Intencje mszalne 8, 9 – 15 grudnia 2019r.

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

****************** 

 

********************

OD PIERWSZEJ NIEDZIELI ADWENTU ROZPOCZYNAMY NOWY ROKU LITURGICZNY 2019/2020 POD HASŁEM:

Komisja Duszpasterska przyjęła tematykę programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 z hasłem „Eucharystia daje życie” (do tej pory posługiwano się roboczym hasłem: „Eucharystia – źródło, szczyt i misja Kościoła”). W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). W drugim roku programu tematem będą słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Tematem trzeciego roku programu będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

 ********************

II NIEDZIELA ADWENTU

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Ewangelia Łk 1,26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Zły duch potrafi tak zareklamować człowiekowi grzech – nieposłuszeństwo wobec Pana Boga – że człowiek go kupi, myśląc, że dobrze zainwestował w przyszłość. Gdy brak wyraźnego oparcia się na słowie Bożym, wpadamy w ręce złego. Księga Rodzaju trafnie opisuje subtelność kuszenia i jego skutki: naszą bezbronną nagość wobec popełnionego zła. Znaleźliśmy jednak łaskę u Boga. Przez Maryję – która zechciała słuchać słowa Bożego, być Mu posłuszną i przyjąć trud macierzyństwa, które zmieniało, a nawet komplikowało Jej ludzkie plany.

Patrząc na Maryję, przyjmijmy słowo Boże z wielką otwartością serca. Pozwólmy Panu Bogu zmieniać nasze plany tak, by On mógł uczynić nasze życie wolnym od ciężarów zła, spełnionym i szczęśliwym.

7.3o okazja do spowiedzi 7.55 wymienianki

8.oo +Stefana Molkę 23r. śm

9.3o okazja do spowiedzi 9.55 wymienianki

10.oo +Michała Garczarka – od kuzynki Ilony z mężem i dziećmi 

11.oo okazja do spowiedzi 11.25 wymienianki

11.3o +Eugeniusza Jastrowicz – od rodz. Gajewskich

12.oo do 13.oo godzina łaski dla całego świata (link, wejdź i zobacz)

Poniedziałek

17.oo +Stanisława Kępasa 4r. śm i zm. z rodz.

Wtorek

Roraty dla dzieci. Przynosimy podpisane serduszko z dobrym uczynkiem.

17.oo +Marianne Majstrak, Hannę Kazimierza Walczaków, Jana Stanisławę Piaseckich zm. z rodz. Kupajczyków

Środa

17.oo  +Bożenę Marciniak –od rodz. Monachów, Dolskich i Katarzyny z synem

Nowenna

Czwartek

Roraty dla dzieci. Przynosimy podpisane serduszko z dobrym uczynkiem.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii wraz z rodzicami

17.oo +Marię 20r. śm. Wojciecha Molskich

Piątek

Zapraszam na Mszę św. kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

18.oo Za zmarłych z naszej Parafii

śp. Kazimierza Latańskiego -od Macieja Olejnika z Gałązek Małych z rodz.

śp. Adriannę Przybylską

śp. Henryka Kasprzaka -od Szostaków z Będzieszyna

śp. Stanisława Wojtczak -od Piotra Dudki z rodz. ze Słaborowic

-od Agaty Frąszczak z rodz. z Ostrowa

śp. Kamila Kaczmarka -od Romka Bonio

-od Klubu Sportowego „Huragan” Szczury

śp. Grzegorza Piasecznego -od rodz. Wolińskich z Kórowa

-od grupy „Smerfów” z przedszkola w Słaborowicach

śp. Felicję Jędrzejak -od Roberta i Renaty Smętek z rodz.

śp. Annę Rejman -od wnuczki Izabeli z rodz.

śp. Zbigniewa Dudkę -od Marii Renaty i Roberta Frąszczaków

śp. Pawła Grzelaka -od Barbary j Jana Śmigiel z Gorzyc Małych

śp. Czesławę Zdziebkowską -od synów Pawła i Marcina

śp. Mieczysława Rychlickiego -od Zakładu Pogrzebowego Mardon z Przybysławic

śp. Stanisława Stodolnego -od sąsiadów Kościelnych z rodz.

śp. Kazimierza Klimka -od rodz. Stragierowiczów z Jaskółek

śp. Czesława Żurawskiego -od rodz. Przybylskich z Górzna

śp. Michała Garczarka -od Marii Wągrowskiej z Grzymaczewa

-od rodz. Militowskich z Kalisza

śp. Sabinę Mierzwiak – od Beaty i Piotra Marciniak z dziećmi

śp. Roberta Gierada -od Małgorzaty i Dariusza Cieślińskich z Ostrowa Wlkp

śp. Helenę Kwiatkowską -od rodz. Banaszaków z Żychlina

śp. Marię Kupaj -od sąsiadów Kaczmarków, Owsianickich i Szpytma

śp. Józefę Góral -od rodz. Woźniaków

śp. Włodzimierza Jędrasiewicza, Anne 23r. śm. i Stanisława Idziorek -od teściów i rodz. Kędziorów z Będzieszyna

śp. Włodzimierza Jędrasiewicza -od Bożeny i Wiesława Jędrzejewskich z Będzieszyna

śp. Włodzimierza Jędrasiewicza -od rodz. Kępasów i Karoliny z mężem

Sobota

17.3o +

III NIEDZIELA ADWENTU

GAUDETE

Ewangelia My 11, 2 – 11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa

7.3o okazja do spowiedzi 7.55 wymienianki

8.oo +

9.3o okazja do spowiedzi 9.55 wymienianki

10.oo +

11.oo okazja do spowiedzi 11.25 wymienianki

11.3o +

 

********************

Trwają prace związane z układaniem kostki brukowej na wjeździe na probostwie. Polecamy naszych wykonawców pod opiekę Matki Bożej Szczurskiej oraz modlimy się o pomyślność prac i dobrą pogodę. Dziękuję wiernym za wspieranie parafii swoimi ofiarami.

