Ofiara na kościół


Proszę o zgłaszanie wszelkich zmian, nieprawidłowości lub wykreślenie kogoś nieżyjącego z listy u p. Joli.

 

29.11.2020

Puk K. 10.1

Kryś M. 10.1

Zych 40.2

Kajetanek B. 10.3

06.12.2020

Mielcarek A. 11.1

Tacka J. 11.2

Kaźmierczaka W. 12

Szypuła J. 13

13.12.2020

Stodolny Z. 14

Stodolny S. 14

Borowska A. 15

Borowskie M. 15

20.12.2020

Wróblewski K. 16

Wróblewski S. 16

Połczyński B. 17

Sobczak M. 18

Smółka P. 18

27.12.2020

Jankowski R. 1

Jankowski B. 1

Kupajczyk S. 2

Kupajczyk W. 2

03.01.2021

Garstka R. 3a

Garstka A. 3

Gwóźdź K. 3

Gwóźdź L. 3

10.01.2021

Michalczak B. 4

Michalczak J. 5

Kupaj M. 6

Kupaj M. 6

17.01.2021

Krajewski M. 6

Kaczmarek G. 7

Owsianicki M. 7

Kępas P 9a

24.01.2021

Kępas S. 9a

Jędroszka T. 9

Głowacki K. 9b

Łyskawka J. 9a

Kaźmierczak W. 10

31.01.2021

Finger B. 10

Andrysiak M. 11

Andrysiak E. 11

Dolski W. 12a