów i Wierzbickich -Stefanię Franciszka Jakubowskich Stanisława Grzęda -Stanisława Helenę Stanisława Krysztofiaków Stanisława Franciszka Barczyńskich Mariana Głowackiego zm. rodz. Jezierskich -Helenę Hadrych – Mirosława Pilarskiego Stanisławę Michała Nowickich -Annę Józefa Marka Rejmanów -Zm. rodz. Gołębiowskich i Rubisiów -Stanisława Stodolnego – Reginę Wacława Juszczaków – Filomenę Franciszka Godziszewskich zm. rodz. Bubulów – Stanisława Stanisławę Mieszałów Franciszka Agnieszkę Stodolnych Agnieszkę Woźniak Henryka Stróżyńskiego -Bolesława Gołembiowskiego – Kazimierza Wojciechowskiego Stanisławę Franciszka Demskich

Niedziela 11.3o
-Stanisława Janusza Liberskich zm. rodz. Błochów Romana Nowaka -Kamila Kaczmarka -Jana Kupczyka zm.rodz. Skowronków -Weronikę Henryka Wdowczyków Józefa Smykacza -Stefanie i jej pomordowane dzieci Marię Janinę Wandę Henryka Antoninę i Helenę Markowską -Lecha Różyńskiego Tadeusza Podgórskiego Mariana Dudziaka zm. rodz. Podgórskich i Dudziaków  -Grzegorza Irenę Mariana Sąpór Annę Stanisława Idziorek -Mariana Dyczaka zm. rodz. Dyczaków Nowickich Kubiaków Kozalów -Annę Stanisława Sójków Tadeusza Sobczaka – Jana Irenę Rapier Adama Władysława Narankiewiczów -Elżbietę Idziorek Józefę Ignacego Tadeusza Idziorek Zofię Kazimierza Urszulę Stadnik Helenę Franciszka Przybył zm. rodz. Stenderów i Kluczyków – Marię Franciszka Tadeusza Biegalskich -Zm.rodz. Wolarzów Wiertelaków Jana Stanisława Michała -Henryka Demskiego zm. rodz. -Ks Zygfryda Jabłońskiego Jana Tadeusza Łuczaków Janinę Adama Mariana Michalaków -Anielę Szczepana Stasieckich Janinę Stanisława Struzików -rodz. Ignasiaków i Stabrawów -Zbigniewa Mariannę Czesława Dudków Mariannę Lucjana Andrzeja Koszelę Marię Reginę Zygmunta Krzymańskich -Stanisława Garczarka Mieczysławę Henryka Świtała zm. rodz. Brdęków -Franciszka Tasarka -Joannę Władysława Matuszaków -Czesława Józefę Cwynar Agnieszkę Jana Zmyślonych -Józefa Koniecznego zm. rodz. Muchów – Czesława Janinę Woźniaków zm. rodz. Stanisława Jadwigę Olejnik zm. rodz.-Henryka Krzykosa -Danielewiczów Bodylskich -Józefę Józefa Monach Janinę Antoniego Dolskich – Stanisławę Józefa Kazimierza Ludwika Kościelnych Mariannę Józefa Zaleśnych – Janinę Twardowską -zm. rodz. Biernatów i Niefejów -zm. rodz. Jędrzejaków Matuszaków Łyszczaków –

********************

Obraz Nawiedzenia

„Pomóżcie mi wszystko w Polsce oddać Matce Najświętszej. Ona pomoże nam uratować Kościół i Ojczyznę Naszą.” Kard. Stefan Wyszyński

Nawiedzenie Obrazu jest przywrócone zachęcam do wspólnej rodzinnej modlitwy.

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl