Ofiara na kościół


Proszę o zgłaszanie wszelkich zmian, nieprawidłowości lub wykreślenie kogoś nieżyjącego z listy u p. Joli.

 

 

04.07.2021

Zachwyc M. 47a

Siedlecki R. 47

Szóstak T. 47

Stefański R. 69

11.07.2021

Stefański M. 69

Przybył W. 68

Przybył T. 68

Przybył R. 68

18.07.2021

Zawadzka E. 67a

Michalak P. 66

Smętek S. 65

Krzykos P. 65

Sznajder 65a

25.07.2021

Stodolny S. 64a

Kołodziej J. i Ł. 64

Osak H. i K. 62

Galiński M. 61

Galiński A. 61

Galiński R. 61

01.08.2021

Koniewska Z. 61a

Błach J. 87

Błach R. 87a

Błach M. 87

08.08.2021

Molka C. 88

Molka J. 88

Stysiak J. 90

Demski L. 94

15.08.2021

Wojciechowska C. 94

Owczarek G. 93

Frąszczak T. 95

Dankowski M. 95

22.08.2021

Kłopocki S. 97

Chlasta M. 99

Sobczyk G. 99

Krowicka D. 59

29.08.2021

Broda K. 100

Broda K. 100

Wdowczyk G. 58

05.09.2021

Czaja P. 73a

Rejman Z. 73a

Rejman G. 73

12.09.2021

19.09.2021

26.09.2021