Intencje mszalne 27 – 2 lutego 2020r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

****************** 

 

********************

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2019/2020

W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). W drugim roku programu tematem będą słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Tematem trzeciego roku programu będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

 ********************

Poniedziałek

Jeśli ktoś z Parafian byłby zainteresowany gruzem pozyskanym z rozbiórki ściany w kaplicy pogrzebowej proszę o telefon na numer parafialny. Gruz jest na przyczepie, tylko odebrać!!! 

Bóg zapłać za modlitwę o pomyślność prac i za zdrowie Panów chętnych do pomocy.

Wtorek

14.oo kolędą Młynów,  jak co roku i część Słaborowic.

Środa

14.oo kolęda od p. Gajewskich do p. Tasarek (jedna strona) od p. Taserek do p. Nieborak (obie strony)

18.oo W intencji parafian, próśb i podziekowań oraz  podjętych darów duchowych podczas Nawiedzena Obrazu

Nowenna 

Czwartek

Kolęda dla rodzin, które z przyczyn losowych nie mogły przyjąć wizyty duszpasterskiej w wyznaczonym terminie. Proszę o zgłoszenia.

Piątek

11.oo Różaniec z Komunią św.

Pierwsza Sobota miesiąca

Kolęda dla rodzin, które z przyczyn losowych nie mogły przyjąć wizyty duszpasterskiej w wyznaczonym terminie. Proszę o zgłoszenia.

16.3o Litania do Niepokalanego Serca Maryi

17.oo Za wstawiennictwem św. Michała Arch. i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej Szczurksiej dla Mirosława z okazji 50 urodzin oraz o zdrowie dla jubilata i całej rodziny.

NIEDZIELA – OFIAROWANIE PAŃSKIE

Ewangelia Łk 2, 22 – 40 Ofiarowanie Jezusa w światyni

Piękne są prorockie wizje. Malachiasz w niezwykły sposób prezentuje czas przyjścia Pana Jezusa do świątyni. Przedstawiona jest tu wyraźnie Jezusowa misja oraz misja zapowiadającego Go Jana Chrzciciela: potrzeba oczyszczenia i udoskonalenia Ofiary. Przyniesienie Dziecka do świątyni i złożenie ofiary według Prawa – taki, wydawałoby się zwyczajny, choć uroczysty moment – ma szczególny wymiar duchowy: jest radością nieba i ziemi. Zauważalna jest ona w słowach Symeona, pobożnego, starszego człowieka, który wyczekiwał Zbawiciela, dlatego właśnie potrafił Go rozpoznać i wiedział, kim On jest. To istotny moment w dziejach zbawienia, kiedy spotykają się i realizują pragnienia Boże i ludzkie.

Przynosimy gromnice- świece.

 

7.3o okazja do spowiedzi 7.55 wymienianki, dziesiątka różańca

8.oo +Władyslawa Sójkę zm. z rodz. Kasałków Sojków DCC

9.3o okazja do spowiedzi 9.55 wymienianki, dziesiątka różańca

10.oo +Janinę 3r. śm. Władysława 20 r. śm. Matuszaków

11.oo okazja do spowiedzi 11.25 wymienianki, dziesiątka różańca

11.3o +Kamila Kaczmarka z okazji urodzin – od chrzestnej z rodz.

********************

Niedzielna Eucharystia jest dla każdego ucznia Pana Jezusa wyjątkowym spotkaniem i źródłem prawdziwej radości. Wiemy, że jest On obecny w naszym zgromadzeniu w sposób realny, choć ukryty. Chce nas nakarmić swoim słowem i ciałem. Otwórzmy się na dary, którymi chce nas obdarzyć.Dzisiejsza, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc chorym na trąd, aby byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami.

******************** 

Dziś przypada też Dzień Islamu – prośmy Trójjedynego Boga – Pana wszystkich narodów, o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, choćby przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.

********************

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. To szczególny dzień, kiedy czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej Niepokalanemu Sercu całą naszą codzienność. Serdecznie zapraszam do licznego udziału w Eucharystii oraz pierwszosobotnim nabożeństwie.

********************

W niedzielę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na uroczystą liturgię przynieśmy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.

********************

Z inicjatywy Świętego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby poświęcone Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i we wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne.

********************

********************

W tym tygodniu patronują nam:

28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła.

31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel zgromadzenia salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży.

********************

Obraz Nawiedzenia

„Pomóżcie mi wszystko w Polsce oddać Matce Najświętszej. Ona pomoże nam uratować Kościół i Ojczyznę Naszą.” Kard. Stefan Wyszyński

 

Podczas „Małej Peregrynacji” tryptyku podejmujemy modlitewne czuwanie powierzając siebie i najbliższych opiece świętych Patronów. Przyjmując Parafialny Obraz nawiedzenie, każda rodzina czyni ze swojego domu „Świętą Kaplicę”, w której obecny jest Boży Syn, Jezus Chrystus wraz ze swoją Najświętszą Matką, Maryją. Niech każda rodzina i wszyscy przyjmujący Obraz, doświadczą wielkiego porywu wiernych serc i umiłowania Boga. Niech przyjęcie wizerunku Świętych niesie trwały i głęboki posiew odnowy życia religijnego we wszystkich rodzinach parafii oraz w sercach i sumieniach dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2020 roku będziemy wiele mówić i wiele czerpać z dziedzictwa dwóch wielkich postaci, których wydała nasz Ojczyzna: św. Jana Pawła II z racji stulecia urodzin, które będziemy obchodzić 18 maja 2020r., i Prymasa Stefana Wyszyńskiego z racji jego beatyfikacji 7 czerwca 2020r. Niech nawiedzenie Obrazu będzie naszą łącznością z nadchodzącymi wydarzeniami.

Nawiedzenie tryptyku Matki Boskiej Szczurskiej, św. Michała Archanioła i św. Józefa jest darem dla rodzin. Przez czas Nawiedzenia (1 dzień – 24 godziny) w domu, w miarę możliwości, powinni być obecni wszyscy domownicy. Przekazanie Obrazu – najlepiej powinno odbywać się po parafialnej Mszy św. wieczornej ok. godz. 19.oo. Proponowane przekazanie Obrazu: rodzina przekazująca odprowadza Obraz do uliczki sąsiadów, tam następuje przejęcie. Wcześniej rodziny mogą zgromadzić się w kościele na Mszy św. przystępując do spowiedzi i Komunii Świętej. Wraz z obrazem rodzina przejmuje modlitwy, Kronikę Nawiedzenia z prośbami i podziękowaniami oraz z podjętymi darami duchowymi (zachęcam do indywidualnych wpisów pamiątkowych). Kolejność nawiedzenia według numerów domów, zaczynamy od Szczur, ewentualne zmiany kolejności wynikające z przyczyn losowych sąsiedzi ustalają między sobą. Na numer parafialny chętni mogą przesłać zdjęcie Obrazu z Nawiedzenia aby wstawić na stronę.

********************

W zeszłym tygodniu pożegnaliśmy śp. Marię Szyszkiewicz. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

********************

Na składkę inwestycyjną zebrano 1197,30zł. Bóg zapłać wszystkim Parafianom, którzy wspierają inwestycje w naszej Parafii.

********************

********************

W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. Plan kolędy na ten tydzień jest rozpisany przy intencjach mszalnych.

********************

Nakarmieni słowem Bożym i Ciałem Pańskim idźmy wypełniać zadania, które stawia przed nami Pan Jezus. Nasi bracia i siostry potrzebują naszego wsparcia i troski. Pamiętajmy też w naszych modlitwach o chorych na trąd. Życzę błogosławionego tygodnia.

********************

Sprzątanie kościoła 02.02.2020:

Kępas P. 46a

Stasiecki J. 47

Stasiecki P. 47

Bąk P. 46

********************

Sołtys Szczurawic wraz z Radą Sołecką pragnie podziękować sponsorom i tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się i pomogli w organizacji Wieczorku Karnawałowego. Dziękujemy za Wasze zrozumienie, hojność i dobre serce.
SPONSORZY:
E.D.Maślińscy, J.P.Drygas, B.T.Nowaccy, A.Ł.Nowaccy, I.A.Matyba, R.Michalak, Młyn Otwiaska, B.Z.Banachowicz, D.R.Wierzbiccy, M.B.Lech, H.J.Owczarek, M.T.Gmerek, W.M.Markowscy, R.W.Suliga, D.B.Garczarek, M.Garczarek, J.T.Pluta, A.K.Maciak, E.M.Siwińscy, I.Tomczak, A.P.Bąk, T.Biegalska, M.P.Jędrzejak, M.Biegalska, G.T.Sznajder, K.J.Marszałek, J.R.Galińscy, B.A.Galińscy, A.M.Galińscy, A.M.Borsuk, M.D.Adamscy, K.K.Liberscy, Sklep ,,Lewiatan”, I. P.Stefańscy, T.M.Stefańscy, N.K.Tomczak, R.Z.Przybylscy, K.R.Wielebscy, Restauracja,,Borowianka”, J.R.Wojciechowscy, Proboszcz
DZIĘKUJEMY..❤

********************

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl