Intencje mszalne 21 – 27 września 2020r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

****************** 

********************

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2019/2020

W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). W drugim roku programu tematem będą słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Tematem trzeciego roku programu będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

 ********************
Zostały zniesione limity dotyczące udziału wiernych w Eucharystii, proszę aby respektować wszystkie przepisy obowiązujące w czasie epidemii. Dyspensa Biskupa Kaliskiego obejmuje tylko osoby starsze, chore i zagrożone.
********************
Żegnamy lato, witaj piękna jesień.
  

Poniedziałek, św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

18.oo Różaniec i Litania do św. Michała

Wtorek

18.oo +Intencja wolna, zainteresowanych proszę o kontakt 

Środa

18.oo Za wstawiennictwem św. Michała Arch. i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej Szczurskiej z okazji 54 rocznicy małżeństwa Stanisława i Janiny oraz o zdrowie dla jubilatów i całej rodziny

Nowenna

Czwartek

9.oo Objazd chorych od strony Lewkowa

18.oo +Grzegorza Piasecznego 2r. śm. –od żony i dzieci

Piątek

9.oo Objazd chorych od strony Raszkowa

15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego i różaniec

18.oo Spotkanie z młodzieżą przygotowująca się do bierzmowania

Za zmarłych z naszej Parafii

śp. ks. Floriana Maćkowiaka  śp. ks. Karola Mazurka

śp. ks. Zdzisława Graczyka śp. ks. Zbigniewa Maturskiego

śp. ks. Marka Kulawinka

śp. siostry zakonne, które służyły w naszej wspólnocie

śp. Jana Krystynę Rutkowskich, śp. Katarzynę Molka

śp. Józefa Mońka, śp. Zbigniewa Kłobutowskiego

śp. Rafała Zycha, śp. Helenę Markowską

śp. Kamila Kaczmarka -od Marzeny i Witka z Ostrowa

-od Iwony i Przemysława Stefańskich

śp. Zbigniewa Dudkę -od rodz. Weiąt z Ostrowa i Pocztów z Ostrowa

śp. Pawła Grzelaka – od Katarzyny Wajchert z rodz.

śp. Czesławę Zdziebkowską

śp. Stanisława Stodolnego -od rodz. Wróblewskich z Młynowa

śp. Kazimierza Klimka -od Iwony i Piotra Wielanków

śp. Czesława Żurawskiego -od Doroty Kalemba z rodz.

śp. Michała Garczarka -od rodz. Mielczarków z Wrzącej

-od Dawida i Amelii Panasów

śp. Sabinę Mierzwiak  -od Tomczaków i Garczarków ze Szczurawic

śp. Helenę Kwiatkowską -od rodz. Plutów i Wielebów z Górzenka

śp. Marię Kupaj -od rodz. Sudolskich z Wolicy

śp. Mariana Szyszkiewicza -od współpracowników Intermarche Rafaela

śp. Marię Szyszkiewicz -od cioci Heleny Matusiak z Przytocznej z rodz.

śp. Tomasza Bednarczyk -od kuzynostwa Pawła z rodz. z Lewkowa, Krzysztofa z rodz. z Ociąża i Macieja z rodz. z Gałązek Wielkich

śp. Ryszarda Stefańskiego -od rodz. Hełków i Chlastów z Ostrowa

śp. Franciszka Kasprzaka -od bratanka Grzegorza z rodz.

– od bratanka Daniela z rodz.

śp. Janinę Woźniak -od rodz. Remiszów i Grażyny Olijnik

śp. Romana Nowaka -od współpracowników zięcia Jerzego

śp. Czesława Noweta -od Świerkowskich z Trzebowy

śp. Edwina Kwiatkowskiego -od rodz. Dyderskich z Panienki

śp. Stanisława Nowickiego -od Smętków i Kurtyków

śp. Józefa Mikulskiego -od Stanisława Kalemby z rodz.

śp. Mieczysławę Świtała -od

Sobota

17.oo +Antoniego Kujawę 9r. śm. Stefanię 31r. śm. Kujawa

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA Mt 21, 28 – 32 Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Słowo Boże na XXVI niedzielę mówi o tym, że nawrócenie to styl życia. Nie wystarczy jedna, choćby najbardziej szlachetna decyzja czy wzniosłe deklaracje, kiedy człowiek z własnej woli wraca z powrotem na utartą ścieżkę życia bez Pana Boga. Dokonany wybór grzechu nie przekreśla człowieka, kiedy zrozumie swój błąd i podejmie nawrócenie, jak czytamy w Księdze Ezechiela. Pokora wobec braci, o której pisze Święty Paweł w Liście do Filipian, to naśladowanie Chrystusa Pana. To szacunek dla bliźniego, dla tajemnicy jego serca. Niech słowo Boże, uczy nas pokory i szacunku wobec Pana Boga, nas samych i naszych bliźnich. Niech nawrócenie będzie naszym stylem życia na co dzień.

wymienianki

8.oo +Michała Garczarka z ok. imienin

wymienianki

10.oo +Tadeusza Przybył 41r. śm. zm. z rodz. Przybyłów i Walczaków

wymienianki

11.3o  +Stanisławę 20r. śm. Franciszka 36r. śm. Helenę i Henryka Demskich

4 października o godz 12.oo Suma odpustowa 

********************

Trwają prace przy układniu chodnika do dzwonnicy. Bóg zapłać za miłe słowa i modlitwę za pomyślność prac.

********************

********************

Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie.

********************

Trwa rok szkolny i katechetyczny. Proszę, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcam też, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej komunii z Bogiem.

********************

W poniedziałek, 21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas różańca i litanii będziemy dziękować Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.

********************

W liturgiczne wspomnienie Świętego Ojca Pio, który z najwyższą czcią pochylał się nad Eucharystią i nad wszystko kochał Matkę Najświętszą. Zapraszam na środowe spotykanie podczas wspólnej nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby wypraszać potrzebne nam łaski.

********************

W przyszłą niedzielę, 27 września, w Kościele będziemy obchodzić 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy oraz Światowy Dzień Turystyki.

******************** 

 W tym tygodniu patronują nam:

21 IX – św. Mateusz Apostoł i Ewangelista (†około 60), Pan Jezus dokonał w nim cudu nawrócenia, stał się Chrystusowym uczniem i autorem jednej z Ewangelii.

23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej.

********************

Propozycje modlitewników. W celu zakupu wszelkie informacje – w zakrystii.

 

********************

 

Obraz Nawiedzenia

„Pomóżcie mi wszystko w Polsce oddać Matce Najświętszej. Ona pomoże nam uratować Kościół i Ojczyznę Naszą.” Kard. Stefan Wyszyński

Nawiedzenie Obrazu jest przywrócone zachęcam do wspólnej rodzinnej modlitwy.

********************

 

Składam serdeczne Bóg zapłać 131 rodzinom, które pomimo ograniczeń związanych z wirusem złożyły daninę (jest to 1/2 Parafii). Wszystkie wpłaty zostały odnotowane w kartach parafialnych. Proszę pozostałe rodziny o włączenie się w utrzymanie parafii i prowadzone prace remontowe.

********************

Sprzątanie kościoła: 27.09.2020

Piaseczna G. 40

Matuszczak J. 41

Konieczny Z. 42

Konieczna S. 42

********************

Boża sprawiedliwość jest inna niż ludzka, ale Pan zawsze hojnie obdarza nas swymi łaskami. Idźmy z radością do pracy w Bożej winnicy. Niech nas umacnia Boże błogosławieństwo. Życzę błogosławionego tygodnia.

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl