Intencje mszalne 22, 23 maja 2022r.

 

Biuro czynne zawsze po Mszy Św.

7 9 9 0 6 1 1 4 9

******************

HASŁO NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 2021/2022

Kościół w Polsce kontynuuje program pogłębiania tajemnicy Eucharystii, pod hasłem „Eucharystia daje życie”, w oparciu o nauczanie papieża Benedykta XVI, który Eucharystię postrzega jako tajemnicę wyznawaną, celebrowaną i świętowaną. W III roku duszpasterskim 2021/22, który rozpoczniemy od pierwszej niedzieli Adwentu 2021, akcent położony jest na problematykę świętowania Dnia Pańskiego oraz skutków udziału we Mszy Świętej. Hasło tego roku, „Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole. Określenia papieża Benedykta XVI: „życie na sposób dnia Pańskiego” czy „eucharystyczny styl życia” wyznaczają kierunek pracy.

********************

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Ewangelia J 14,23-29 Duch Święty nauczy was wszystkiego

 

Dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich zawiera ustalenia Soboru Jerozolimskiego, który miał miejsce w roku 49/50 w Jerozolimie. Potwierdza to prawdę, że Kościół od samego początku był wyczulony na różnego rodzaju błędne nauki. Powodem tego był niepokój i podziały. Czasami głosicielami fałszywych twierdzeń mogą okazać się osoby uważane za autorytety. W takich sytuacjach potrzeba wiele ostrożności, umiejętności rozeznawania i konfrontacji niepewnych twierdzeń z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła. W takim wypadku kluczową rolę pełni wsłuchiwanie się w natchnienia Ducha Świętego, który czuwa nad Kościołem i wskazuje mu drogę zbawienia.

 

7.55 wymienianki i dziesiątka różańca

8.oo +Teresę Finger –od rodz. Owsianickich i Kaczmarków 

Nabożeństwo majowe

11.oo Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 

 

***

„W Dni krzyżowe
męka boża, wstrzymuj się od siewu zboża”. 

Poniedziałek, biały tydzień

16.oo +Grzegorza Sąpór z ok. im. -od córki Kingi z rodz.

Nabożeństwo majowe

Wtorek, biały tydzień 

18.oo +

(Dzieci komunijne przyjeżdżają rowerami)

Nabożeństwo majowe w Młynowie o 19.oo z dziećmi komunijnymi

Środa, biały tydzień. Dni Krzyżowe

18.3o Dni Krzyżowe – W okresie zasiewów

Litania do Wszystkich Świętych

Czwartek, biały tydzień. Dni Krzyżowe

Dziś przypada rocznica święceń ks. Antoniego (1960r.)

19.oo Dni Krzyżowe – O uświęcenie pracy ludzkiej

Litania do Wszystkich Świętych

Piątek, biały tydzień. Dni Krzyżowe

19.oo Dni Krzyżowe – Za głodujących

Litania do Wszystkich Świętych

Sobota

16.oo +

17.oo +

18.oo +

Nabożeństwo majowe

NIEDZIELA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Ewangelia Łk

 

7.55 wymienianki i dziesiątka różańca

8.oo +

Nabożeństwo majowe

9.35 różaniec i wymienianki

10.oo +

11.25 wymienianki i dziesiątka różańca 

11.3o +

********************

Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela wyraża się w zachowywaniu Jego nauki. Niech udział w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w codziennym życiu.

********************

W tym tygodniu początek Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Przez trzy kolejne dni będziemy prosili o obfite plony, błogosławieństwo Boże i szacunek dla pracujących na roli, a także o to, aby nigdzie na świecie nie brakowało ludziom podstawowych środków do życia.

********************

We wtorek, 24 maja, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Na prośbę papieża Benedykta XVI jest to Dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach. Przez wstawiennictwo Matki Zbawiciela będziemy prosić Boga w intencji chrześcijan w Chinach, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości, a także aby mogli swobodnie wyznawać wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

********************

W czwartek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Pamiętajmy tego dnia o naszych mamach. Zapraszamy na Mszę Świętą. Będziemy modlić się za wszystkie mamy, żyjącym wypraszać Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, a dla zmarłych łaskę życia wiecznego.

********************

W sobotę, 28 maja, przypada 41. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego (1981 r.). Dziękujmy za przykład jego wierności Bogu, Kościołowi i ojczyźnie.

********************

Zapraszam, aby śpiewem Litanii Loretańskiej wypraszać opiekę Matki Zbawiciela.

********************

W najbliższą niedzielą przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

********************

W tym tygodniu patronuje nam:

– poniedziałek, 26 maja – Święty Filip Nereusz (1515-1595), rzymski kapłan, wychowawca dzieci i młodzieży.

********************

Nasze kapliczki

Będzieszyn

Młynów

Słaborowice

Słaborowice

Szczurawice

Szczurawice

Szczury

********************

Mamy nowy płot i chodnika przed kaplicą pogrzebową. Bóg zapłać za ciężką pracę jak i za wpłatę na remont.


********************

 

********************

Panu Bogu bardzo zależy, abyśmy szli przez życie zgodnie z powołaniem, które nam wyznaczył. To jest dla nas najpewniejsza droga do nieba. Dobre odczytanie woli Pana Boga nie jest łatwe, dlatego Chrystus do pomocy posyła nam swojego Ducha. Życzę błogosławionego tygodnia oraz opieki Matki Zbawiciela.

********************

Od roku 2022 o cmentarz dbają parafianie:

2022 Szczury

2023 Szczurawice

2024 Słaborowice

2025 Będzieszyn

2026 Młynów

2027 Szczury itd

Najważniejsza sprawa to wykoszenie trawy, pielęgnacja chodnika, usuwanie chwastów…

********************

Sprzątanie kościoła: 29.05.2022:

Michalak P. 67

Zawacka E. 67

Przybył R. 67

Przybył T. 68

(została zaktualizowana listy na sprzątanie kościoła, ewentualne błędy lub braki proszę zgłosić w zakrystii)

********************

WYMIENIANKI ROCZNE 2022

SOBOTA

-Sławomira Sznajder, Bożenę Marciniak -Piotra Emilię Jarosława Ratajów, Gerarda Stanisławę Ratajów, Franciszka Antoninę Zdzisława Kajetanków, Pawła Grzelaka -Jana Szóstaka zm. rodz. Szóstaków Kajetanków -Zofię Mariana Kieliba, Helenę Czesława Dera zm. rodz. Michalskich Kielibów, Krystynę Jarmuszczak, Waldemara Agatę Jarmuszczak -Stefanię Franciszka Jakubowskich Stanisława Grzęda -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza -Tomasza Bednarczyka, zm. rodz. Bednarczyków, Rafała Zycha, Helenę Pietrawską zm. z rodz. Pietrawskich -Józefę Henryka Gołąbek, Franciszkę Antoniego Franciszka Ryszarda Wiktora Czubaków, Marka Wojciechowskiego, Krystynę Janinę Ryszarda Stefańskich -Barbarę Siedlecką zm. z rodz. Szóstaków –

NIEDZIELA 8.oo

-Kamila Kaczmarka -Kazimierę Kazimierza Grzegorza Biela, Zofię Stanisława Maciaszek -Janinę Stefana Katarzynę Wilhelma Molków, Wandę Czesława Durdyń -Petronelę Edmunda Krowickich -Mariannę Adama Kupaj -Andrzeja Finger zm. rodz. Gwoździów  Galińskich -Leonarda Teresę Mikołajczyk -Edwina Helenę Kwiatkowskich -Marię Władysława Tomasza Cegła, Antoninę Stanisława Janickich -Krystynę Jana Chlasta -Mieczysława Kazimierę Wincentego Kurtyków -Teodozję Stefana Woźniaków -Mariannę Leona Stodolnych, Pelagię Czesława Wojtczaków -Alojzego Szyszkę zm. rodz. Szyszków Nowickich -Stanisława Kusińskiego, Józefa Gwóźdź zm. rodz. Kusińskich, Gwóździów  Łobodów -zm. rodz. Garcarków  Zachwyców -Kazimierza Pelagię Nabzdyków, Annę Garbarek, Franciszka Sadalskiego, Bożenę Pietrzak, Romana Kowalczyka -Kazimierza Wawrzyniaka -Mariana Marię Szyszkiewiczów zm. rodz. Szyszkiewiczów i Lubojańskich -Jana Stefanię Nowaków, Stefana Karola Mariusza Nowickich, Violetę Waszak -zm. rodz. Sójków Kasołków -Janinę Tadeusza Drygasów zm. rodz. Drygasów  Jędrzejaków -Leokadię Stanisława Mieczysława Jacka Kępasów zm. rodz. Turków -Katarzynę Stefana Ludwiczaków -Teresę Marcjanne Karola Józefa Tułaczów, Stanisławę Jana Michalczaków zm. rodz. Boniów -Kazimierza Mariannę Jana Latańskich, Anielę Szczepana Stasieckich -Natalię Kajetanek zm. rodz. Kociembów -Lucjana Puk, Martę Mariana Mirosława Kaźmierczaków -Władysława Czesławę Marka Idzik, Sławomira Wiktora Cicharzewskich -zm. rodz. Boniów Szymczaków, Zofię Łoboda  -Stanisława Nowickiego, zm. rodz. Nowickich, Wasilewskich, Kałużnych Matuszczaków -Joannę Władysława Matuszaków -Marię Wojciecha Molskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza –

Niedziela 10.oo

-Helenę Stefanię Alicję Antoniego Kujawa, zm. rodz. Kujawów Wierzbickich -Józefa Józefę Bławutów zm. rodz. Wodniczaków -Zofię Tadeusza Franciszka Skrzypek, Zdzisława Andrzeja Plota -Wojciecha Pawlaka, Kazimierę Władysława Szóstaków -zm. rodz. Gwoździów i Raczaków -Władysława Józefę Olejników, zm. rodz. Rosadów -Władysława Adama Narankiewiczów, Urszulę Stefana Składnik -Helenę Hadrych -Bożenę Janinę Wiktora Eugeniusza Borsuk, Mariannę Franciszka Mariana Wachowiaków -Stanisławę Stanisława Mieszałów, Franciszka Stodolnego, Agnieszkę Stodolną, Agnieszkę Woźniak, Henryka Stróżyńskiego -Helenę Jana Stanisława Stodolnych -Helenę Stanisława Stanisława Krysztofiaków,  Franciszkę Stanisława Barczyńskich, Mariana Głowackiego zm. rodz. Jezierskich -Czesława Banaszaka zm. rodz. Banaszaków i Smółków – Annę Józefa Marka Rejmanów -Eugeniusza Liberskiego, Mariana Marię Liberskich, Mariana Zofię Sójka -Grzegorza Piasecznego zm. rodz. Piasecznych -zm. rodz. Niefejów i Kędziorów -Leokadię Mariannę Józefa Stanisława Idziorków -Bolesława Gołembiowskiego zm. rodz. Gołębiowskich Kaźmierczaków -Stanisława Jaskułę -Kazimierza Wojciechowskiego, Stanisława Franciszkę Demskich -Franciszka Franciszka Antoninę Wiolettę Kasprzak, Mariannę Pawła Michalaków, Józefę Franciszka Garbarczyków -Michała Garczarka,  Bronisława Wiertelaka -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków -Zofię Łoboda -Hannę Kazimierza Walczaków -Weronikę Antoninę Józefa Zygmunta Kupajczyków -Andrzeja Marcelego Troszczyńskich Salomeę Stanisława Drygałów -Aleksandra Kmieciaka Józefa Leokadię Józefa Przybyłów -Reginę Jerzego Spychała -Mariana Teresę Marię Grzegorza Zybałów -Helenę Ignacego Edwarda Jańczaków -Mirosława Pilarskiego Stanisławę Michała Nowickich -Leona Weronikę Grzesiak  Franciszka Józefa Strzelec, Jana Włosika -Filomenę Franciszka Godziszewskich zm. rodz. Bubulów -Adelę Władysława Kruszyków zm. rodz. Kruszyków Kępasów Stefana Stasiaka -Barbarę Jadwigę Kazimierza Teodora Klimków Bronisławę Franciszka Lechów -Józefa Czupryn zm. rodz. Czuprynów Doboszów -Stanisława Stodolnego -Lucjana Kościelnego zm. rodz. Twardowskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza -Reginę Wacława Juszczaków -Stanisława Tomczaka, Edmunda Nowackiego, Eleonorę Franciszka Sztukowskich, Stanisławę Józefa Lewickich, Marię Pryńczyńską -Natalię Stanisława Bodylskich, Walentynę Józefa Goplarek –

Niedziela 11.3o

-Anielę Szczepana Stasieckich, Janinę Stanisława Struzików -Halinę Łucję Wacława Połczyńskich -Henryka Krzykosa – ks. Zygfryda Jabłońskiego, Jadwigę Jana Tadeusza Łuczaków, Janinę Adama Michalaków -Mariannę Dyczak zm. rodz. Dyczaków i Kubiaków -Annę Stanisława Sójków, Tadeusza Sobczaka -Czesława Józefę Cwynar, Agnieszkę Jana Zmyślonych -Jana Kupczyka zm. rodz. Kupczyków  Skowronków -Stanisława Janusza Liberskich zm. rodz. Błochów, Romana Nowaka -Elżbietę Józefę Ignacego Tadeusza Idziorek, Zofię Kazimierza Urszulę Stadnik, Helenę Franciszka Przybyłów zm. rodz. Stenderów  Kluczyków -Henryka Demskiego  zm. rodz. -Urszulę Mieczysława Marię Jana Majchrzak, Zofię Kazimierza Marka Jdwigę Przygoda  Stefanie jej pomordowane dzieci Marię Janinę Wandę Henryka Antoninę i Helenę Markowską -Jana Irenę Rapier, Władysława Adama Marię Narankiewiczów -Czesława Stefana Józefa Marię Grzesiak -Józefa Koniecznego zm. rodz. Muchów -Jana Prajzner Józefę Jana Edwarda Błach -Marię Franciszka Tadeusza Biegalskich -Lecha Różyńskiego zm. rodz. Podgórskich Dudziaków -Stanisławę Józefa Kazimierza Ludwika Kościelnych, Mariannę Józefa Zaleśnych -zm. rodz. Danielewiczów Bodylskich -Janinę Czesława Józefę Jana Woźniaków zm. rodz. Idziorków, Jadwigę Stanisława Olejnik zm. rodz. Fabisiaków Olejników -Michała Garczarka zm. rodz. Wolarzów  Wiertelaków -Zbigniewa Mariannę Czesława Dudków Mariannę Lucjana Andrzeja Koszelów Marię Reginę Zygmunta Krzymańskich -Józefę Józefa Monach zm.rodz. Manachów Wojtczaków Janinę Antoniego Dolskich -Marię Józefa Maciak -Stanisława Garczarka Mieczysławę Henryka Świtała zm.rodz. Brdęków -Mieczysława Władysławę  Siwińskich -Weronikę Henryka Wdowczyk Józefa Smykacza -Stanisława Wojtczaka Janinę Franciszka Głowackich Mariana Matysiaka -zm. z rodz. Ignasiaków i Stabrawów –

********************

Konto bankowe Parafii

04 8430 0009 0020 2765 0198 1690

Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Szczury 8

63-410 Ostrów Wielkopolski

parafia.michala.archaniola@wp.pl