*******************

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Wiara Kościoła – nasza wiara –jest z istoty wiarą eucharystyczną, wzrasta przy stole Eucharystii. Udział w Eucharystii, a zwłaszcza przyjmowanie Ciała Pańskiego, jest przecież realnym spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem. Chodzi więc o to, abyśmy pogłębiali naszą świadomość, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest Eucharystia i jak powinna ona kształtować nasze chrześcijańskie życie. Dzięki temu z jeszcze większą pobożnością będziemy przeżywali nie tylko niedzielną, ale każdą Mszę Świętą sprawowaną w naszej wspólnocie oraz gorliwiej trwali na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

********************

Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

    ********************

Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty. Do licznego udziału w Roratach, celebrowanych w naszym kościele, zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które już są do nabycia w naszym kościele.

********************

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu ofiarujmy w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Na progu Adwentu serdecznie zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty. W liturgii tego dnia wspominamy Świętego Mikołaja Biskupa. Tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serc na dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego świętego. W pierwszą sobotę w modlitwach polecajmy Matce Najświętszej naszych parafian, oddajmy się Jej Niepokalanemu Sercu.

********************

W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg, wybierając Maryję na matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego.

********************

W tym tygodniu patronują nam:

6 XII – św. Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który w Mirze Licyjskiej był gorliwym i troskliwym pasterzem.

7 XII – św. Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, doktor Kościoła.

********************

Na terenie przykościelnym ustawiono pojemnik PCK do którego można wkładać odzież, pościel, buty i pluszaki. To nie są pojemniki na śmieci więc postarajmy się aby zostawione rzeczy były w miarę dobrym stanie pamiętając o tym aby nie wrzucać tam zwykłych śmieci, butelek i papierów. Jednocześnie pamiętajmy o porządku wokół kontenera.

********************

W sprzedaży kalendarz Diecezji Kaliskiej w cenie 5zł. Od pierwszej Niedzieli Adwentu można nabyć opłatki i świece Caritas na stół wigilijny.

Serdecznie zachęcam do zakupu.

********************

„Bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” – usłyszeliśmy dziś te słowa w Ewangelii. Przemieniajmy nasze serca, by Pan chciał w nich zamieszkaćŻyczę błogosławionego tygodnia.

********************

Sprzątanie kościoła 08.12.2019:

Owczarek J. 24e

Nowacki K. 24g

Marszałek J. 24g

Danielewicz M. 25

********************

Organizatorzy Wieczorku Charytatywnego pragną serdecznie podziękować wszystkim Sponsorom i Darczyńcom wymienionym poniżej jak również tym wszystkim, którzy pragną zostać anonimowi za okazane wsparcie finansowe i fantowe, za aktywne uczestnictwo w życiu Sołectwa Szczurawice. Dziękujemy za życzliwość i ofiarność po raz kolejny odnieśliśmy mały sukces i mieliśmy możliwość wspólnie wziąć udział w tym corocznym i ważnym dla nas wydarzeniu. Pomoc Państwa traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Dziękujemy wszystkim obecnym na wieczorku za miłą i serdeczną atmosferę oraz udaną zabawę. Życzymy Wam wszystkim satysfakcji z pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym. Współpraca i uprzejmość były dla nas bardzo pomocne w tworzeniu imprezy, co niewątpliwie przyczyniło się do zadowolenia WSZYSTKICH. Bóg zapłać.

SPONSORZY BALU CHARYTATYWNEGO: Ks.proboszcz K.Rutkowski, D.L.Demscy, A.T.Garczarek, E.D.Maślińscy, K.K.Liberscy, E.M.Nowaccy, E.M.Mocek, M.Garczarek, J.T.Pluta, A.J.Raczak, T.Kusińska, P.Jędrzejak, U.R.Rapier, D.T.Karnowscy, R.W.Suliga, A.M.Borsuk, T.M.Stefańscy, I.Tomczak, E.M.Woźniak, P.G.Liberscy, K.R.Wielebscy, M.D.Adamscy, K.J.Marszałek, J.R.Galińscy, A.M.Galińscy, B.A.Galińscy, A.K.Maciak, E.M.Siwińscy, D.J.Liberscy, B.Z.Banachowicz, E.P.Brajer, W.Z.Ratajczyk, B.F.Borsuk, K.Idziorek, I.A.Matyba, J.P.Drygas, B.Torz, M.Marciniak, A.Ł.Nowaccy, M.Tomaszewska, D.R.Wierzbiccy, Młyn J.Otwiaska, T.Biegalska, M.Biegalska, M.P.Jędrzejak, B.S.Płóciennik, M.Horosiewicz, A.Kwiatkowska, Sklep Lewiatan, I.P.Stefańscy, U.Matuszewska, G.T.Sznajder, B.Z.Danielewicz, J.Z.Wielebskie, A.P.Bąk, R.Z.Przybylscy, J.Wajrauch, M.K.Pluta, J.S.Krysztofiak, B.Troszczyńska, A.K.Garbarczyk, M.W.Markowscy, A.A.Markowscy.

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl